Matti Salakka: Kansainvälisyys on liiketoiminnan keskiössä

0

Matti Salakka opiskeli HAMKin International Business -koulutuksessa pääaineenaan kansainvälinen johtaminen valmistuen vuonna 2015. Tällä hetkellä hän tekeekin jatko-opintoina maisteriopintoja Jönköpingin yliopistossa Ruotsissa. Opiskeluiden ohessa hän työskentelee erilaisissa projekteissa.

Kuinka päädyit HAMKiin ja International Business -koulutukseen?

Suoritettuani armeijan tutkin eri koulutusvaihtoehtoja ja liiketalous sekä johtaminen ovat aina kiinnostaneet minua monimuotoisuutensa sekä tärkeytensä vuoksi. Yliopistohaun lisäksi päätin hakea myös ammattikorkeakouluun ja HAMKn International Business -koulutuksen valitsin opetuksen kielen takia. Kansainvälisyys on nykyään liiketoiminnan keskiössä ja englanninkielen osaaminen liiketoiminnan kielenä antaa uusia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Kuinka päädyit nykyiseen tilanteeseesi?

Olen aina halunnut haastaa itseni akateemisesti sekä ammatillisesti. Jatko-opinnot kansainvälisen johtamisen alalla mahdollistavat osaamiseni kehittämisen entisestään ja parantavat tulevaisuuden mahdollisuuksia työurallani.

Tämän lisäksi olen töissä opintojeni lisäksi RealMachinery Oy:ssä. Työnkuvani on erilaisten projektien parissa, markkinoinnin sekä liiketoiminnan kehittämisessä. Työpaikkaani päädyin suoritettuani opintoni erään tuttavan kautta, joka tiesi minun etsiväni työpaikkaa.

Oletko hyötynyt HAMKn opinnoista urallasi?

HAMKn opinnoista on ollut hyötyä esimerkiksi julkisessa puhumisessa sekä projektien johtamisessa. Opinnot HAMKssa ovat erittäin käytännönläheisiä ja projektiluontoisia, jolloin opiskelija joutuu itse aikatauluttamaan työtänsä sekä esittämään tulokset projektin loputtua. Tämä on auttanut itseäni saamaan lisää itsevarmuutta julkiseen puhumiseen sekä lisännyt tietotaitoani liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Mikä oli parasta HAMKssa?

Parasta opinnoissa oli uusien ja saman henkisten ihmisten tapaaminen sekä uusien ystävyyssuhteiden luominen. Tämän lisäksi kansainväliset projektit, kuten intensiiviviikko saksalaisen yhteistyökoulun kanssa sekä vierailu Brasiliassa yhteistyökoulun vieraana, olivat opintojen kohokohtia.

Mitä vinkkejä antaisit ihmisille, jotka harkitsevat hakemista HAMKin International Business -koulutukseen?

Opinnot auttavat paljon valmistautumisessa työelämään ja mikäli kansainvälisyys on lähellä sydäntäsi, hakeminen varmasti kannattaa. Opintojen lisäksi koulun valinnassa on muitakin tärkeitä tekijöitä, kuten opiskelukaverit, mutta myös erilaisten ihmisten kanssa luotavat verkostot ovat erittäin tärkeässä asemassa HAMKissa.

Leave A Reply