Digitaaliset ratkaisut ja alustat on monialainen tiimi – mutta mitä se oikeastaan tekee?

0

Digitaaliset ratkaisut ja alustat, lyhyemmin DISP (eng. Digital Solutions & Platforms) on HAMK Smart -tutkimusyksikössä toimiva kehitystiimi, joka on keskittynyt teknologisten ratkaisuiden tuottamiseen niin tutkimusyksikön omiin tarpeisiin, kuin myös muille HAMKin yksiköille. Olemme lisäksi toteuttaneet erilaisia mielenkiintoisia projekteja suorina toimeksiantoina yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Tiimimme on keskittynyt erityisesti kolmen keskeisen digitaalisen teknologia-alueen kehittämiseen: Sovelluskehitys, Internet of Things (IoT) sekä pelimoottoreiden hyötykäyttö ja XR-teknologiat.

Sovelluskehitys

Sovelluskehitystä on DISPissä tehty alusta alkaen ja toimintamme onkin kehittynyt ja kasvanut valtavasti. Toimintaamme sisältyy muun muassa mobiili- ja websovellusten kehittämistä ja näiden yhdistämistä DISPin muihin alueisiin, eli pelimoottoreihin ja IoT:iin. Sovellus voi toimia esitystapana IoT-antureilta saatavalle datalle, tai sovellus voidaan kehittää Unity-pelimoottorilla ja lisäksi sovelluksen avulla käyttäjä voi katsella esimerkiksi AR-sisältöä.

Sovelluksia kehitetään oikeisiin käyttökohteisiin ja mahdollisuuksien mukaan kehityksessä hyödynnetään uusia teknologioita sekä avoimen lähdekoodin ratkaisuita. Kehityksessä on mukana opiskelijoita erilaisten projektien ja opinnäytetöiden myötä. Käytetyistä teknologioista voit lukea lisää sivultamme toteutusten kuvauksista. Kohdealueita sovelluksille ovat muun muassa matkailu ja biotalous.

Pelimoottoreiden hyötykäyttö ja XR-teknologiat

Olemme vuodesta 2018 lähtien järjestelmällisesti kartuttaneet osaamista ja tietämystä pelimoottoreiden ja niihin liittyvien teknologioiden ympärille. Pelimoottorit tarjoavat laajat mahdollisuudet kehitysalustana ja siihen liittyvät teknologiat kuten AR, MR, VR ja XR vain lisäävät mahdollisuuksia. Tekemisemme fokuksena on alusta asti kuitenkin ollut näiden hyötykäyttö eri osa-alueilla.

HAMK Smart -tutkimusyksikön sisällä nämä teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia lopputuotteeksi sekä monen osaamisen yhdistämisen (esim. IoT-anturidata, data-analytiikka, pedagogiaosaaminen, jne.) loppukäyttäjälle mielenkiintoisella tavalla.

Internet of Things

IoT-teknologioiden kirjo on laaja ja mahdollistaa sen käyttämisen monella eri osa-alueella. Kokonaisuuteen kuuluu yleisesti pilvialustaratkaisuja ja anturiteknologiaa, jolloin voidaan tuottaa tietoa prosesseista ja eri kohteista. Eri teknologioiden avulla voidaan anturidatalle tuottaa visualisointeja, analyysejä ja ohjaavia toimintoja.

Tutkimusyksikössä IoT-teknologiat mahdollistavat monipuolisia käyttökohteita, joiden laajuuden vuoksi rajaus on vaikeaa. Näiden teknologioiden avulla voidaan muun muassa tuottaa tietoa eri osa-alueilla kuten data-analytiikan tarpeisiin. Yleisimpinä kohdealueina ovat biotalous, teollisuus ja kiinteistöjen hallinta.

Hyödyllisimmät tulokset syntyvät yhteistyöstä muiden kehitystiimiemme kanssa

DISPin lisäksi HAMK Smart -tutkimusyksikön kehitystiimejä ovat Data- ja businessanalytiikka -tiimi (DBA) sekä Hyvän digitaalisen elämän muotoilu -tiimi, joiden kanssa toimimme tiiviissä yhteistyössä. Yhteinen tavoitteemme on, että tuottamamme ratkaisut tarjoavat käyttäjälleen oikean informaation päätöksenteon tueksi ymmärrettävästi viestittynä.

DBA-tiimin osaamista ovat mm. analyyttisten menetelmien, koneoppimisen ja tekoälyn liittäminen kokonaisuuteen ja näiden menetelmien tuottamien tulosten visualisointi. Tiimi tarjoaa HAMKin tutkimus- ja kehitystoiminnalle edellä mainittujen digitalisaation ja analytiikan osa-alueiden osaamisen ja asiantuntijat.

Hyvän digitaalisen elämän muotoilu -tiimi keskittyy käyttäjäkokemukseen, tunteille muotoiluun ja hyödyntää muotoiluajattelua tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Tutkimuksen lopputuloksia ovat uudenlaiset, hyödylliset ja houkuttelevat tuote- ja palveluprototyypit, teoreettiset mallit, suunnittelua tukevat työkalut sekä mittarit.

Opiskelijalle

Meille on tärkeää olla mukana opetuksen kehittämisessä ja ennen kaikkea tarjota projekteissamme HAMKin opiskelijoille haastavia, mutta mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja hankkia työkokemusta jo opintojen aikana. Olemmekin aktiivinen projektitöiden, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden toimeksiantaja ja vuosittain meillä toteutetaan erittäin mielenkiintoisia projekteja opiskelijavetoisesti.

Kehitystiimien kotisivuilta löydät paljon lisää tietoa toteutetuista projekteista, julkaisuista sekä asiantuntijoistamme. Mikäli koet, että sinulla voisi olla kiinnostusta yhteistyölle, tarpeita osaamisellemme tai haluat kuulla muuten lisää meistä, ota rohkeasti yhteyttä!

Digitaaliset ratkaisut ja alustat -tiimin vetäjä: Joni Kukkamäki 

Data- ja businessanalytiikka -tiimin vetäjä: Olli Koskela

Joni Kukkamäki

Joni Kukkamäki, Tutkimuspäällikkö, Digitaaliset ratkaisut ja alustat -tiimin vetäjä

Juuso Saarinen
Juuso Saarinen, Sovelluskehittäjä, DISP

Juha-Matti Torkkel
Juha-Matti Torkkel, Ratkaisuasiantuntija, Pelimoottorit ja XR-kehitys, DISP

Atte Partanen
Atte Partanen, ratkaisuasiantuntija, Internet of Things, DISP

Olli Koskela
Olli Koskela, Tutkimuspäällikkö, Data- ja businessanalytiikka -tiimin vetäjä

Minna Tarkkala

Minna Tarkkala, Kehittämisasiantuntija, liiketalous

Satu Jumisko-Pyykkö

Satu Jumisko-Pyykkö, Tutkijayliopettaja, Hyvän digitaalisen elämän muotoilu -tiimin vetäjä

Leave A Reply