Brändimuotoilijan urapolkua rakentamassa

0

Viimeistä vuotta muotoilua opiskeleva Elsa Hietanen on rakentanut omaa urapolkuaan brändimuotoilijana jo opiskeluiden aikana. Yrittäjyys, brändimuotoilu ja vaikuttamistyö kestävän pukeutumisen parissa ovat luoneet Elsalle vahvan ja omalaatuisen henkilöbrändin. Hän haluaa auttaa myös muita löytämään oman suunnan ja tarjoaakin henkilöbrändiin liittyvää sparrauspalvelua etenkin luovan alan ammattilaisille.

Kuka olet ja mitä opiskelet?

Olen Elsa Hietanen, vaatetusmuotoilun opiskelija. Muotoilun opinnot HAMKissa aloitin vuonna 2018 ja tarkoitus on valmistua nyt keväällä 2021. Vaikka opinnot ovat suuntautuneet vaatetusmuotoiluun, on myös brändimuotoilu ollut vahvasti osana opintojani valinnaisten opintojen kautta. Opiskelun ohella toimin yrittäjänä.

Miten päädyit HAMKiin?

Lukion sekä välivuoden jälkeen, ennen HAMKiin hakemista, muotoilu ja vaatetusala tulivat tutuksi Lapin yliopistossa vaatesuunnittelun koulutusohjelmassa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana sekä Tampereen seudun ammattiopistossa suoritetun vaatetusompelijan tutkinnon myötä. Sijainniltaan HAMK vaikutti loistavalta valinnalta jatkaa korkeakouluopintoja ja sen lisäksi monet alumni- ja uratarinat herättivät mielenkiintoni. Muotoilun koulutuksen mahdollistama vapaus omanlaisten opintojen rakentamiseen sekä yrittäjyyskeskeinen painotus vahvistivat HAMKiin hakemisen päätöstä.

Mikä on parasta opiskelussa? Entä mikä haasteellisinta?

Parasta on ehdottomasti ollut opintojen vapaus ja niiden joustava suorittaminen. Opintoja pystyy suorittamaan omassa tahdissa, kun osoittaa olevansa aktiivinen ja kyvykäs kulkemaan omaa polkua. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat kantaneet pitkälle ja luoneet erilaisia mahdollisuuksia opintojen suorittamisessa.

Haasteellisinta, mutta antoisinta on ollut oman suunnan rakentaminen opintojen aikana. Olen tehnyt tietoisesti paljon työtä oman uran rakentamiseen jo opintojen aikana, sillä muotoilun alalla on kova kilpailu. Oman suunnan ja urapolun rakentamisen prosessi alkoi kesällä 2019, kun Elsa pääsi Vuoden nuori suunnittelija -kilpailun finaaliin. Finaalia varten tuli pohtia hyvin konkreettisestikin omia tulevaisuuden näkymiä, mikä käynnisti aktiivisen ajattelun omasta urasta. Oman suunnan rakentamista olen tehnyt uramuotoilun kursseja suorittamalla sekä omaa henkilöbrändiä rakentaen.

Tunnelmia näyttelyn avajaisista Hämeenlinnan kampukselta syksyltä 2019. Esillä finaaliteos Vuoden nuori suunnittelija 2019 -kilpailuun.

Kerro perustamastasi Tyylipuhetta mediasta ja opinnäytetyöstäsi?

Tyylipuhetta on keväällä 2020 perustamani media, joka syntyi unelmastani vaikuttaa kestävään pukeutumiseen niin, että se onnistuu ilman tarvetta myydä materiaa. Aluksi Tyylipuhetta oli podcast, joka on nyt myöhemmin ottanut vahvan jalansijan vaikuttajana myös Instagramin puolella. Tulevaisuuden haaveenani on kehittää Tyylipuheesta isompi mediakokonaisuus ja tarjota esimerkiksi erilaisia workshopeja sen kautta. Tyylipuheen teemat ovat oman tyylin tunteminen, vaaterakkaus, ”tyylimyyttien” murtaminen ja tyylitarinoiden jakaminen.

Opinnäytetyöni aiheena toimii Tyylipuhetta median brändin vahvistaminen ja näkyvyyden lisääminen. Tarkoituksena on luoda medialle omat verkkosivut ja tietysti sen lisäksi tuottaa uutta, vaikuttavaa sisältöä.

Miten yrittäjyyden ja opiskelun yhdistäminen on onnistunut?

