Tradenomiksi kokonaan verkossa – Opinnot toivat Päiville puhtia yrittäjyyteen

0

Päivi Vartiainen valmistui HAMKista tradenomiksi liiketalouden koulutusohjelmasta keväällä 2013. Päivi opiskeli tutkintonsa aikuiskoulutuksen puolella työn ohella. Vuoden 2011 elokuusta alkaen hän on toiminut päätoimisena yrittäjänä kahden perheen omistamassa kokous- ja kongressipalvelutoimisto Kokouspisteessä. Tämän kaiken lisäksi Päivi on myös neljän kouluikäisen lapsen äiti. Ennen ammattikorkeakouluopintojaan hänellä oli taustalla ylioppilastutkinto sekä opistotasoinen ammattitutkinto matkailualalta.

Miten opiskelun ja työelämän yhdistäminen onnistui?

Päivi Vartiainen opiskeli työn ohessa
Kuva: Susanna Kekkonen

Olin täyspäiväisesti työelämässä koko opiskeluajan. Olin ensimmäiset vuoden työnantajan palveluksessa ja viimeiset vuodet päätoimisena yrittäjänä. Opiskeluun liittyvät verkkoluennot pidettiin kahdesti viikossa ilta-aikaan ja kursseihin liittyviä tehtäviä tein pääasiallisesti viikonloppuisin. Työn ja opiskelun yhdistäminen oli minulle helppoa. Jos en työn tai esimerkiksi jonkin perhetilanteen takia päässyt osallistumaan luennolle, oli luennot kuunneltavissa jälkikäteen tallenteina verkossa. Pakko kuitenkin sanoa, että opiskelun rytmittäminen työ- ja perhe-elämään vaati johdonmukaisuutta ja suunnittelua. Itsekuriakin.

Miksi valitsit HAMKin?

Minulla oli HAMKista positiivinen mielikuva oppilaitoksena. Sijaintikin vaikutti jollain tavalla, oppilaitos kun sijaitsee kotikaupungissani. Toisaalta sijainnilla ei ollutkaan varsinaisen opiskelun kannalta merkitystä, koska luennot ja tentit olivat verkossa.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

Kokouspisteessä on tällä hetkellä viisi työntekijää. Pienessä yrityksessä kaikki tekevät kaikkea, vaikka jokaisella onkin oma toimenkuva ja vastuualue. Minulla on päävastuu Kokouspisteen markkinoinnista, palvelukonseptin kehittämisestä ja brändin vahvistamisesta. Tuotan kuukausittain lähetettävän sähköisen uutiskirjeen ja vastaan nettisivujen ulkoasusta ja sisällöstä. Hoidan yhteistyökumppanisuhteita ja neuvottelen sopimuksia. Tuotteistin Kokouspisteen Minimessut -kiertueen opinnäytetyönäni ja olen edelleen vahvasti mukana tämän kahdesti vuodessa järjestettävän messutapahtuman kehittämisessä ja myynnissä. Vastaan myös asiakkaidemme isojen tapahtumaprojektien koordinoinnista ja kokonaisuuksien hallinnasta.

Missä aiot olla ammatillisesti 10 vuoden kuluttua?

Kymmenen vuoden kuluttua yrittäjäkollegani on juuri jäänyt viettämään eläkepäiviä ja olen siirtynyt yrityksen toimitusjohtajaksi. Lisäksi toivoisin voivani toimia oman alani asiantuntijana konsultoiden ja kouluttaen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun alalla. Tavoitteena on tietysti viedä oman yrityksen toimintaa eteenpäin. Näen, että Kokouspiste on yrityksenä kasvanut ja voimissaan edelleen. Toiveissani on, että tulevaisuudessa yritys työllistäisi tulevaisuudessa kymmenkunta ihmistä nykyisen viiden sijaan.

Onko opiskelustasi HAMKissa ollut sinulle hyötyä urallasi?

Opiskelusta on ollut minulle hurjasti hyötyä. Osasin myynnin ja markkinoinnin alaan liittyviä asioita ja ”lainalaisuuksia” jo jonkin verran entuudestaan, mutta olin toiminut ennen opiskelua vähän niin kuin ”mutu”-tuntumalla ja maalaisjärkeä käyttäen – siten, kuin itsestä tuntui parhaalta. Opiskelu antoi minulle varmuutta siitä, että teen asioita oikein. Ammatillinen itsetunto kasvoi. Pystyin soveltamaan oppimaani jo opiskeluaikanani ja pääsin tekemään opintoihin liittyviä tehtäviä omaa toimialaani ja oman alan ammattaitaitoani hyödyttävistä näkökulmista. Toisaalta se, että opiskeltavia asioita pystyi peilaamaan omaan työelämän kokemukseen auttoi oppimisessa tosi paljon.

Mikä oli parasta opiskeluaikana? Entä haasteellisinta?

Parasta oli ehdottomasti opintojen joustavuus. Hienoa oli myös se, että opintoja pystyi edistämään omassa tahdissaan, eivätkä ne olleet aikaan tai paikkaan sidottuja. Haasteellisinta toisaalta oli taas aikatauluista kiinni pitäminen.

Mitä haluaisit sanoa oman alasi opiskelua suunnittelevalle?

Ilman muuta suosittelen opiskelun aloittamista, jos se yhtään kiinnostaa. Opiskelu kannattaa ajatella projektina tai harrastuksena. Minulla ainakin ajatus opiskelun harrastusmaisuudesta ja projektiluontoisuudesta lisäsi motivaatiota.

HAMKin liiketalouden tradenomin opinnot on mahdollista suorittaa myös työnohessa verkossa. Aikuiskoulututuksemme on suunniteltu ja aikataulutettu työssäkäyvän opiskelijan tarpeisiin ja toteutamme opinnot verkossa. Lue lisää: www.hamk.fi/liiketalous

Tutustu myös Jani Jalosen opiskelukokemuksiin oman elämänsä ruuhkavuosina.
Ja tutustu lisäksi Jonnan tarinaan siitä, miten opintojen suorittaminen ulkomailta käsin onnistuu.

Leave A Reply