Restonomiopinnot pohjana liiketalouden muuntokoulutuksessa

0

HAMKista liiketalouden tradenomiksi keväällä 2022 valmistunut Anu Vestala etsi aikanaan koulutusta, jossa pystyisi hyödyntämään aiempia restonomiopintoja ja opiskelemaan kokonaan etänä. Häntä kiinnosti erityisesti henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointinäkökulma ja HAMKin liiketalouden muuntokoulutus osoittautui vaihtoehdoksi, jossa yhdistyivät kaikki nämä tekijät. Liiketalouden opinnot toivat mukanaan roppakaupalla itseluottamusta ja palauttivat myös opiskelun ilon. Tulevaisuudessa Anu haluaakin jatkaa opintoja eteenpäin.

Olen Anu Vestala ja 29-vuotias. Taustalla minulla on matkailualan töitä vuodesta 2011 lähtien ja aloitin myös restonomiopinnot vuonna 2014. Opiskelin niitä yhteensä 150 opintopisteen verran. Olen toiminut matkaoppaana, lentokentällä ja hotellien myynnissä.  Matkailun puolelta en kuitenkaan oikein löytänyt omaa paikkaani ja jossain vaiheessa minua alkoi kiinnostaa enemmän henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Sitä kautta heräsi ajatus, pystyisinkö jotenkin yhdistämään olemassa olevat restonomiopinnot tradenomiopintoihin.

Anu Vestala

Olen töissä Novetos Oy:llä, joka on valmennus- ja konsultointialan yritys. Toimin siellä assistenttina ja toimenkuvaani kuuluu varmistaa, että yrityksen valmentajat ja konsultit pystyvät keskittymään heidän ydintyöhönsä. Autan heitä erilaisissa asioissa, kuten esimerkiksi materiaalien valmistelussa, valmennusten koordinoinnissa ja tilavarauksissa. Asun siis Helsingissä ja matkailu ja elämysten kokeminen näkyy edelleen vapaa-ajallani. Lisäksi musiikki ja erityisesti laulaminen kuuluvat harrastuksiini. Kesällä harrastan myös tennistä ja sulkapalloa.

Mahdollisuus opiskella täysin etänä ja hyödyntää aiempaa opintohistoriaa

Tämä liiketalouden muuntokoulutus oli oikeastaan ainoa löytämäni koulutus, jossa yhdistyi tarvittavat asiat. Oli tärkeää, että pystyn suorittamaan opinnot sataprosenttisesti etänä, omaan tahtiin, omalla tavallani ja niin, että voin samalla työskennellä kokopäiväisesti.

Toinen olennainen asia oli se, että pystyn hyödyntämään aikaisempia opintojani. Uskoisin, että on mahdollista hakea opiskelemaan monimuototutkintoa ja hyväksilukemaan opintoja, mutta tässä muuntokoulutuksessa oli varmaa, että pystyn hyödyntämään vähintään tietyn määrän aiempia opintoja tutkintooni. Myös sillä oli merkitystä, mitä opintoja koulutuksessa oli tarjolla. Oma kiinnostus liittyy nimenomaan henkilöstöjohtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen ja pystyinkin suuntautumaan juuri näihin.

Aina apua saatavilla

Parasta opinnoissa oli monipuoliset opiskelutavat. Tärkeintä oli, että osoitti osaamisen ja oppimisen, eikä se, millä tavalla. Aika vähän tarvitsi kirjoittaa pitkiä esseitä, mitkä ovat minulle haastavia. Eli aina oli monta keinoa näyttää se, että osaa ja oppii. Kaikki eivät välttämättä pysty keskittymään luentoihinkaan ja niille ei ollut välttämätöntä osallistua, vaan asiat oli mahdollista käydä läpi omalla tavalla. Luennoilta pystyi halutessaan poimimaan tiettyjä asioita ja sitten kysymään lehtorilta niistä lisää.

Opoltakin kuulin jossain vaiheessa, että HAMKille ei ollut mikään uusi juttu, että opetusta toteutetaan etänä. Siten korona-aikakaan ei tuonut mukanaan suuria muutoksia, vaan HAMKissa on oltu tosi pitkällä etäopetusmenetelmissä jo siinä vaiheessa. Kaikkialla ei välttämättä oltu samassa tilanteessa.

Positiivista oli myös, että opinnot oli mahdollista suorittaa omassa aikataulussa. Tukea oli saatavilla koko ajan, jos tuli vastaan mitä tahansa ongelmia. Toki haastavinta oli se, että muuntokoulutuksessa joutuu kuitenkin toimimaan itsenäisesti, kun jokaisella opiskelijalla on omanlaisensa opintopolku. Silloin ei synny sellaista samanlaista ryhmäpainetta kuin päiväopinnoissa. Täytyy ottaa itse vastuuta ja kysyä apua silloin, kun sitä tarvitsee.

