Lakeland -yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia Kanta-Hämeen matkailuun

0

Lakeland eli Järvi-Suomi kattaa ison osan Suomen sisämaasta. (kuva Eeva Mäkinen, Visit Finland)

Visit Finland (entinen Matkailun edistämiskeskus) vie Suomea maailmankartalle. Kanta-Häme on tammikuun alusta kuulunut Visit Finlandin koordinoimaan Western Lakeland toimijoiden joukkoon. Kanta-Häme on hyvässä seurassa, sillä kavereina toiminnassa ovat Kanta-Hämeen lisäksi Päijät-Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Kanta-Hämeelle Lakeland-yhteistyö tuo lisää ”harteita” matkailun kehittämistyöhön, koska alueella ei ole tällä hetkellä varsinaista matkailuorganisaatiota. Kesäkuussa starttaa myös matkailuyrittäjien yhteinen kansainvälinen teemaryhmä. Ensimmäiseksi pitäisi kuitenkin huolehtia siitä, että omat verkkosivut ovat myös englanniksi!

Visit Finland auttaa Suomessa toimivia matkailuyrityksiä kansainvälistymään, kehittämään, myymään ja markkinoimaan kilpailukykyisiä ja laadukkaita matkailutuotteita. Visit Finland on valinnut neljä suomalaisuutta kuvaavaa luonteenpiirrettä, joista kerrotaan maailmalle. Tavoitteena on rakentaa poikkeuksellista Suomi-kuvaa matkailijoille. Brändissä tuodaan esille ainutlaatuista kulttuuria, puhtautta, luotettavuutta ja vastakohtaisuuksia. ”Suomessa kohtaavat toisensa valo ja pimeys, itä ja länsi, kesä ja talvi, trendikkyys ja juurevuus. Poikkeuksellisen voimakkaat kontrastit näkyvät niin luonnossa, kulttuurissa kuin ihmisissäkin (Visit Finland 2018).”

Lakeland teemat ovat kulttuuri, luonto, hyvinvointi ja paikallisuus. Teemoihin liittyy vahvasti myös slow, mökki 2.0., digitaalisuus, ympärivuorisuus, kestävä matkailu ja saavutettavuus. (Visit Finland.)

Kanta-Hämeen matkailun kansainvälistymiseen liittyvä Let’s Go Tavastia –hanke toteuttaa Lakeland- yhteistyötä. Yrittäjille järjestetään Visit Finland Akatemian koulutusta, osallistutaan Saksan markkinoille suuntautuviin markkinointikampanjoihin, toteutetaan Lakeland -tapaamisia, osallistutaan messuille sekä koordinoidaan bloggaajien ja matkanjärjestäjien vierailuja. Ensimmäinen FAM eli ”familiarization trip” saksalaisille matkanjärjestäjille on kesäkuun alussa ja jatkoa seuraa loppukesästä.

 

Visit Finlandin Slow-teema sopii hyvin hitaille hämäläisille (kuva Eeva Mäkinen, Visit Finland)

Miten Kanta-Häme sitten näkyy ulkomaalaisille matkailijoille? Tällä hetkellä aika huonosti, koska englanninkielistä verkkomateriaalia on vain kourallisella yrityksiä näkyvissä. Tällä hetkellä onkin menossa käännöstyö GoTavastia –sivuista, jotka on tehty venäjäksi. Kanta-Hämeessä tarvitaan alueen ja kohteiden esittelytekstejä englanniksi. Yritysten on myös huolehdittava omista sivuistaan, jotta ne löytyvät englanniksi. Lisäksi kansainvälisiin maksuttomiin kanaviin esim. Trip Advisoriin kannattaa laittaa tietoja kohteista ja yrityksistä.

Matkailuorganisaation puute ei estä kehittämistä – kv teemaryhmä aloittaa toiminnan

Kevään aikana käydyissä matkailuyritysten –ja toimijoiden keskusteluissa on noussut tärkeäksi teemaksi matkailuorganisaation puute. Let’s go Tavastia! –hankkeessa perustetaan ”Kansainvälinen Matkailun Teemaryhmä Kanta-Hämeeseen”. Hankkeessa otetaan siis pieni varaslähtö matkailuorganisaation perustamisesta ja yhteistyö aloitetaan ilman virallista organisaatiota. Teemaryhmä ajatus on syntynyt Karita Toivasen opinnäytetyön mallista matkailuorganisaatioksi. Tavoitteena on kerätä yhteen kansainvälistymisestä kiinnostuneet yritykset ja lähteä yhdessä määrittelemään tulevaisuuden suuntaviivoja ja toimenpiteitä. Matkailua kehitetään tällä hetkellä hankerahoituksen turvin ja nyt yrityksillä on mahdollisuus suunnata alueen kansainvälistymiseen liittyvän toiminnan rahoitusta kv-teemaryhmässä sovittaviin teemoihin.

Teemaryhmään ovat tervetulleita kansainvälisestä matkailun markkinoinnista ja myynnistä kiinnostuneet yritykset ja sidosryhmät. Teemaryhmään osallistuvilta yrityksiltä odotetaan valmiutta panostaa omaa aikaa tai rahaa kansainvälistymiseen, kansainvälistymisen yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin ja kansainväliseen matkailun myyntiin. Tavoitteena on saada hankkeen toimenpiteistä ja Lakeland-yhteistyöstä kaikki hyöty irti alueen matkailutoimijoille. Myös pysyvämpi yhteistyö eri toimijoiden välillä on toivottavaa. Mikäli matkailuorganisaatio syntyy Kanta-Hämeeseen, on ajatuksena, että teemaryhmä ja sen toiminta liitetään osaksi matkailuorganisaation toimintaa. Kansainvälisen matkailun Teemaryhmän ensimmäinen kokous on 5.6.2018 klo 14-17. Ilmoittaudu Teemaryhmän toimintaan sähköpostitse tai puhelimitse suoraan Outi Mertamolle outi.mertamo@hamk.fi tai +358 50 351 5799.

Lähteet:
Visit Finland (2018). Visit Finland brändi. Suomen 4 valovoimaista luonteenpiirrettä. Osoitteessa: http://www.visitfinland.fi/markkinointi/haastajabrandi/ (luettu 22.5.2018)
Let’s go Tavastia (2018). Osoitteessa www.hamk.fi/lets-go-tavastia (luettu 22.5.2018)

 

Kirjoittajat: Kirsi Sippola ja Outi Mertamo, Hämeen ammattikorkeakoulu

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Kanta-Hämeen matkailu-blogissa 29.5.2018

Leave A Reply