Hevosten hengitystieongelmat

0

Yskä on yleinen oire useimmissa hevosten hengitystiesairauksissa.  Syksyllä sekä virus- että allergiaperäisiä hengitystieongelmia esiintyy paljon.

Yskä on hengitysteiden refleksinomainen puolustuskeino päästä eroon haitallisista tekijöistä. Yskärefleksin laukaisijoita on monenlaisia, ärsykkeitä ovat mm. allergiset reaktiot, lisääntynyt limantuotanto, hengitysilman mukana tulevat pölyhiukkaset ja kuuman tai kylmän ilman hengittäminen. Monissa tulehduksellisissa hengitystiesairauksissa herkkyys yskimiselle lisääntyy.

Vaikka yskän tarkoituksena on puhdistaa hengitysteitä ja poistaa sieltä haitallisia tekijöitä, voi voimakas ja etenkin pitkään jatkunut yskä olla myös haitallista hevoselle. Yskiminen on hevoselle fyysisesti raskasta ja epämiellyttävää. Voimakas yskiminen voi jopa heikentää elimistön hapensaantia.

Tallin sisäilman laatu vaikuttaa sekä hevostenettä tallissa työskentelevien ihmisten hengitysteiden terveyteen ja vastustuskykyyn. Kylmässä ilmastossa korsirehu- ja kuivikevalinnoilla on iso merkitys, koska hevoset viettävät paljon aikaa sisällä. Tallia rakennettaessa tai remontoitaessa ilmanvaihto pitää tietysti suunnitella huolellisesti, mutta myös arkisilla rutiineilla ja yleisellä siisteydellä on vaikutusta siihen, miten paljon epäpuhtauksia talli-ilmaan jää.

Ilmanvaihto on yksi tärkeimpiä hevosten terveyteen vaikuttavia osatekijöitä. Hyvä ilmanvaihto pitää tallin sisäilman raikkaana ja lämpötilan sekä kosteuden sopivana ja imee haitalliset kaasut ja hiukkaset pois. Hevosten myötä talli-ilmaan tulee lämpöä. kosteutta, hiilidioksidia, karvoja, hilsettä, viruksia, bakteereja, sekä sontaa ja virtsaa, joista vapautuu ammoniakkia ja hiilidioksidia. Lisäksi rehuista ja kuivikkeista vapautuu talli-ilmaan pölyä, sieni-itiöitä ja joskus myös mykotoksiineja, sienten muodostamia myrkkyjä.

Hevosille vetoa useammin talleissa haittaa aiheuttaa riittämätön ilmanvaihto, ns. luonnollinen, painovoimainen ilmanvaihto on usein riittämätön. Tallin koko, sisäkorkeus, hevosten määrä ja ilmanpoisto- sekä tuloaukkojen sijoittelu vaikuttavat myös siihen, miten ilmanvaihto tallissa toimii. Varsinkin syksyisin ja keväisin ilma ei välttämättä vaihdu riittävän hyvin, kun lämpötilaerot ulko- ja sisäilman välillä tasaantuvat. Samaan aikaan tehokkaalle ilmanvaihdolle olisi kosteuden takia iso tarve. Sisäruokintakaudella hevoset viettävät paljon aikaa sisällä. Tässä on ainakin osasyy siihen, miksi juuri keväisin ja syksyisin esiintyy paljon virusinfektioita.

Mil­loin pi­täi­si huo­les­tua?

Hoitoon hakeutumiseen pätevät samat säännöt kuin ihmiselläkin. Yskivää hevosta voi seurata jonkin aikaa, jos sen yleistila on hyvä, ja sillä oletetaan olevan esim. virusinfektion.  Mikäli yskä ainoana oireena jatkuu reilusti yli viikon ja haittaa hevosen suoritusta, kannattaa ainakin keskustella eläinlääkärin kanssa mahdollisista tutkimuksista. Jos hevosella on voimakkaita yleisoireita, kuten kuume ja syömättömyys, on syytä ottaa yhteys eläinlääkäriin pikaisesti.

Lisälukemista:

Yleisimmät hevosen hengitysteiden tähystyksessä tavattavat muutokset  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/165512/Malinen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lähteet:

Airaksinen S., Heiskanen, M-L. 2013: Hevostietokeskuksen julkaisuja 13: Tallinhoitajan opas

Honkimaa Viivi. 2018: Hevosenomistaja-lehti 2/2018

Mönki Jenni, Niinistö Kati. 2019: Yliopistollinen eläinsairaalan tiedote

Rauman Jenni, Koponen Johanna. 2019: Alentuneen suorituskyvyn arvioiminen eläinlääkinnällisesti

Leave A Reply