YAMK-tutkintoa suorittava Lotta Makkonen yhdistää työn ja opiskelun selkeällä aikatauluttamisella

0

Liiketalouden alumni Lotta Makkonen on työskennellyt markkinoinnin ja viestinnän parissa opintoihin kuuluneesta työharjoittelusta lähtien. Viime syksynä aloitetut YAMK-opinnot liiketoiminnan kehittämisen parissa tuovat uutta näkökulmaa työuralle ja uuden oppiminen tuo intoa opiskeluun. Lotta yhdistää vakituisen työnsä ja opiskelun hyvällä organisoinnilla sekä aikatauluttamisella.

Esittele itsesi, kuka olet ja mitä teet?

Olen Lotta Makkonen ja työskentelen tällä hetkellä Gallantilla, joka on talouteen, henkilöstöhallintoon, verotukseen, liikejuridiikkaan ja konsultointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Vastaan tiimini kanssa organisaation markkinoinnista, jonka lisäksi vastuullani on Gallantin viestintä. Teen myös tiivistä yhteistyötä HR-tiimin kanssa työnantajamielikuvan kehittämiseksi. Töiden ohella opiskelen HAMKin ylemmässä ammattikorkeakoulussa ja muuten vapaa-ajalla harrastan crossfitiä sekä pidän luonnossa liikkumisesta.

Mitä opiskelet tällä hetkellä, entä mitä opiskelit ennen sitä?

Tällä hetkellä opiskelen tradenomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liiketoiminnan kehittämisen puolella. Aiemmin olen opiskellut HAMKissa tradenomiksi, jolloin opintoni profiloituivat markkinointiin. Liiketalouden tutkinnon suoritin kahdessa ja puolessa vuodessa päivätoteutuksessa, mutta vahvasti töiden tekemisen ohella. Harjoittelupaikka mahdollisti työllistymisen jo opintojen aikana ja työura on jatkunut saman työnantajan alaisuudessa tähän päivään asti erilaisilla työtehtävillä.

Miten päädyit jatkamaan opintojasi YAMKssa?

Tradenomiksi valmistumisen jälkeen on uranäkymäni vahvistunut entisestään, siksi koinkin luontevaksi lähteä laajentamaan näkemystäni nyt, kun tiedän vielä paremmin mikä haluan olla isona. Liiketoiminnan kehittäminen osoittautui eniten omaksi jutuksi, ja Lotta kokeekin sen auttavan häntä työurallaan eteenpäin. Halu uuden oppimiselle ja erilaisten toimintojen kehittämiselle, taloudellisen näkökulman mukaan huomioiden on vahva. Markkinointi on jatkuvasti muuttuva ala ja siihen liittyvien trendien seuraaminen ja omaksuminen on helpointa käytännössä työelämässä eikä pelkästään koulun penkillä.

Mitä mieltä olet YAMK-opiskelusta?

Hyvin erilaista kuin liiketalouden AMK-tutkinnossa. Opinnot tehdään pääasiassa pelkkänä ryhmätyöskentelynä isojen kokonaisuuksien parissa. Ryhmät on jaettu niin, että samankaltaiset opinnäytetyöaiheet ja -ideat ovat samassa ryhmässä. Ryhmässä työskentely on ollut mukavaa, vaikka aikataulujen yhdistäminen on ollut ajoittain hankalaa. Välillä kuitenkin kaipaa myös enemmän yksilötekemistä, jota varmasti on vielä luvassa opintojen aikana. Lisäksi on oppinut arvostamaan opiskelua enemmän kuin aiemmin ja myös opinnäytetyötä varten on hyvin tavoitteelliset suunnitelmat.

Mikä on ollut parasta opiskelussa? Entä mikä on tuottanut haasteita?

Parasta on ehdottomasti ollut uuden oppiminen. Vaikka opiskeltavista asioista on ollut jonkinlainen käsitys, on niiden ymmärtäminen ja oikeat nimitykset tulleet paremmin tutuiksi. Esimerkiksi erilaisista johtajuuden muodoista on päässyt oppimaan paljon ja opittuja asioita pystyy näkemään myös jo omassa organisaatiossa uudella tavalla. Haastavinta on ollut ajan löytäminen. Hektisinä työpäivinä motivaation löytäminen on ajoittain asettanut haasteita, mutta oman elämän selkeä aikatauluttaminen on tuonut apua siihen. Myös koronan myötä etätöihin ja etäopiskeluun siirtyminen on tuonut haastetta siinä suhteessa, että koko päivä saattaa kulua koneen ääressä samaisessa paikassa kotona, eikä välillä pääse tekemään töitä muualle.

Lotta Makkosen henkilökuva.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on työurallesi?

Olen hyvin urakeskeinen ihminen ja olen tehnyt niin lyhyen kuin pitkän aikavälin suunnitelmia. Tällä hetkellä tavoitteena on edetä työuralla eteenpäin seuraavan viiden vuoden aikana. YAMK-tutkinnosta on varmasti hyötyä johtotason tehtäviin pyrkimisessä tai asiantuntijarooliin pääsemisessä. Aika näyttää mihin päätyy, sillä moni asia kiinnostaa.

Mitä vinkkejä antaisit YAMK-opintoihin tähtäävälle?

Kannattaa miettiä tarkkaan, miten ohjaa ja johtaa itseään. Oman ajan hallinnasta on hyötyä, kun osaa priorisoida opiskeluille tarvittavan ajan niin, että opinnot myös etenevät säännöllisesti. Onnistunut aikatauluttaminen mahdollistaa paljon, kuten täysipäiväisen töissä käymisen opintojen ohella. Hakutehtävää varten pohdittava YAMKn opinnäytetyön aihe ei saa olla kynnyskysymys. Riittää, että ajattelee isoja linjoja ja keksii ydinaiheen, jolla on uutuusarvoa. Täytyy kuitenkin muistaa, että ideat muokkaantuvat matkan varrella, eli kannattaa rohkeasti lähteä hakemaan myös ylempään ammattikorkeakouluun.

 

Tutustu myös muihin mielenkiintoisiin YAMK-tarinoihin:

Vakuutusyhtiö Turvan digipalvelujohtajana toimiva Heidi Jokisalo rutisti YAMK-tutkinnon pikavauhdilla

 

Leave A Reply