Liiketalouden ja konetekniikan opiskelijat suunnittelivat uuden infolaitteen yhdessä

0

Liiketalouden cSchool of Business Design -opinnoissa toimeksiantona saatiin Praecomilta tuotekehitysprojekti, jossa suunniteltiin Kauppakeskus Goodmanille uusi infolaite. Projekti toteutui yhteistyössä konetekniikan insinööriopiskelijoiden kanssa. Tämä oli mielenkiintoinen kokemus, joka opetti liiketoiminnan kehittämisen lisäksi yhteistyötä eri alan opiskelijoiden kanssa.

Kauppakeskus Goodmanin uuden infolaitteen tuotekehitysprojekti tapahtui tiimeissä ja oppimisen tarkoituksena oli perehtyä liiketoimintamuotoiluun, markkinointiin ja digitalisaatioon liittyviin ajankohtaisiin ilmiöihin käytännön kautta. Tämä projekti sopi cSchool of Business Design -opintoihin erinomaisesti, sillä opintojen aikana perehdytään liiketoimintamuotoiluun organisaatioiden todellisissa liiketoimintahaasteissa.

Tuplatimantti-mallilla kohti toteutusta

Koko tuotekehittämisprojekti tapahtui noudattamalla tuplatimantti-mallia, joka etenee ideoinnista ja suunnittelusta kokeilun kautta toteutukseen. Projektin suunnittelussa apuna oli myös muita liiketoiminnan kehittämisen työkaluja, joiden avulla pystyttiin suunnittelemaan parempaa liiketoimintaa luomalla arvoa kaikille sidosryhmille. Työkalut vaihtelivat projektin edetessä ja tukivat näin jokaista vaihetta.

Opettajat esittelemässä projektia, opiskelijat kuuntelevat.

Yhteistyöstä uusia näkökulmia

Uuden infolaitteen kehittämisessä liiketalouden tehtävänä oli suunnitella infolaitteeseen käyttöliittymä, joka palvelisi kauppakeskuksen asiakkaita entistä paremmin. Toimeksiannossa toivottiin myös muita asiakasviestintää ja asiakasviihtyvyyttä parantavia ehdotuksia. Konetekniikan insinööriopiskelijoiden tehtävänä puolestaan oli suunnitella itse infolaite.

Koska projekti tehtiin yhteistyönä, liiketalouden ja konetekniikan opiskelijat tekivät myös osan suunnittelutyöstä yhdessä niiltä osin kuin pystyivät. Esimerkiksi liiketalouden käyttöliittymäehdotuksesta pyydettiin myös konetekniikalta palautetta. Liiketalouden opiskelijat puolestaan kertoivat mielipiteensä infolaitteen väristä ja muodosta. Tämä oli antoisaa, sillä uusien näkökulmien kautta saatiin uutta näkemystä suunnitelmaan. Sen avulla projektissa oli hyvä edetä oikeaan suuntaan.

Projekti huipentui liiketalouden ja konetekniikan opiskelijoiden yhteiseen lopputuotoksen esittämiseen. Esittely tapahtui livenä Riihimäen kampuksella ja paikalla oli opiskelijoiden sekä opettajien lisäksi toimeksiantaja. Kaikki esitykset olivat huippuluokkaa ja palaute sen mukaista. Toimeksiantajakin totesi esitysten olevan ”ihan jäätäviä”.

Kirjoittaja:

Anna Brusila, harjoittelija ja HAMKin liiketalouden opiskelija

Leave A Reply