Start Up Business School

0

Start Up Business Schoolissa jokainen uskaltaa etsiä, kokeilla ja löytää ratkaisuja aitoihin haasteisiin.

Tämä Start Up Business School on erittäin mielenkiintoinen opintokokonaisuus. Työkortit ovat hyvä työkalu, joilla luoda mille tahansa yritysidealle konkreettinen käsikirja – tai jo valmiin yrityksen toimintoja kuvaamaan ja tarkentamaan. 

Start Up Business Schoolin suorittaneen opiskelijan kommentti

Mistä on kyse?

Start Up Business School on  oppimismatka liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen, ideoiden kaupallistamiseen ja liiketoiminnan mallintamiseen, joka antaa käytännön osaamista liiketoiminnan kehittämiseen konkreettisilla työkaluilla. Opintojen juoni on selkeä, opiskelijalle annetaan työkalut, ohjeistus ja ohjaus lähteä etsimään itseä kiinnostavia ilmiöitä ja liiketoimintahaasteita, joita sitten oppimismatkan varrella pääsee ratkaisemaan ja kokeilemaan.

Opinnot opiskellaan verkossa, vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa ja opinnoissa pääsee työskentelemään käytännönläheisesti oppijalle merkityksellisen asian ja haasteen ratkaisemiseksi. Opiskelijalla ei tarvitse olla omaa liikeideaa tai liiketoimintahaastetta ennen opintojen alkua.

Mitä käytännössä tehdään ja kenen kanssa?

Ensin opetellaan etsimään liiketoimintamahdollisuuksia, sitten luodaan mahdollisuuteen ratkaisu ja lopuksi mallinnetaan ratkaisusta kannattava toimintamalli. Liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen lähtee oppijaa kiinnostaviin ilmiöihin tutustumisella, siihen liittyvien haasteiden, ongelmien tunnistamiseen ja niistä liiketoimintahaasteen ja -tavoitteen asettamiseen. Sitten perehdytään käyttäjä- ja asiakasryhmiin ja muodostetaan oma näkemys mitä tulisi ratkaista, sitten luodaan, arvioidaan ja valitaan ratkaisuideoita ja tehdään suunnitelma, miten ideoiden kehittämisessä edetään.

Valituista ideoista muotoillaan käyttäjiä kiinnostavat ratkaisukonseptit ja arvolupaukset, profiloidaan ratkaisut, muotoillaan ja toteutetaan valemainokset, kokeillaan ratkaisua vähintään seitsemän käyttäjän tai asiakkaan kanssa ja suunnitellaan asiakkaan osallistuminen konseptin käyttämiseen ja kokeiluun. Ratkaisusta mallinnetaan kannattava liiketoimintamalli, palveluprosessi ja liiketoiminnan kokeilu, jonka perusteella suunnitellaan käyttäjän ja asiakkaan minimitarpeet tyydyttävä palvelutuote. Lopuksi asetetaan liiketoimintamallin onnistumista mittaavat mittarit, tavoitteet ja tavoitetasot.

Opiskelijat työskentelevät vertaistensa kanssa, ja käyttäjä- ja asiakasryhmien, ohjaajien ja muiden sidosryhmien kanssa vuorovaikutuksessa. Jokainen opiskelija saa toisilta opiskelijoilta ajatuksia, kommentteja, ideoita ja erityisesti hyviä kysymyksiä. Ja toisaalta jokainen pääsee antamaan toisille kommentteja ja jakamaan omia ajatuksiaan. Ohjausta on tarjolla viikoittain ja ryhmäpalautteista opiskelijat saavat itsenäisesti soveltaa palautetta osaksi omaa oppimistaan.

Vesa Tuomela, Lehtori, Liiketalous
Jukka Raitanen, Yhteisöpäällikkö, HAMK Design Factory
Anni Pajunen, Opiskelija-assistentti, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö

Leave A Reply