Tällaiset ovat HAMKin tutkimusyksiköiden verkostot

0

Hämeen ammattikorkeakoulun neljä tutkimusyksikköä ovat mukana monissa verkostoissa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämän kertaisessa blogissa kurkistetaan HAMK Bion, HAMK Edun, HAMK Smartin ja HAMK Techin verkostoihin.

Paikalliset ja kotimaiset verkostot lisäävät vaikuttavuutta

HAMKin tutkimusyksiköt ovat mukana useissa paikallisissa verkostoissa kuten Hämeenlinnan kaupungin ekosysteemeissä. Lisäksi tutkimusyksiköt ovat mukana monissa toimialueidensa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

HAMK Tech on esimerkiksi mukana Ohutlevytuotteet-toimialaryhmässä ja teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymässä. HAMK Smart tekee yhteistyötä muun muassa matkailualan yrityksiä ja alueita tukevan Visit Finlandin kanssa ja toimii ITS Finland ry:n Älykkään liikenteen yhteistyöforumin verkostossa.

HAMK Edu puolestaan kehittää opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta Opettajankoulutusfoorumissa ja toimii esimerkiksi Ammatillisen koulutuksen tutkimusseurassa (OTTU ry).   HAMK Bio, Smart ja Tech edistävät kestävää kehitystä ja biotaloutta Industrial Biotechnology Cluster (IBC) Finland-verkostossa. HAMK Bio kuuluu myös muun muassa Luonnonvara-alan verkostoon (LUO) ja koordinoi Open Bioeconomy Week –tapahtumaa. Tapahtuma pyrkii saattamaan luonnonvarojen kestävän käytön, biotalouden ja digitalisaation parissa työskentelevät tutkijat, muut asiantuntijat ja liike-elämän edustajat yhteisen asian äärelle. Open Bioeconomy Week on tarkoitus järjestää ensi kertaa tulevana syksynä Hämeenlinnassa.

Globaalit verkostot laajentavat mahdollisuuksia

Kaikki neljä tutkimusyksikköä ovat jo nyt mukana myös kansainvälisissä verkostoissa, joissa edistetään kunkin yksikön tutkimukseen liittyviä toimintoja maailmanlaajuisesti.

HAMK Edu esimerkiksi edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä The European Association for Practitioner Research Improving Learning (EAPRIL) -yhdistyksessä. HAMK Bio puolestaan kuuluu vesiasiantuntijoiden muodostamaan, kestävää vedenkäyttöä tukevaan International Water Association (IWA) -yhdistykseen ja aktiivisesti toimivaan biohiiliyhdistykseen. HAMK Smart edistää esteettömyyteen liittyvää kehitys- ja tutkimustyötä Nordic Network on Disability Research (NNDR) -verkostossa. HAMK Tech taas on esimerkiksi mukana monitieteisessä TKI- ja teollisuustoimijoiden tutkimus- ja kehitysverkostossa “European Network of Bioadhesion Expertise” (ENBA).

Tutkimusyksikkökohtaisten kansainvälisten verkostojen ohella kaikki tutkimusyksiköt ovat mukana HAMKin strategisen kumppanuuden Beyond Alliance for Knowledge (BAK) toiminnassa, johon kuuluvat HAMKin lisäksi VIA University College Tanskasta ja Feevale University Brasiliasta. Viime vuonna Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella pidettiin BAK-seminaari, josta voit lukea lisää blogikirjoituksesta.

Lisäksi tutkimusyksiköt rakentavat kansainvälisiä verkostojaan muun muassa hanketyön ja osaamisen kautta.

Tällä hetkellä HAMKin yli 100 hankkeesta 21 on kansainvälisiä hankkeita. Voit lukea lisää kansainvälisestä hanketyöstä esimerkiksi tutustumalla tässä blogissa aiemmin julkaistuihin juttuihin PoliRural-  ja FinJap- hankkeista. HAMK Edu puolestaan edistää tulevaisuuden oppimista ja sitä tukevien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa EMVITET-hankkeessa. Hanke toteutetaan yhdessä vietnamilaisten toimijoiden kanssa. Hankkeesta voi lukea lisää  HAMK Unlimited-artikkelista (englanniksi) tai tiedotteesta (suomeksi). Kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat ovat puolestaan päässeet osallisiksi esimerkiksi data-analytiikan projekteihin HAMK Smartissa, robotiikan opintoihin HAMK Techissä ja levätutkimukseen HAMK Biossa.

Kaikki tutkimusyksiköt haluavat lisätä kansainvälisyyttä. Esimerkiksi HAMK Techissä kansainvälisen yhteistyön kehittäminen kuuluu yksikön tulevaisuuden näkymiin.

“Kehitämme koko ajan kansainvälistä näkyvyyttämme ihan jo lähtien verkkosivujen tarjoamasta englanninkielisestä tiedosta. Haluamme lisätä pitkäaikaisia, kansainvälisiä yhteistyön muotoja. Esimerkiksi RUN-konsortio on yksi sellainen verkosto”, HAMK Tech tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula sanoo.

RUN – the Regional Universities Network on HAMKin ja seitsemän muun eurooppalaisen ammattikorkeakoulun joukko, jossa rakennetaan korkeakoulujen verkostoa. Verkoston tavoitteena on tuottaa monimuotoista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. RUN-korkeakoulut hakevat rahoitusta yhteiselle hankkeelle, joka mahdollistaisi korkeakoulujen yhdessä tuottamia opintoja, erilaisia lyhytkestoisia vaihtojaksoja opiskelijoille sekä yhteistä tutkimus- ja kehitystyötä. Hakua koordinoi portugalilainen ammattikorkeakoulu Leiria.

Teksti: Inka Stormi. Kirjoitusta varten on haastateltu HAMKin tutkimusyksiköiden johtajia.
Kuva: Myriam Zilles Pixabaystä 

 

Hamkilaisen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) ytimessä ovat neljä tutkimusyksikköämme.  Niiden toiminta jakautuu tutkimusalueisiin, joita on yhteensä yli toistakymmentä. Tutkimusalueiden aihepiirit vaihtelevat energiatehokkuudesta johtajuuden kehittämiseen ja vesitaloudesta digitaalisiin ratkaisuihin. Voit tutustua tarkemmin HAMK Bion, HAMK Edun, HAMK Smartin ja HAMK Techin toimintaan tutkimusyksiköiden verkkosivuilla.

Leave A Reply