Kiertotalousopintoja yhteistyössä kolmen korkeakoulun kesken

0

HAMK, Savonia ja Metropolia ovat yhdistäneet voimansa ja luoneet Muotoilua kiertotalouteen -kesäopintojakson, jota kutsutaan lyhyemmin leikkisästi ”Mukiksi”. Opintokokonaisuus pureutuu globaaleihin ongelmiin, kuten luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen vähenemiseen sekä rikkaiden ja köyhien välisen kuilun kasvamiseen, ja niiden ratkaisemiseen kiertotalouden keinoin.

Muotoilua kiertotalouteen -opinnot kestävät 1.6.-17.8.2018.

Verkon välityksellä kolmessa lokaatiossa samanaikaisesti

Muki toteutetaan yhdistelemällä lähi- ja virtuaaliopetusta. Opintojakson lähiopetuskerrat järjestetään samanaikaisesti sekä HAMKissa, Savoniassa että Metropoliassa, ja ryhmät ovat keskenään yhteydessä reaaliaikaisesti verkon välityksellä. Luentoa voidaan siis pitää fyysisesti esimerkiksi Savoniassa, mutta opiskelijat seuraavat sitä myös HAMKissa ja Metropoliassa. Opiskelijatkin voivat osallistua verkon välityksellä tarvittaessa, mutta parhaan annin saa paikan päällä, sillä tunneilla tehdään myös oppimistehtäviä tiimeissä.

Mukiin osallistuvia opiskelijoita on yhteensä noin 40, joista HAMKilaisia 13. Opinnot ovat avoinna kaikkien alojen opiskelijoille. Mukana on enimmäkseen muotoilijoita, mutta mukana on myös muutama liiketalouden opiskelija.

Ensimmäinen lähiopetuspäivä. HAMKin opiskelijat ovat verkkoyhteydessä muihin kouluihin.

Yhteistyöstä uusia oppeja opiskelijoiden lisäksi myös opettajille

Opintojakso sisältää luentoja ja oppimistehtäviä kiertotalouden perusteista, elinkaariajattelusta ja kestävän muotoilun menetelmistä. Näkökulmana opinnoissa on muotoilun osaamisen hyödyntäminen kiertotaloudessa. Opinnoissa yhdistyvät eri opintoalat ja digitaalisuus.

– Näin konkreettista yhteistyötä emme ole Savonian ja Metropolian kanssa tehneet aiemmin, kertovat HAMKin muotoilun yliopettajat Pirjo Seddiki ja Mirja Niemelä. Tällainen uudenlainen tekeminen on esittänyt haasteita, eikä näin monipuolisen verkkototeutuksen luominen ole ollut helppoa. Olemme tavanneet Metropolian ja Savonian opettajien kesken muutaman kerran, ja ideoineet toteutusta yhdessä. Myös me opettajat opimme tästä paljon uutta, kun saamme nähdä muiden koulujen toimintatapoja myös.

Kiertotalousopinnot ovat saaneet rahoituksen Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta, eli Sitralta. Voit tsekata kiertotalousopinnoista lisää tietoa myös heidän sivuiltaan.

Syksyllä jatkoa kiertotalouden parissa

Kiertotalousopinnot saavat jatkoa syksyllä 2018 järjestettävällä Kiertotalouskonseptin kehittäminen -opintojaksolla. Siinä, missä Mukissa keskitytään enemmän kiertotalouden kokonaisvaltaisen kuvan ja prosessien ymmärtämiseen, Kiertotalouskonseptin kehittämisessä käydään asiaan kiinni konkreettisemmin. Opintoihin tulee sisältymään oikeita case-yrityksiä, joille opiskelijat saavat kehittää kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja.

Nämä kaksi kurssia on suunniteltu jatkumoksi, mutta syksyn kurssille voi osallistua, vaikka ei olisi ensimmäistä käynytkään. Kurssi toteutetaan loka-joulukuussa 2018.

Keväälle 2019 on suunniteltu myös 5 opintopisteen arvoinen englanninkielinen YAMK-kurssi aiheesta.

Leave A Reply