Boost Häme on auttanut yrityksiä koronakriisin keskellä

0

Boost Häme -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen aivan koronaviruskriisin alkuvaiheessa. Tämä oli täysin tietoisesti sekä tarkoituksella haettu hanke juuri tähän haasteelliseen hetkeen, sillä hankkeen tavoite on auttaa Kanta-Hämeen maaseudun yrityksiä selviämään Koronaviruksen aiheuttamasta kriisitilanteesta erilaisilla toimenpiteillä.

Hankkeen tärkein tehtävä on ollut tiedotustyö Kanta-Hämeen maaseutualueella sijaitseville yrityksille. Tiedottaminen on sisältänyt informaatiota mm. eri koronatukirahoitusmahdollisuuksista. Erityisesti keväällä 2020 käynnistyi useitakin eri tukirahoitusmuotoja (ELYn ja Business Finlandin poikkeusrahoitukset, Valtiokonttorin kustannustuki, Yksinyrittäjien tuki jne.). Ohjeet, rahoitusehdot, siitä kuka rahoitusta voi hakea, hakemuksien kirjoittaminen ja mihin tukea loppupeleissä voi käyttää – ovat luonnollisesti herättäneet paljon kysymyksiä ja ihmetystä.

Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat aiheuttaneet yritysten tilauskantojen tyhjentymistä. Tämä on ollut todella raskasta aikaa monelle yrittäjälle. Tässä tilanteessa koronatukirahoituksien hakeminen saatikka liiketoiminnan kehittäminen eivät ole olleet varmastikaan helppoja asioita viedä yrityksissä eteenpäin. Boost Häme on pyrkinyt antamaan kaiken tukensa tässä tilanteessa yrityksille auttaen heitä neuvomalla eri tukirahoitusmuodoissa, niiden hauissa sekä hankehakemuksien kirjoittamisessa. Myös uutta liiketoimintaa on monen yrittäjän kohdalla sparrattu ja pohdittu erilaisia toimia liiketoiminnan kehittämisen edistämiseksi koronatilanteessa.

Hanketoimijoille on ollut ilo olla tarpeellisia, saada auttaa yrittäjiä ja kuulla jälkikäteen myös onnistuneista rahoitushauista. Sparrauksien ja palautteiden myötä on ilmennyt selkeästi, että hankehakemuksien ja raporttien työstäminen ei ole yrittäjille tuttua ja siihen hankkeen tarjoama apu on ollut erittäin arvostettua työtä. Neuvonnan ja sparrauksien yhteydessä on myös päästy kuulemaan yrittäjien tuntemuksia ja voitu tukea heitä myös henkisesti. Yrittäjien hyvinvointi onkin puhuttanut nyt laajasti. Kuinka tästä kaikesta jaksaa selvitä. Hankkeen järjestämät verkostoitumistilaisuudet yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ovat yksi keino tähän.

Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa toimijoiden osaamista ja monipuolistaa toimeentulomahdollisuuksia palveluiden kehittämisellä. Tätä tavoitetta toteutettiin viime vuonna järjestämällä useita eri valmennuksia ja webinaareja alueen yrittäjille. Syksyn aikana pidettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa 14 eri valmennuskokonaisuutta yhteensä 320 osallistujalle.

Valmennuksien sisällöt keskittyivät erityisesti digitaalisiin työkaluihin, alustoihin sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Valmennusmateriaalit ovat löydettävissä hankkeen sivuilta (www.hamk.fi/boosthame). Tämän lisäksi sivuille on koottu itseopiskelumateriaaleja oman liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Ilman tiivistä yhteistyötä alueen eri toimijoiden (yritysyhdistyksien, kehittämisyhtiöiden, rahoittajien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden hankkeiden) kanssa, ei hanke olisi tavoittanut niin montaa apua kaipaavaa yritystä. Työ kuitenkin jatkuu vielä vuoden 2021 ja tavoitteena saavuttaa tiedottamisella entistä laajempi määrä yrityksiä. Apua ja tukea löytyy jo paljon hankkeen uutiskirjeestä. Tämä kannattakin käydä tilaamassa itselleen hankkeen sivuilta osoitteesta www.hamk.fi/boosthame.

Juttu on julkaistu alunperin Kasvua Hämeessä -blogissa 29.1.2021

Boost Häme -hanke on Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön vetämä maaseuturahoitteinen hanke. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Pia Tamminen 1.2.2021 alkaen, nykyisen projektipäällikön, Heidi Kerkolan siirtyessä muiden tehtävien pariin.

Heidi Kerkola

Heidi Kerkola toimi Boost Häme -hankkeen projektipäällikkönä 31.1.2021 asti. 1.2.2021 alkaen hän siirtyy Western Lakeland Kanta-Häme ja VIKKE virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä -hankkeiden projektipäälliköksi.

Leave A Reply