Virtuaalitodellisuutta ja avaruudellista hahmottamista / Virtual reality and thinking in 3D

1

(In English below)

Tietojenkäsittelyn opiskelijat kehittivät VR-alustaisen pelin osana Mobile Programming -moduuliaan. Projektia toteuttamassa olivat tietojenkäsittelyn opiskelijat Petrus Lehtonen ja Ville Ilmanen, yhdessä Double Degree -opiskelija Yves Einfeldt (Sveitsi) ja vaihto-opiskelija Mattias De Coninck (Belgia) kanssa. Projektissa opiskelijat toteuttivat VR-laseilla pelattavan 3D-pelin kolmessa viikossa.

Reaalimaailmaa VR-lasien läpi

VR Drone Racing on Norjan rannikolla sijaitsevasta saaresta rakennettu virtuaalipeli, jossa pelaaja pääsee lentämään kilpaa muiden dronejen kanssa saaren ympärillä. Tyypillisesti 3D-mallit piirretään suoraan 3D-ohjelmaan, mutta tässä kehitysprojektissa kokeiltiin, kuinka 3D-mallien luominen onnistuu ohjelmallisesti aidon saaren still-kuvia käyttäen.

HAMKissa tällaisen projektin toteuttaminen sujui vaivatta, sillä koululla on kaikki tarvittavat välineet VR-pelin toteuttamiseen. Opiskelijat käyttivät projektissa pääosin kolmea ohjelmaa, jotka olit Meshroom, Blender ja Unity. Näillä ohjelmilla tiimi toteutti VR-pelin reaalimaailmasta otettujen kuvien avulla, luomalla kuvista 3D-malleja ja sisällyttämällä ne peliin, jonka opiskelijat ohjelmoivat myös alusta asti itse. Tämän lisäksi opiskelijat tekivät peliin valikot ja musiikit itse, joten koko peli on heidän itse kehittämänsä.

Ryhmätyöskentelyä Dream Teamissa

Opiskelija tiimistä löytyy monenlaista osaamista ja opiskelijat itsekin toteavat, ettei projekti olisi onnistunut ilman yhteistyötä ja jokaisen eritysosaamista. Kaikki tiimin jäsenet osasivat ohjelmoida jo ennen pelin rakentamista, joka auttoi toimeen ryhtymisessä. Tällaisen pelin rakentamiseen tarvittavia taitoja ohjelmoinnin lisäksi ovat matemaattinen- ja visuaalinen hahmottaminen, halua oppia ja hakea tietoa itse sekä avaruudellinen hahmottaminen.

– Haastavinta projektissa oli ajatella kolmesta suunnasta kahden sijaan. Tämä vei aikaa sisäistää ja aluksi se oli hieman hankalaa. Mihin ikinä meistä kukaan sijoittuu työelämään, tästä projektista on meille varmasti hyötyä ja lisäämme sen portfolioihimme, double degree opiskelija Yves toteaa projektin haasteista.

– Tämä tiimi oli eräänlainen ”Dream Team”. Tiimi työskenteli itsenäisesti todella hyvin, he käyttivät omia vahvuuksiaan ja jakoivat tehtäviä sen mukaan eivätkä tarvinneet juurikaan ohjausta. Vaikka projekti kuulosti haasteelliselta, ryhmä otti haasteen vastaan. Projektin edetessä he olivat aina vaan nälkäisempiä mennäkseen pidemmälle ja pidemmälle, toimeksiantaja Tero Keso kertoo tiimin työskentelystä.

 

 

As a part of Mobile Programming -module Information Technology students developed a game based on VR. Information Technology students Petrus Lehtonen and Ville Ilmanen,  Double Degree student Yves Einfeldt (Switzerland) and exchange student Mattias De Coninck (Belgium) were the studens behind the developing project. Students developed the game, which is played by using VR-glasses, in three weeks.

Real world through VR-glasses

VR Drone Racing is a virtual game located in Norwegian cost. In the game player can fly with other drones around the island. Typically, 3D models are done by drawing them, but in this developing project students tested how it works to create 3D models by using actual still photos of the island.

At HAMK this kind of project was possible to implement because the school has all the equipment’s needed to this kind of VR-game. Students used mostly three different programs, Meshroom, Blender and Unity, to create the VR-game which they implemented 3D models in by using actual photos. In addition to this students made the navigation menus and musics to the game by themselves so th whole game was created by them.

Working in dreamteam

Students had all skills in different areas and a bit diverse expertise, which made it possible to create this kind of game. The advantage was that everyone in the team had programming skills already which helped in the begin of the project. To create this kind of game the skills needed in addition to programming are mathematical thinking, visual thinking,  will to learn and search information by them selves and thinking in 3D. Even if you are good in programming sometimes you have to search some code from web and you have to recognize if the code is usefull or not.

– The hardest part of the project was thinking in 3D. Hard part is that instead of two directions you had to think in three, comments double degree student Yves.

– For teacher this is a dream team. They all had different skills and divided jobs by their know-how by them selves and didn’t need any guidance in that, says teacher Tero Keso about the motivation of this team.

 

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Exchange studies in Finland - Practical studies and student life in Hämeenlinna - Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Leave A Reply