Taloushallinto yritysten tukena

0

 

Taloushallinto käsitteenä on hyvinkin laaja ja usein ihmisillä tulee mieleen vain kirjanpito. Kirjanpito on hyvin oleellinen osa taloushallintoa, mutta taloushallinto on paljon muutakin. Se sisältää yrityksen kaikki talouteen liittyvät asiat ja sen on tarkoitus luoda raportteja. Taloushallinto sisältää kaksi osaa: ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi. Ulkoinen laskentatoimi luo raportteja esimerkiksi omistajille tai medialle. Sen raportteihin kuuluu muun muassa veroilmoitukset, tase, rahoituslaskelma ja tuloslaskelma. Sisäinen laskentatoimi sen sijaan luo raportteja, joiden tarkoitus on neuvoa johtajia tekemään suunnitelmia ja toteutuksia.

Taloushallinnossa on paljon siis erilaisia tehtäviä, joita ovat esimerkiksi raportointi, kirjanpito, myynti- ja ostolaskujen kirjaamista, kassavirran seuranta ja kontrollointi. Tehtäviä on monia ja niin on mahdollisia työntekijöitäkin: assistentti, taloussihteeri, taloussuunnittelija, rahoitusjohtaja, sijoitusneuvoja, palkanlaskija tai vaikka kassanhoitaja.

 

Ohjelmistot taloushallinnon apuna

 

Isot ja miksi ei pienetkin yritykset voivat tuottaa erittäin paljon raportteja ja tämän takia on hyvä olla jonkinlainen ohjelmisto apuna taloushallinnossa työskenteleville. Yksi hyvä ohjelmisto yrityksille on Microsoft Dynamics 365 Business Central, joka on suunnattu keskisuurille ja kasvaville yrityksille. Se auttaa etenkin tuotannon suhteen ja mukautuu yrityksen tarpeisiin. Esimerkiksi sinne saa tarjoukset asiakkailta vastaan. Jos siitä tulee myyntitilaus lopulta, niin se etenee tuotannonsuunnittelijalle, joka sitten ohjaa tiedon eteenpäin ja järjestelmä laskee kuinka paljon työ tarvitsee materiaaleja ja luo raportin osto-osastolle, että mitä tarvitaan. Sitten taloushallinnossa ostoista vastaava tekee sen mukaan tilauksen.

Lisäksi taloushallintoa voi avittaa työseurantajärjestelmillä. Tähän otan esimerkiksi Jotbarin, joka mainostaa yritystään työajan seurannan asiantuntijana. Järjestelmällä saa seurattua työtunteja ja sitä kautta tiedot menee palkanlaskijalle. Hyöty tämänkaltaisesta järjestelmästä on laaja. Se voi myös laskea pelkästään yhden tuotteen yhteen osaan käytetyn työn ja tämäkin tieto helpottaa erittäin paljon suunnittelua.

Jos jokin kulu alkaa yhtäkkiä lisääntyä radikaalisti niin taloushallinnossa työskentelevä henkilö pystyy ohjelmistojen luomien raporttien avulla informoimaan tästä yrityksen johtoa. Tämmöisessä tapauksessa alettaisiin tietysti pohtia mistä asia johtuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa jatkossa.

Ohjelmistot luovat paljon tietoa ja yritykselle ne ovat tärkeitä, joten ohjelmistojen roolia yrityksissä ja taloushallinnossa ei voi korostaa liikaa.

 

-Otto ja Jenni

Leave A Reply