HAMK kehittämässä maaseutua eurooppalaisella huipputasolla

0

HAMK Bio -tutkimusyksikkö on mukana kansainvälisessä, viime kesänä alkaneessa ”Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People” (PoliRural) -hankkeessa. Hankkeen rahoittaa Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaista huipputason tiedettä. Hanke on HAMKille ensimmäinen Horisontti 2020 rahoitteinen hanke.

PoliRural -hankkeessa selvitetään nykyisten politiikkatoimien vaikuttavuutta maaseutualueiden kehittymiseen. Hankkeessa on yhteensä 12 pilottialuetta, joista yhden muodostavat Kanta- ja Päijät-Hämeen alueet. Hanketta koordinoi Prahan yliopisto ja mukana on 37 partneria 17 maasta.

Isossa kuvassa hankkeella tavoitellaan maaseudun vetovoiman ja elinvoiman lisäämistä esimerkiksi tuoden esiin, millaista perinteistä ja uutta yrittäjyyttä maaseudulla voisi olla. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja kehittää digityökaluja päätöksentekemisen tueksi eri hallinnon tasoille niin, että maaseutualueiden tulevaisuuden haasteisiin, kuten maaltamuuttoon ja biodiversiteetin köyhtymiseen, ollaan valmiimpia vastaamaan.  Hanke tuottaa myös erilaisia tulevaisuuden kuvia maaseudulla elämiseen ja yrittämiseen.

”Uusia maakunta- ja maaseutuohjelmia päivitetään tällä hetkellä, mihin hanke voi myös tarjota tarpeellisia näkökulmia”, kertoo projektipäällikkö Petra Korkiakoski hankkeen vaikuttavuusmahdollisuuksista.

Maaseutukehittämiseen tahoja, joita ei ole aiemmin kuultu

Pilottialueille kootaan monialaiset asiantuntijaryhmät maaseudun eri toimijoista kuten päättäjistä, maaseudun asukkaista, yrittäjistä, potentiaalisista maallemuuttajista ja tutkijoista, jotka osallistuvat maaseudun tarpeiden tunnistamiseen ja hankkeessa kehitettävien digityökalujen ja menetelmien testaamiseen. Hämeen pilottialueen näkökulmina ovat erityisesti kiertotalous, hyvinvointi ja yrittäjyys.

”Yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa edistettäviksi teemoiksi on valittu kiertotalouden ja hyvinvoinnin alojen uus- ja kasvuyrittäjyyden tukeminen. Hämeen asiantuntijaryhmä on siis jo olemassa, mutta toivomme saavamme mukaan lisää maaseudun asukkaita, viljelijöitä ja muita yrittäjiä sekä potentiaalisia maallemuuttajia kertomaan, miksi he haluaisivat muuttaa maalle”, Korkiakoski taustoittaa.

Hankkeessa pyritäänkin saamaan maaseutukehittämiseen mukaan tahoja, joita ei ole aiemmin kuultu. Hankkeessa esimerkiksi hyödynnetään tekoälyn avulla toteutettavaa tekstinlouhintaa, jolla arvioidaan aiempien ja suunniteltujen politiikkatoimien vaikuttavuutta, laaditaan skenaarioita tulevaisuuden kehityssuunnista sekä tiivistetään maaseudun kehittämiseen liittyvää tietoa. Tekstinlouhinnan avulla pyritään saamaan tietoa ruohonjuuritasolta päätöksentekijöille. Tekstinlouhintaa tehdään esimerkiksi julkisista, maaseudun väen käyttämistä sosiaalisen median sivuista.

Yksi hankkeen keskeisistä tuotoksista on myös Innovation Hub, jota alueelliset sidosryhmät voivat hyödyntää tiedon jakamiseen ja yhteistyön vahvistamiseen. Piloteissa mukana olevat hanketoimijat testaavat nyt hankkeen teknologiaosuudessa kehitettäviä, vielä prototyyppivaiheessa olevia digityökaluja, jotka tulevat saataville kaikille avoimeen verkkoalustaan, Innovation Hubiin.

”Hub tulee toimimaan yhteistyöalustana hankkeen tulosten esittelyssä ja se mahdollistaa pilottialueiden sisäisen, alueiden välisen ja hanketoimijoiden välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon myös muun kuin maantieteellisen yhteenkuuluvuuden mukaan”, Korkiakoski kertoo.

Näkemyksiä hämäläisen maaseudun vetovoimaan – osallistu kyselyyn tai tule tapahtumaan

Tällä hetkellä hanke selvittää maaseudun vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä Hämeen maaseudun asukkaille, alueella työskenteleville, maaseudun kehittäjille ja maalle muuttamista harkitseville suunnatulla kyselyllä.  Kyselyyn voi vastata 1.3.2020 saakka. Kysely löytyy myös hankkeen nettisivuilta.

Kysely toteutetaan samasisältöisenä ja samanaikaisesti kaikilla 12 pilottialueella eri puolella Eurooppaa. Tavoitteena on selvittää alueiden tärkeimmät kehittämistarpeet ja kerätä tietoa, jonka perusteella voidaan vertailla pilottialueiden maaseudun tilannetta alueiden toimijoiden näkökulmasta.

PoliRural näkyy keväällä Hämeessä myös kaikille avoimessa Yhteen hiileen – Biohiili, biotalous & Häme -tapahtumassa. Tapahtuma järjestetään 12.3.2020 klo 9-16 HAMKin Lepaan kampuksella yhteistyössä HAMKin Uusiutuvat energiamuodot –moduulin opiskelijoiden, Biohiilestä bisnestä Hämeeseen sekä PoliRural -hankkeiden kanssa.

Tapahtuma on suunnattu kaikille biohiilestä, biotaloudesta sekä niiden tuomista bisnesmahdollisuuksista ja maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 5.3.2020.

Kolmivuotisen hankkeen etenemistä voi seurata suomenkielisillä hankesivuilla, englanninkielisillä, hanketoimijoiden yhteisillä hankesivuillaTwitterissä tai Facebookissa.

Hankkeesta lyhyesti

Mitä? Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People – PoliRural. Hankkeen rahoittaa Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaista huipputason tiedettä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 6 miljoonaa euroa, josta HAMKin osuus on 211 000 euroa.

Miksi? Nykyisten maaseutupolitiikkatoimien vaikuttavuuden selvittämiseksi sekä tutkimukseen perustuvan tiedon tuottamiseksi päätöksentekemisen tueksi.

Milloin? Hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2019. Hanke on kolmivuotinen.

 

Teksti: Inka Stormi
Kuva: Kanta-Hämeen kuvapankki, Hakoisten Linnavuori, Janakkala. Alunperin kuvapankki on luotu hamkilaisen DigiTrail-hankkeen puitteissa.

Leave A Reply