Yritteliäs korkeakoulu

0

HAMKissa yritteliäisyyttä rakennetaan yritteliään korkeakoulun kautta. Yritteliäs korkeakoulu perustuu Unifin yrittäjyyden kehittämisen ohjeistukseen.

Mitä yritteliäs korkeakoulu sitten tarkoittaa?

Ympäristöä, jossa opiskelijoille on rakennettu opiskeluympäristö, jossa he voivat turvallisesti kehittää omia liikeideoitaan, toimia erilaisissa tiimeissä ja rakentaa omia opintopolkujaan. Kaiken toiminnan tavoitteena on se, että opiskelijoilla on mahdollisuus omistaa oma oppimisensa. Strategiselta tasolta katsottuna yritteliäisyys on muiden opintojen joukkoon pilkottua duunia, joka vahvistaa opiskelijan yritteliäisyyttä tukevia kyvykkyyksiä.

Tarvitseeko jokaisen yritteliään opiskelijan lähteä yrittäjäksi?

No ei! Yritteliäisyydellä tarkoitetaan HAMKin ympäristössä mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Vaikka opiskelijat ovat tekijöinä, ovat HAMKin henkilökunnan jäsenet tukemassa ja auttamassa opiskelijoita matkan varrella. Alempana selvitetään hieman sitä, kuinka HAMKin yritteliäs korkeakoulu toimii.

1. erä: Yrittäjyysasenne ja -valmiudet

Yritteliäisyys lähtee epätietoisuudesta. Epätietoisuus mahdollistaa asioiden tekemisen uudella tavalla ja mahdollisesti myös uusien tiimien kanssa. Opiskelijan roolina on luoda uutta ja ottaa kehittämisvastuuta, kun taas HAMKin vastuulle jää rakenteiden luominen. Jotta epävarmuus voidaan kääntää eduksi, tulee muutaman kriittisen asian todentua

    • Yrittäjämäiset olosuhteet ovat olemassa
    • Yrittäjämäisten tiimien luomista edesautetaan
    • Mukana on myös alueellisia kehittäjäorganisaatioita sekä työelämän edustajia. Kaikki toimijat uskovat siihen, että tuloksia saadaan kokeilemalla uusia asioita systemaattisesti

TLDR; Opiskelija ottaa omistajuuden tekemiselle, korkeakoulu toimii vain kehittäjäkumppanina matkalla tuntemattoman valloitusta.

2. erä: Uusi yrittäjyys

Uuden yrittäjyyden kehittämisen keskiössä ovat jälleen opiskelijat, jotka ovat kokeilujen kautta saaneet lisää tietoa siitä, kuinka he voisivat kääntää osaamisensa liiketoiminnaksi. HAMKin vastuulle jäävät haudonnan, kokeilujen sekä tukiverkoston rakentaminen. Ilman ekosysteemejä (verkostoja, joissa kukin toimija tuottaa lisäarvoa toisille) toiminnan kehittäminen ei ole tuloksellista. Uuden yrittäjyyden takana ovatkin siis opiskelijoiden kyvykkyys ja rohkeus, joita HAMK pystyy omalla toiminnallaan tukemaan.

3. erä: Uudistuva yrittäjyys

Yrittäjyyttä, kuten lähes kaikkea, voidaan muotoilla. Yrittäjyyden muotoilu rakentuu tutkimisen, kehittämisen sekä oppimisen varaan. Muotoilu on strategista työtä ja virheistä oppimista. HAMKin pyrkiessä jatkuvasti parantamaan juoksuaan, ovat sekä opiskelijoiden, että kumppaneina toimivien yritysten huomiot ja kommentit elintärkeitä. Avoimuus, vuorovaikutteisuus ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä kohtia. Toiminnan on perustuttava luottamukseen ja yhteisiin kehittämispyrkimyksiin. Strategiset linjaukset näyttäytyvät loppupeleissä vain tekojen kautta – mitä personoidumpia ja yrittäjälähtöisempiä palveluita opiskelijat korkeakoululta saavat, sitä enemmän he voivat omaksua yritteliäitä käytäntöjä omaan tekemiseensä ja sitä vapaammin he voivat toteuttaa opintojen aikana itseään.

 

HAMKin yritteliästä toimintaa esittelevä blogisarja koostuu yhteensä kuudesta postauksesta. Seuraava postaus julkaistaan perjantaina 3.4.2020!

Jukka Raitanen, Yhteisöpäällikkö, HAMK Design Factory
Vesa Tuomela, Lehtori, Liiketalous
Anni Pajunen, Liiketalouden harjoittelija, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö

Leave A Reply