Pyöräilystä elinvoimaa – tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota, koulutusta, uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja

0

Pyöräilyn suosio kasvaa ja se tuo mukanaan monia uusia mahdollisuuksia kehittymiseen ja kehittämiseen. Koronan omalta osaltaan vahvistama erittäin voimakas noususuunta pyöräilyssä luo mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, tutkimukseen, kehitykseen ja myös innovaatioihin. Pyöräilyn lisääntyminen luo tarvetta uudelle koulutukselle ja mahdollistaa myös uusien työpaikkojen syntymistä. 

Maakuntiin halutaan vuoroin elinvoimaa, vetovoimaa, pitovoimaa ja lumovoimaa. Voisiko innostus pyöräilyyn omalta osaltaan nostattaa sitä? 

EU:n tasolla Eurooppaa ohjataan yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Tulevissa EU:n kehitys- ja rahoitusohjelmissa tavoitellaan ilmastoneutraaleja kaupunkeja vuoteen 2030 mennessä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin linkittyvissä suunnitelmissa mainitaan kehitysteemojen listassa pyöräilyn infrastruktuuri. Muutos edellyttää kunnianhimoisia ja konkreettisia tavoitteita, investointeja, lainsäädännön muutoksia, hallinnollisia uudistuksia ja innovatiivisia ratkaisuja yhdessä kansalaisten kanssa. Ollaanko Suomessa ja Hämeessä valmiita vastaamaan tähän haasteeseen? 

Työtä tehdään monella tasolla, lainsäädäntö on uudistumassa, liikennejärjestelmäsuunnitelmia valmistellaan, rahoitusta ollaan lisäämässä, toimintatapoja muutetaan ja seurantaa parannetaan. 

Lakiuudistuksia ja liikennejärjestelmien suunnittelua

Pyöräilyn olosuhteisiin ja niiden kehittämiseen liittyviä säädöksiä ja lakeja on useita. Pyöräilyä ohjaavat muun muassa tieliikennelaki, liikennepalvelulaki, laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi pyöräilyyn vaikuttavat erilaiset ohjeet, esimerkiksi Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje.  Joita kaikkia siis aika ajoin uudistetaan.

Tieliikennelaki uudistui kesällä 2020. Uuden tieliikennelain pohjalta uudistetaan myös liikennesuunnittelun ohjeet. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia valmistellaan nyt ensimmäistä kertaa  myös valtakunnan tasolla. Ja siinä on huomioitu myös pyöräliikenteen kehittäminen. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on lausuntokierroksella kesän 2021 aikana ja se vahvistetaan syksyn 2021 aikana. Jos pyöräliikenteeseen haluttaisiin merkittävästi panostaa olisi ehdotettu noin 30 M€ investointirahoitus rohkeasti kymmenkertaistettava, jotta asetettuihin tavoitteisiin kulkutapaosuuksien ja ilmaston suhteen olisi mahdollista päästä. On surullista, että koko Suomen kattavalla pyöräinfrarahalla ei saisi rakennettua edes yhtä moottoritien liittymää. Suhteellinen osuus muista miljardiluokan liikenneinvestoinneista on mitätön. 

On surullista, että koko Suomen kattavalla pyöräinfrarahalla ei saisi rakennettua edes yhtä moottoritien liittymää. Suhteellinen osuus muista miljardiluokan liikenneinvestoinneista on mitätön. 

Uudet pyöräilijän liikennesäännöt

Keväällä 2020 tulivat voimaan uudet liikennesäännöt myös pyöräilijöille. Uudet säännöt painottavat ennakointia liikenteessä ja opasteiden seurantaa. Väistämissäännöt muuttuivat ja myös liikennemerkit. Mahdollista on tehdä myös uudenlaista ratkaisuja liikennejärjestelyissä ja sallia liikennemerkeillä pyöräily kahteen suuntaan. Myös kävelykaduilla saa pyöräillä ja uudenlaisilla pyöräkaduilla kuljetaan pyöräilijöiden tahtia. Jos pyöräilyyn halutaan kannustaa, kannattaa näitä uusia mahdollisuuksia pyöräilyinfran kehittämiseen ottaa aktiivisesti käyttöön. 

Elinvoimaa tuovat myös uudet yritykset, palvelut ja innovaatiot

Eero Lukin Business Finlandista kertoi, että erilaisia kehityshankkeita pyöräilyn saralla on ollut monenlaisia. Uudenlaisia kaupunkipyöräjärjestelmäpalveluita on kehitetty myös Suomessa  (muun muassa Rolan, Kaakau, Jura), erilaiset leasing-mallit työmatkapyöräilyyn ovat yleistyneet,  myös pyörien teknologiassa, muotoilussa ja geometriassa on tehty maailmalla kiinnostavaa kehitystyötä (Pole Oy, Pelago Oy, Revonte Oy). Eero seuraa alaa työkseen ja etsii kiinnostuneita tahoja mukaan myös euroopalaisiin kehitys-hankkeisiin. Euroopan uudet Horizon-rahoitusohjelmat ovat juuri alkamassa ja ne mahdollistavat uuden kehittämisen.  Myös pieniin kaupunkeihin soveltuvia ratkaisuja tarvitaan kautta koko Euroopan.  Parhaillaan kehitetään uusia toimintatapoja liikenneseurantaan, kunnossapidon mittaamiseen ja seurantaan sekä kehityshankkeiden etenemiseen. 

