Oppimisen muotoilu, tarjontatiedot ja MOOC-ympäristö ovat HAMKin tapoja toteuttaa Digivisiota

0

Korkeakoulujen yhteisen Digivisio 2030 -hankkeen myötä tuleviin muutoksiin valmistaudutaan korkeakoulukohtaisilla muutossuunnitelmilla. HAMK, kuten muutkin korkeakoulut, määrittelivät muutossuunnitelman ensimmäisen version viime vuoden lopulla. Muutossuunnitelman tarkoituksena on konkretisoida HAMKissa tehtävää kehittämistyötä suhteessa valtakunnalliseen kehittämiseen.

HAMKissa on valmisteilla myös digistrategia. Sen avulla luodaan laajemmat digitalisaation kehittämisen suuntaviivat vuoteen 2030 asti, ja se paitsi ohjaa myös huomioi digivision kehittämiskohteita.

Kuvan sisältö avattu kappaleessa Kuvan sisältö

Ytimessä 24/7

HAMKin muutossuunnitelmaan on kirjattu, että tunnistetut kehittämiskohteet projektoidaan ja niille määritellään tarkemmat tavoitteet. Näin pystymme hallitsemaan muutosta ja sen vaatimia resursseja paremmin.

HAMKin Digivisio muutossuunnitelman ydin on 24/7 oppimisen muotoilu. Se toimii kaikkien jo alkaneiden ja tulossa olevien kehittämisprojektien punaisena lankana.

HAMKin tulevassa, omassa MOOC-ympäristössä tarjotaan oppijoille entistä avoimemmin saatavilla olevat koulutustuotteet. Toimiva ympäristö edellyttää yhteisiä HAMKin MOOC-tarjonnan kriteereitä (esim. avoimuus, laajuus, opiskelutapa, pedagogiikka) ja prosesseja (esim. opiskelijan itse rekisteröinti ja virallisten opintopisteiden hakeminen).

Vuoden 2023 alussa keskitytään laaja-alaisesti HAMKin tarjontatietoon. HAMK haluaa varmistaa, että pystymme toimittamaan mahdollisimman kattavasti opintopisteytetyt tarjonta- ja suoritustiedot kansallisiin tietovarantoihin niin oppijoiden kuin kansallisesti sovittujen palveluiden käyttöön. Tämän lisäksi non-formaalin tarjonnan kartoituksen avulla pyritään saamaan laajempaa näkyvyyttä siihen, millaisia koulutustilaisuuksia, avoimia materiaaleja, asiantuntijoiden tuottamia aineistoja jne. meiltä jo löytyy. Tällaiselle tarjonnalle on tunnistettu olevan kysyntää, ja sen näkyvyyttä sekä hyödynnettävyyttä halutaan lisätä sekä HAMKissa että valtakunnallisesti.

Jatkuva oppiminen ja yhä laajempi oppijoiden joukko tuo toteutussuunnitelmien tiedot keskiöön. Tarjontatietojen kehittämisen kautta halutaan kehittää yhteistä ohjeistoa ja tukea esimerkkien kautta opettajia toteutussuunnitelmien tekemisessä ja niihin liittyvässä viestinnässä. Kokonaisuudessa haasteellista on toki vaadittujen tietosisältöjen ja tietomäärien suhde siihen, miten oppijat ovat tottuneet hakemaan ja käyttämään tietoa.

Haku pilotiksi toiselle kierrokselle

HAMK on hakenut seuraavalle kierrokselle Digivisio 2030 -hankkeen pilottikorkeakouluksi. Se, pääsemmekö pilottiin mukaan, ratkeaa helmikuun aikana. Pilottikorkeakouluna toimiminen rytmittää hieman eri tavalla uusien valtakunnallisten palveluiden testausta ja käyttöönottoa.  Pilottikorkeakouluksi valinnalla on vaikutusta myös muutossuunnitelmaan.

Kuvan sisältö

HAMK MOOC-ympäristö

 • tarjonnan kriteerit
 • MOOC ympäristö
 • MOOC toteutukset
 • itse rekisteröinnistä virallisiin opintopisteisiin oppijan niin halutessaan

Opintopisteytetty täydennyskoulutus kattavasti Peppiin

 • kaikki HAMKin opintopisteytetty suoritustieto oppijoiden käyttöön
 • erilaiset koulutusmuodot ja niidenhallinnointi Pepissä
 • tiedonsiirto kansalliseen Virta-tietovarantoon

HAMKin digistrategia

 • tiekartta ja ohjauksen väline digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiselle ja kehittämiselle vuoteen 2030 saakka

Non-formaalin tarjonnan kartoitus

 • HAMKin tuottaman erilaisen tarjonnan laajuuden selvitys
 • tutkimusyksiköiden ja hankkeiden toteuttamat koulutustilaisuudet
 • avoimesti julkaistavat oppimateriaalit
 • muut avoimet aineistot

Tarjontatietojen asiakaslähtöisyys

 • toteutussuunnitelmien tiedot vastaamaan oppijoiden tarpeita (nopean katsomisen vs. syvällisen lukemisen tottumus)
 • esimerkit ja ohjeistukset
 • yhteisen asiasanoituksen mahdollistaminen

24/7 oppimisen muotoilu

 • kehittämistoimenpiteitä ja tukea yksiköiden digipedamentori toimintaan sekä eModuulien kehittämiseen
 • tavoitteena panostaa laadullisesti ja määrällisesti HAMKin 24/7 tarjontaan

Digivisio palveluiden pilotointi?

 • tarjotinpalvelun testaus avoimella ja korkeakoulujen yhteistyö tarjonnalla
 • oppijan tunnistautuminen palveluun, omat suoritukset ja kiinnostuksen kohteet
 • tarjonnan suosittelutoiminnallisuudet
 • ilmoittautuminen tarjontaan
Kokonaisarkkitehti Henna Pirttilä toimii HAMKin Digivisio muutoskoordinaattorina

Leave A Reply