Opinnäytetyö Hämeenlinnan keskussairaalalle

Yllätyin siitä, että opinnot oli mahdollista tehdä ihan täysin etänä Helsingistä käsin. Ainoastaan opinnäytetyön vuoksi kävin Hämeenlinnassa havainnoimassa ja esittelemässä opparini. Ne olivat ainoa kerrat, jolloin tarvitsi käydä paikan päällä. Sekin oli oma valinta, että valitsin sellaisen aiheen, joka edellytti Hämeenlinnassa käymistä.

Opinnäytetyöni tein siis Hämeenlinnan Keskussairaalan sairaalahuoltajien työhyvinvoinnin kehittämisestä. Sain aiheen liiketalouden koulutuspäällikön, Sari Hangan kautta. Aihe oli todella mielenkiintoinen ja sen parissa pääsi tekemään yhteistyötä sairaalan kanssa ja yhteistyö toimikin hyvin. Tuntui, että sain aikaiseksi konkreettisia asioita, joita voidaan jatkossa hyödyntää sairaalassa. Itselle tuli samalla uutena asiana tutuksi sosiaali- ja terveysalan maailma ja sen realiteetit. Kokonaisuutena tämä opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen, mutta varmaankin myös haastavampi projekti kuin tyypillinen opinnäytetyö.

Opinnoista itseluottamusta – ja työpaikka!

Aloitin nyt maaliskuussa uudessa työpaikassa, enkä usko, että olisin siellä ilman näitä opintoja. Tradenomin tutkinto oli mainittu esimerkkinä sopivasta pohjakoulutuksesta kyseiseen työhön, ja opintoni olivat loppusuoralla hakiessani paikkaa. Ylipäätään ajatukset liittyen siihen, mikä minua kiinnostaa, mitä haluan tehdä ja mikä minulle on tärkeää työelämässä, kirkastuivat viime syksyn aikana erityisesti henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden myötä.

Olen luonteeltani ikuinen opiskelija ja näiden opintojen aikana sain takaisin opiskelun ilon. Aloitin aikanaan restonomiopinnot vuonna 2014, enkä tiedä, kuinka paljon opiskelu on yleisesti ottaen muuttunut sen jälkeen. Mutta nyt näissä liiketalouden opinnoissa tuntui, että monipuolisilla opiskelumenetelmillä oli iso rooli ja sain itseluottamusta omaan osaamiseen ja tekemiseen. Samalla löytyi uuden oppimisen ilo ja halu jatkaa opiskelua.

Anu Vestala

Jatko-opinnot kiikarissa

Haluaisin siis opiskella vielä lisää ja haaveenani on päästä yliopistoon maisteriopintoihin. Haluan haastaa itseäni ja nyt, kun sain itseluottamusta tradenomin tutkinnon kautta, tiedän osaavani ja pystyväni. Työn näkökulmasta minulle on tärkeintä, että viihdyn työssäni, on sopivasti haasteita ja on hyvä yhteishenki. Olennaista on, ettei sunnuntaina harmita tuleva työviikko, vaan että työpaikalla on hyvä olla. Tämä toteutuukin omalla kohdalla tällä hetkellä.

Oman työura ja opiskelu eroaakin siinä suhteessa toisistaan, että haen opinnoista tietynlaista haastetta, mutta työelämässä minulla ei ole sellaista suurta suunnitelmaa tulevan kymmenen vuoden varalle. Tärkeämpää työelämän puolella on tasapaino työn ja muun elämän välillä.

Muuntokoulutuksen avulla kesken jääneet opinnot maaliin

Suosittelen kaikkia kiinnostuneita hakemaan liiketalouden muuntokoulutukseen, sillä tämä on hieno mahdollisuus. En ole ainoa, jolla jäi aikanaan restonomiopinnot kesken, kun työelämä vei mennessään. Välttämättä aiemmissa opinnoissa ei ole ollut mahdollisuutta opiskella yhtä monipuolisesti ja sataprosenttisesti verkossa.

Kun kesken jääneiden opintojen jälkeen miettii, hakisiko uudelleen opiskelemaan, saattaa herätä epäilyksiä, pääseekö opiskelemaan ja miten saa hyväksiluettua aiempia opintoja. Liiketalouden muunnossa saa tietyn määrän hyväksiluettua ja opintoihin on määritelty tietty valmistumisaika. Etuna on lisäksi, että myös restonomiopinnot käyvät pohjaksi.

Kiteytetysti liiketalouden muunto on kätevä väylä viedä kesken jääneet opinnot maaliin. Vinkkinä myös, että kannattaa ottaa kaikki apu ja tuki vastaan. Itselle tuli niitä hetkiä, jolloin jokin kurssi oli jäänyt vähän roikkumaan ja mietin, kehtaanko ottaa yhteyttä. Mutta apua ja tukea on saatavilla tosi paljon ja heti, jos jokin asia menee vähänkin solmuun, koulutuksen puolelta halutaan auttaa. Ei kannata siis yksin jäädä märehtimään!

Katso myös liiketalouden muuntokoulutuksen usein kysytyt kysymykset: 
UKK – Liiketalouden muuntokoulutus >>>

Leave A Reply