VIKKE-hankkeessa kehitettiin virtuaalista kulttuurimatkailua

0

HAMK Smart -tutkimusyksikön VIKKE – virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä -hankkeen tavoitteena oli tehdä Kanta-Hämeen kulttuurikohteiden tarjonta näkyväksi eri jakelukanavilla, myös kansainväliset matkailijat huomioiden. Tämän lähes kolmivuotisen hankkeen aikana kehitettiin yhteistyössä kulttuurialan toimijoiden kanssa sisältöjä erityisesti tarinallistamisen ja digitaalisuuden avulla.

VIKKE-logo
Kuva 1: VIKKE-logo

VIKKE-hankkeessa järjestettiin kulttuurialan toimijoille työpajoja sekä kahdeksanosainen valmennuskokonaisuus tarinallistamiseen liittyen. Tarinallistamisen avulla toimijat kehittivät sivustojaan, sekä tuotteitaan ja palvelujaan erottuvammiksi muista markkinoilla olevista tuotteista/palveluista. Tarinatyöpajoihin osallistuneiden tarinat ja kohteet tuotiin myös osaksi hankkeessa kehitettyä mobiilisovellusta.

Maksuton VIKKE -sovelluspilotti on ladattavissa Android– ja iOS-laitteille. Sovelluspilotin ideana on toimia kulttuurimatkailijoille uudenlaisena, mielenkiintoisena tapana tutustua alueen 63:een eri kulttuurikohteeseen, myös silloin kun kohteet ovat suljettuna tai niihin ei muuten olisi mahdollista tutustua. Sovelluksessa tutustutaan tarinoiden avulla kohteisiin ja saadaan uudenlaista tietoa niistä. Jokaisesta kohteesta on toteutettu sovelluksen käyttäjille tehtäviä suoritettavaksi ja hauskoja pulmia ratkottavaksi. Osassa tehtäviä on pilotoitu AR-teknologiaa, joka tuo pelaajalle lisättyä todellisuutta mobiililaitteen näytön välityksellä reaaliympäristöön.

Sovelluspilotin toteuttamisessa oli mukana suuri joukko eri alan ammattilaisia ja opiskelijoita. Tarinoita ja tehtäviä on työstetty pelissä mukana olevien kulttuurikohteiden kanssa, opiskelijat ovat ideoineet myös tehtäviä, luoneet sovelluksen ulkoasun ja toteuttaneet AR-teknologiaa hyödyntäviä sisältöjä peliin. Sovelluksen pilotointien myötä saatiin palautetta ja kehittämisideoita, joissa nousi esille erityisesti toive ääniohjauksesta.

Sovellus on julkaistu avoimena lähdekoodina. Koodi ja siihen liittyvä tekninen dokumentaatio ovat kenen tahansa ladattavissa sekä jatkokehitettävissä.

Projektin aikana on toteutettu myös muita pilotointeja eri kulttuurikohteissa. Piloteissa on kokeiltu AR-teknologian sekä hologrammilasin tuomaa lisäarvoa ja elämyksiä kulttuurimatkailijoille. Hankkeessa toteutettiin 3D-mallinnoksia maakunnan tunnetuimmista kulttuurikohteista ja esineistä. Pilotoinnissa mallinnokset heijastettiin hologrammilasin sisälle, jonka yläpuolella kättä liikuteltaessa lasin sisällä olevaa mallinnosta voidaan pyöritellä ja tarkastella eri kulmista. Palautteet pilotoinnista olivat positiivisia, sisältöjä pidettiin mielenkiintoisina ja elämyksellisenä.

Yrityksillä ja käyntikohteilla on usein verkko- tai Facebook sivut mutta tänä päivänä tarvitaan myös monipuolisempaa ja erottuvampaa materiaalia kuten kuvia, videoita, lisättyä todellisuutta ja tarinoita, jotta kohde tulee houkuttelevammaksi.

Hankkeessa toteutettiin runsaasti virtuaalimateriaalia kulttuuritoimijoiden käyttöön. Yksi tärkeimmistä oli CC0 -lisenssein varusteltujen kuvamateriaalien toteuttaminen ja julkaisu maakunnalliseen avoimeen kuvapankkipalveluun Flickriin eri tahojen toimintaa vahvistamaan ja tukemaan. Kuvapankin sisältöjä on kerrytetty usean eri HAMK Smart -hankkeen puitteissa ja se on saanut paljon kiitosta toimijoilta.

Kulttuurikohteiden suurin näkyvyyskanava, jota VIKKE -hankkeessa kehitettiin ja johon tuotettiin sisältöjä, on Visit Häme -sivustot, sekä sen sosiaalisen median kanavat. Myös TripAdvisor ja Izi.Travel olivat kanavia, joihin syötettiin sisältöjä kulttuurikohteista ja -reiteistä sekä suomeksi että englanniksi. Hankkeessa kirjoitettiin useita blogikirjoituksia kulttuurikohteista ja ne julkaistiin Visit Häme -sivustolla, sekä jaettiin tämän sosiaalisen median kanavilla saaden kulttuurikohteille laajaa näkyvyyttä. Lasin juhlavuoden kunniaksi toteutettiin keväällä 2021 Iittalan Design Museosta ja lasitehtaasta, sekä Riihimäen Suomen lasimuseosta virtuaaliset opastetut kierrokset englanniksi ja japaniksi. Tämä digitaalinen toteutustapa palvelee myös erinomaisesti Covid-19 tilanteessa kulttuurivierailijoita eri puolilla maailmaa. Videot on nähtävillä Visit Hämeen YouTube tilillä.

Kulttuuri on tärkeä osa matkailua ja paikallisten asukkaiden identiteettiä. Kulttuurin näkyväksi tekeminen on tärkeää ja vaatii tänä päivänä sekä tulevaisuudessa uudenlaisia tapoja esittää niitä, kehittämistä, tutkimusta sekä pilotointia kohderyhmillä. VIKKE -hanketiimi toivoo, että näistä on hyötyä mahdollisimman monelle toimijalle myös jatkossa. Hanke on ollut tuottoisa ja erinomainen käynnistys kulttuurimatkailun kehittämiselle aidossa yhteistyössä Kanta-Hämeessä.

 

  • VIKKE -hankkeen tulokset ovat koottuna hankkeen sivuilla osoitteessa www.hamk.fi/vikke.
  • Sovellus on julkaistu avoimena lähdekoodina. Koodi ja siihen liittyvä tekninen dokumentaatio ovat kenen tahansa ladattavissa sekä jatkokehitettävissä.
  • Hankkeen tulokset jäävät elämään Visit Häme -sivustolla osoitteessa www.visithame.fi, Visit Hämeen YouTubessa sekä maakunnan avoimessa kuvapankkipalvelussa Flickrissä.

Heidi Kerkola

Heidi Kerkola
VIKKE -hankkeen projektipäällikkö
HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Leave A Reply