Yrittäjyyden ja opiskelun yhdistäminen on sujunut todella hyvin, vaikkei se aina olekaan aivan mutkatonta. Kuvailen itseäni itsenäiseksi tyypiksi, joten omien aikataulujen suunnittelu ja niiden mukaan työskentely ovat olleet minulle jo ennestään ominainen tapa toimia. Koska yrittäjyys ei sido aikaan tai paikkaan, toimii se hyvin myös opiskelun ohella. Monessa mukana oleminen ja aktiivinen elämä ovat minulle mielekästä, ja ne ovat olleet osaltaan mahdollisia juuri yrittäjyyden kautta. Ja tärkeintä on tietysti se, että olen päässyt tekemään oman alan töitä.

Elsa toimii yrittäjänä yhteistyössä miehensä kanssa heidän yhdessä perustamassaan yrityksessä. Yhteiset projektit painottuvat yritysten visuaalisiin ilmeisiin ja brändäykseen, sillä Elsan mies on ammatiltaan graafinen suunnittelija. Lisäksi Elsa tarjoaa omaa sparrauspalveluaan yrityksen kautta. Sparrauspalvelu on tarkoitettu luovan alan tekijöille, pääasiassa vastavalmistuneille tai uutta suuntaa uralleen etsiville yrittäjille. Sparraus on valmentavan brändimuotoilun palvelu, jossa sparrattavalle pyritään löytämään oma suunta rakentamalla unelmat konkreettiseksi visioksi, jota kohti kulkea. Palvelun tärkein idea on oppia tuntemaan oma ainutlaatuinen potentiaali ja tunnistaa mahdollisuudet yksilöllisen ja erottuvat henkilöbrändin rakentamiseen. Sparrauspalvelu tarjoaa asiakkaalle tilaisuuden keskustella ja jakaa omia ajatuksia sekä ideoita saaden palautetta ja tukea pohdintoihin omasta henkilöbrändistä ja urapolun suunnasta.

Onko opiskelustasi HAMKissa ollut sinulle hyötyä työssäsi yrittäjänä? Jos on, niin miten?

Opintojen ja yrittäjyyden yhdistämisestä on ollut niin sanotusti kaksisuuntainen hyöty. Opintojen kautta tehtyjä erilaisia tehtäviä ja niistä syntyneitä ratkaisuja on päässyt hyödyntämään omassa yritystoiminnassa, kuten projektisuunnitelmapohjia tai budjettilaskelmia. Yritystoiminnasta puolestaan on voinut tuoda työelämäprojekteja ja muita suorituksia osaksi opintoja esimerkiksi hyväksilukujen muodossa. Myös opiskelluista aiheista on ollut hyötyä. Brändimuotoilun aiheita sivuavat opinnot ovat herättäneet kiinnostukseni alaa kohtaan ja auttaneet syventämään omaa osaamista. Sen lisäksi koulussa vierailleiden alumnien tarinat ja heidän antamat vinkit ovat olleet hyödyksi oman yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Olen asettanut lähitulevaisuudelle kolme keskeistä teemaa, jotka ovat sparrauspalvelu ja työ brändimuotoilijana, Tyylipuhetta median kehittäminen sekä yhteisöllisyys. Sparrauspalvelun tuottaminen on osoittautunut antoisaksi ja motivaation brändimuotoilijana kehittymiseen on kova. Opinnäytetyön myötä Tyylipuhetta median kehittäminen ja sen kautta tehtävä vaikuttamistyö saa myös omalta osaltaan jatkoa. Haaveeni on laajentaa Tyylipuhetta ja luoda siitä liiketoiminta sekä saada konseptiin mukaan myös muita tekijöitä. Yhteisöllisyys tulee näkymään vastapainona yksin työskentelylle ja toiveena on päästä tekemään laajemmin yhteistyötä luovan alan ammattilaisten kanssa. On tärkeää muistaa, että unelmiaan ei kukaan saavuta yksin.

 

Elsan neljä vinkkiä oman suunnan löytämiselle

  1. Opettele tuntemaan itsesi ja ymmärrä oma ainutlaatuisuutesi sekä siitä kumpuava potentiaali. Se on oman uran sekä henkilöbrändin muodostumisen perusta.
  2. Kokeile rohkeasti erilaisia asioita. Lähde mukaan jo opintojen aikana erilaisiin projekteihin, sillä sitä kautta oppii ymmärtämään ja hahmottamaan, mitkä jutut ovat itselle mieluisia.
  3. Luo kontakteja ja juttele muiden ihmisten kanssa. Tuo omat ajatukset ja ideat rohkeasti esille keskustelussa. Muista, että kukaan ei saavuta unelmiaan yksin. Toisten kannustuksella ja tuella on suuri merkitys.
  4. Ole rohkea kulkemaan omaa polkua. Kun löydät itsellesi mieluisia asioita, kulje niitä kohti rohkeasti ja uskollisesti muiden mielipiteistä välittämättä.

 

Lisää tietoa Elsan yrittäjyydestä ja sparrauspalvelusta voit käydä lukemassa: https://www.elsahietanen.com/

Leave A Reply