Erilaisia myynnin muotoja hevosalalla

0

MYYNNIN ERI MUODOT HEVOSALALLA 

 Hevosalalla myyntiä tapahtuu monella eri tavalla. Myynnin muodot eroavat toisistaan suurestikin, mutta kaikessa haetaan kuitenkin samaa lopputulosta. Hevosalan myynti ei keskity vain tiettyyn kategoriaan. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, miten erilaiset myynnin eri muodot vaikuttavat ja eroavat toisistaan hevosalalla. Myynnin eri muotoja ovat esimerkiksi suoramyynti, verkkokauppamyynti, jälleenmyynti ja B2B myynnin erityispiirteet yritysten välisessä kaupankäynnissä.  

Suoramyynti ja palvelumyynti 

Hevosalan myynnistä n.50% koostuu palveluiden myynnistä. Palvelumyynnissä osto on aineetonta. Palveluita tarjotaan, sekä hevosille, että ihmisille.  Hevosille suunnattuja palveluita on mm. eläinlääkäripalvelut, kengitykset ja hieronnat. On olemassa myös hevosille suunnattuja valmennuspalveluita, joista hyötyy hevosen lisäksi omistaja. Hevosille suunnatuissa palveluissa myyjän rooli on tuoda palvelu hyvin esille. Tämä onnistuu sosiaalisessa mediassa tai yksinkertaisten nettisivujen avulla. Puskaradio asiassa, kun asiassa on loppujen lopuksi kuitenkin yksi merkittävimmistä keinoista saada uusia asiakkaita. Annettujen tietojen perusteella on enää omistajan vastuulla valikoida palveluiden tarjoajista heidän tarpeitaan vastaava. On kuitenkin mahdollista, että kyseinen toimija ei toimi ympäri suomen vaan rajatulla alueella. Esimerkiksi monilla eläinlääkäreillä on rajattu alue mihin toiminta keskittyy. Näin välimatkoihin saadaan kulumaan mahdollisimman vähän tehokasta työaikaa. Suuriosa hevosille tarjottavista palveluista on liikkuvaa työtä, jolloin yrittäjä tulee sinne missä hevonen on. Joillain yrityksillä on myös toimitiloja, jonne asiakas matkustaa hevosen kanssa.  

Hevosalan palvelut ihmisille mm. ratsastustunnit, valmennukset, vuokrahevoset, hevosen koulutus. Enimmäkseen hevosalan palvelut ihmisille ovat palveluita minkä avulla pääsee harrastamaan harrastustaan ja kehittymään siinä. Näiden palveluiden avulla harrastuksesta tulee enemmän mahdollista ja etenemisen apuna on ammattilaisia, sekä alan osaajia. Yritykset yleensä mainostavat itseään sosiaalisessa mediassa ja nettisivujen avulla, missä he tarjoavat palveluitaan. Hevosalan osaajat tekevät myös yhteistyötä. Tällaisista yhteistöistä esimerkkejä voisi olla tiettyjen valmentajien valmennukset ratsastuskoululla. Kyseisiä palveluita on laajasti saatavilla, eri kaupungeissa ja erilaisiin käyttötarkoituksiin.  

Jälleenmyynti 

Tarvikkeiden jälleenmyynti mm. varuste- ja rehumyynti: 

Toimipaikka myynnillä tarkoitetaan sitä, kun yrityksellä on tietty toimipaikka missä kaupankäynti tapahtuu. Toimipaikka yksinkertaisimmillaan on esimerkiksi kivijalkamyymälä, jossa on keskitytty myymään hevosvarusteita. Yrityksellä, jolla on toiminnalleen pysyvä toimipaikka, on usein lisämyyntiä tuottamassa verkkokauppa. Verkkokauppapalvelut ovat nykypäivää ja yhä useammat kuluttajat hyödyntävät sitä. Kuitenkin useat arvostavat vielä ihmiskontaktillista kaupankäyntiä sitä on palvelumyynti. Se on palveluhenkilöstön toimintaa, jossa palvelun myötä myydään yrityksen tuotteita asiakkaalle myymälässä paikan päällä.  

B2B myynti  

B2B myynti erottuu merkittävästi kuluttajakaupasta (B2C). Se viittaa myyntimalliin, jossa yritys myy palveluitaan tai tuotteitaan toiselle yritykselle. Kyseessä on siis yritysten välinen kaupankäynti, joka on usein huomattavasti kalliimpaa ja aikataulullisesti pitkäkestoisempaa, kuin tavallinen kuluttajakauppa.  

Markkinointi on suuressa roolissa myytävästä tuotteesta riippumatta. Markkinointi itsessään ei ole myynnin muoto, mutta liittyy vahvasti lähes jokaiseen myynnin kategoriaan. Hyvällä markkinoinnilla myytävän tuotteen saa yhä useamman kuluttajan nähtäville mm. sosiaalisessa mediassa. Näin potentiaaliset ostajat pääsevät tutustumaan tuotteeseen, vaikka kotisohvalta. Hyvän markkinoinnin lopputuloksena tuote käytännössä myy itse itseään. Suosituimpia sosiaalisen median kanavia, joissa tulee vastaan tuotteiden, sekä palveluiden markkinointia on Instagram ja Facebook. Yhteistyöt yrityksen ja yksityishenkilöiden välillä on yksi nykypäiväisen markkinoinnin tapa saada näkyvyyttä yritykselle ja yrityksen tuotteille tai palveluille.   

Erilaisista hevosalan myyntitapahtumista yksi haastavimmista on varmasti itse hevosten jälleenmyynti, sekä ostajalle, että myyjälle. Kaupan molemmat osapuolet toivovat kuitenkin samaa lopputulosta; onnistuneita kauppoja. Onnistuneet kaupat syntyvät kuitenkin vasta, kun oikeanlainen ihminen löytää oikeanlaisen hevosen. Näin suuret kaupat eivät synny hetkessä, eikä mitä luultavammin ensimmäisen hevosen tai ihmisen kohdalla. Hevosen ostaminen on kuitenkin aina todella riskialtista.  

Kuinka löytää potentiaalinen ostaja hevoselle? Hevosmyyntikanavia, välittäjiä sekä kasvattajia on monia. Hevosmyyntikanavaa käyttäessä oli myyjänä yksityishenkilö tai välittäjä, on tehtävä mahdollisimman tarkka kuvaus myytävästä hevosesta. Näin vältytään turhilta kyselyiltä. Yksityishenkilöillä on suurin työ tehtävänä hevosmyynnissä. Heidän pitää saada myynnilleen riittävästi näkyvyyttä, sillä esimerkiksi hevosta ostaessa suoraan kasvattajalta nuorella iällä, ostaja tietää kyllä mitä hakee ja mistä sen löytää, mutta yksityishenkilön myydessä omaa yksilöään siitä ei tiedetä ilman riittävää “mainostusta”. 

Myyntitöitä on erilaisia, mutta kaikilla on sama tavoite; löytää potentiaalisia asiakkaita. Myyntityö onkin yksi tärkeimmistä osista yrittäjän toiminnassa.  

 

Kirjoittanut: Essi Hippeläinen ja Lotta Iso-Sipilä 

Artikkelikuva: canva  

Leave A Reply