Mitä muuta uutta pyöräilyn rintamalla

Samalla kun pyöräily uudistuu tarvitaan myös uutta osaamista ja koulutusta. Ja monella tasolla. Hamkissa koulututaan liikkenneinsinöörejä  ja heidän kansainvälisissä seminaarissaan esitellään uusia pyöräliikenteen suunnittelukäytäntöjä Hollannista, Helsingistä ja Hämeestä. Hollannissa hyödynnetään simulaatiomalleja hahmottamaan mahdollisia uusia liikennemääriä reittien rakennuksessa. Helsingissä kehitetään systemaattisesti parempaa baanaverkostoa ja Hämeessä testattiin uusia mahdollisuuksia pyöräreittien kunnossapidon mittaamiseen.  

Hämeenlinnassa aloitettiin uusi pyörämekaanikkokoulutus ensimmäisenä Suomessa yhteistyössä  KK Tavastian, Parolan pyöräverstaan ja Hämeenlinnan seudun 4H:n kanssa. Kun pyöräily lisääntyy tarvitaan myös enemmmän osaavia pyörämekaanikkoja. Parhaillaan on kehitteillä myös uusi pyöräilyohjaajakoulutus. Asiantuntevaa ohjausta tarvitaan pyörämatkailun pariin, pyörävuokraamoihin ja ohjaukseen maastoon ja maanteille. 

RollOutdoors pyörävuokraus palvelut ovat levinneet Rovaniemeltä Kiilopäälle, Helsinkiin ja Fiskarsiin. Hyviä uusia työntekijöitä on etsitty kautta koko Suomen. Osaavaa väkeä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän pyörämatkailun palveluihin.

Kehitysmahdollisuuksia Kanta-Hämeessä

Hämeessä on jo  tartuttu uuteen ja mahdollisuuksia olisi kehittää pienille kaupungeille soveltuvia uusia pyöräilypalveluita. Kolme kaupunkiseutua ja kaikissa HAMKin kampukset luovat hyvät mahdollisuudet kehittää pieniin kaupunkeihin ja taajamiin soveltuvia palveluratkaisuja. Mikäli se saadaan aidosti palvelemaan asukkaita ja luomaan uusia liiketoimintamahdolisuuksia, niille löytyy myös kyllä maailmalla kysyntää. Tarvitaan rohkeutta kokeilla uutta ja tehdä innovatiivisia hankintoja, muuten uusilla palveluilla ei ole kehittymisen mahdollisuuksia. 

Tehty

  • Pyöramekaanikkokoulutuksen aloitus kkTavastia, Parolan Pyörähuolto,
    Hämeenlinnan seudun 4H ja Pyöräliitto 
  • Kantä-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 
  • Uuden tieliikennelain mukaista katuajakoulusta Hämeenlinnassa

Tulossa

  • Investointrahoituksia pyöräinfran ratkaisuihin
  • Horisontti Eurooppa rahoituksia kehitykseen

Kehitysmahdollisuuksia ja toimenpidesuosituksia 

  • Pyöräilyohjaajien koulutuksen vakiinnuttaminen yhdessä Suomen Pyöräilyohjaajat ry:n kanssa
  • Pyöräilyreittien suunnittelu ja merkintä maastoon pyörämatkailun edistämiseksi

Lähteet

EU-Missions

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Pyöräilijän liikennesäännöt

Horisontti Eurooppa -ohjelma

Blogisarja on osa Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma-hanketta

Hankkeessa tuotetaan tietoa Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyön ja Suomessa toisen kunnallisen pyöräilyn kehittämissuunnitelman tueksi. Hankkeella pyritään vaikuttamaan erityisesti pyöräilyn yleistymiseen ja kehittämiseen, vähähiilisen liikenteen edistämiseen sekä pyörämatkailun kehittämiseen.

Kevään 2021 aikana  Hämeen pyöräilyohjelman blogisarja käsittelee Hämeen monipuolisesti erilaisia pyöräilyn ja pyöräliikenteen kehittämisen teema-alueita. Kirjoituksissa nostetaan esille peruskysymyksiä, esitellään  viime aikojen kehitystä ja hyviä esimerkkejä sekä tunnistetaan mahdollisia kehityskohteita.

Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma -hankkeen verkkosivut


Kuva Minna Takalasta

Minna Takala

Tawast Cycling Clubin puheenjohtaja ja Pyöräliiton perustajajäsen 

Leave A Reply