ÄlyKaupunki – vähähiilisyyttä tekoälyllä

0

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamassa ÄlyKaupunki-hankkeessa on tavoitteena parantaa rakennuksien energiatehokkuutta hyödyntämällä tekoälyä ja siten edesauttaa vähähiilisyyden edistymistä. ÄlyKaupungissa ovat mukana Tampereen Tilapalvelut Oy ja Valkeakosken kaupunki, jotka tarjoavat rakennukset ja kiinteistöt pilottiympäristöiksi tekoälysovellusten kehittämiseen.

Kaksi painopistealuetta

Lämmitys ja ilmastointi vastaavat n. 40% rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta EU:ssa ja Suomessa kaukolämpö on erittäin yleinen lämmitysmuoto.  Tämän vuoksi hankkeen tärkeänä painopistealueena on selvittää tekoälysovellusten mahdollisuudet kaukolämmön minimoinnissa. Tampereelta pilottikohteiksi on valittu Vuoreksen ja Takahuhdin koulut, joissa kartoitetaan tekoälysovellusten mahdollistamaa säästöpotentiaalia kaukolämmön kulutuksessa.

Digitaalinen kaksonen ja tietoalusta kiinteistöistä kerättävälle datalle mahdollistavat tekoälysovellusten kehittämisen. Digitaaliset teknologiat kuten AR & VR tarjoavat monipuolisia toiminnallisuuksia digitaalisten kaksosten hyödyntämiseen ja siten hankkeen toisena painopistealueena onkin digitaalisen kaksosen hyödyntäminen kaupunkilaisten osallistamiseen vähähiilisyyden edistämisessä. Valkeakoskelta pilottikohteeksi valittiin suunnitteilla oleva vapaa-aikakeskus, josta toteutetaan digitaalinen kaksonen.

ÄlyKaupunki-hankkeen käytännön toteutus – Vuoreksen ja Takahuhdin pilottien tavoitteena kaukolämmön minimointi

Tampereen pilottikohteiksi valittiin Vuoreksen ja Takahuhdin koulut. Vuoreksen koulu edustaa modernia teknologiaa rakennuksissa, kun taas Takahuhti on vanha koulu ja siten teknologiset ratkaisut ovat hyvin erilaisia. Valaa Technologies Oy on toteuttanut datankeruun rakennusautomaatiosta molemmissa kouluissa ja historiadata on tallennettu pilvialustaan hyödynnettäväksi hankkeessa.

HAMKin asiantuntijat ovat toteuttaneet lähtötilanteen selvittämiseksi dashboard-ratkaisut molempien koulujen energiankulutuksen ja siitä aiheutuvan hiilijalanjäljen seurantaan hyödyntäen energiankulutuksen historiatietoja. Dashboard-ratkaisut ovat laajennettavissa useiden rakennusten energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen seurantaan.  Lisäksi molempien koulujen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät on analysoitu huolellisesti ja niiden toimintaa kuvaavat koneoppimismallit ovat kehitteillä. Mallien avulla kartoitetaan erilaisia skenaarioita kaukolämmön kulutuksen minimointiin. Tampereen pilottien tuloksia tullaan esittelemään alan PK-yrityksille ja mallien jatkokehitystä ja hyödyntämistä voidaan myös tehdä de minimis -tuen puitteissa alueen PK-yritysten kanssa.

ÄlyKaupunki-hankkeen käytännön toteutus – Vapaa-aikakeskuksen pilotti digitaalisen kaksosen hyödyntämiseen

Valkeakosken suunnitteilla olevan Vapaa-aikakeskuksen auditoriosta ja yleisistä tiloista on tehty Unreal Engine -pelimoottorilla virtuaalinen malli. Malli on tehty hyödyntämällä digitaalisia rakennussuunnitelmia ja valmiista mallista on tehty myös video kuvaamaan pelimoottoriympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Tietoalusta datan keräämiseen on toteutettu Platform of Trust -alustalla ja alustalla oleva data on esitettävissä virtuaalisessa mallissa, eli tästä muodostuu ns. digitaalinen kaksonen. Digitaalisen kaksosen hyödyntäminen vähähiilisyyden edistämiseen ja kaupunkilaisten osallistamiseen on yksi hankkeen jatkotutkimuskohde.

Logot: EAKR ja Vipuvoimaa

Lue lisää ÄlyKaupunki-hankkeesta täältä.

Hankkeessa tuetaan PK-yritysten kaupallisten ratkaisujen kehittämistä pilottikohteissa tehtävillä yritysdemonstraatioilla. Hankkeen rahoittajina ovat Pirkanmaan liitto, Tampereen Tilapalvelut Oy ja Valkeakosken kaupunki.

Jukka Pulkkinen

Jukka Pulkkinen toimii HAMK Smart -tutkimusyksikön johtajana. ÄlyKaupunki-hankkeessa hän toimii projektipäällikkönä.

Leave A Reply