Ihminen ja kone insinöörien ja kasvatustieteilijöiden kiinnostuksen kohteena

0

Työ muuttuu voimakkaasti, tekoäly ja robotisaatio vauhdittavat muutosta entisestään. Sekä koulutusjärjestelmien että työnantajien täytyy kehittää uutta osaamista ja uudenlaisia kyvykkyyksiä työn tekemiseen ja uuden työn luomiseen.

SAK:n Mahdollisuuksien aika -hanke selvittää tekoälyn käyttöönoton vaikutuksia SAK:laisten palkansaajien työhön. Tekoäly voi parantaa työelämän laatua helpottamalla työtä ja kehittämällä turvallisuutta. Teknologia voi myös lisätä joidenkin töiden mielenkiintoisuutta, kun uuvuttavat raskaat ja rutiininomaiset tehtävät suorittaa kone eikä ihminen. Työelämän laatu voi toisaalta kuitenkin myös huonontua tekoälyn vaikutuksesta, työ saattaa yksipuolistua ja työntekijän autonomia kaventuu.

Robotisaatio haastaa sekä ammatillista toista astetta että ammattikorkeakouluja kehittämään rohkeasti uutta koulutusta ja tiivistämään yhteistyötä työelämän kanssa ajankohtaisen osaamisen varmistamiseksi. EK:n mukaan myös tutkimusta tulisi tuoda koulutuksen tavoin entistä tehokkaammin käytäntöön ja yhdistää yritysten osaamiseen.

Arene ry (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) tarkastelee uuden osaamisen kehittämistä laaja-alaisesti ja painottaa, että kyvyssä reagoida työn voimakkaaseen murrokseen on kyse laajemmasta asiasta kuin osaavasta työvoimasta: ”tarvitsemme taitoja ja tietoja, joiden avulla ratkomme ihmiskunnan olemassaoloon ja hyvinvointiin liittyviä haasteita”. Koulutusta on kehitettävä kokonaisuutena, ei vain osauudistuksia tehden.

Yhteistyörobotit ja robottien Y-sukupolvi -hankkeessa kokeillaan ja kehitellään uusia sovelluksia teollisuuden yhteistyörobottien käyttöön  ammattikorkeakoulun ja yritysverkoston yhteistyönä. Tavoitteena on tarkastella robottien vaikutusta työhön ja kartoittaa yritysten kokemuksia robotiikan käyttöönotosta. Onnistuessaan hanke vauhdittaa uudenlaisen kehitys- ja kokeiluympäristön rakentumista ja osaavan työvoiman kouluttamista Hämeen kasvavalle teollisuudelle.

Mukana hankkeessa on hieman uudenlainen kombo toimijoita: HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan sekä rakentamistekniikan opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita sekä Ammatillisen osaamisen tutkimuskeskuksen (AMOS) soveltavan kasvatustieteen asiantuntijoita. Koska toiminnan fokusessa on kone ja ihminen, man-machine -partnership, hankkeessa katsottiin kiinnostavaksi rakentaa tiimit sekä insinööri- että ihmistieteistä, ristiinpölyttää osaamista ilman oppiainerajoja.

AMOSin innostuksen kohteena on tarkastella erityisesti minkälaista osaamista robotiikan käyttöönotto edellyttää ja miten tätä osaamista kehitetään joustavasti sekä opinnoissa sekä työelämässä. AMOS toimii HAMKin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Työn murroksen ymmärrys (ks. Digitalisaation erikoistumiskoulutus ammatillisille opettajille  2017) on keskeistä myös ammatillisen opettajan työssä. Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu tällä hetkellä voimakkaasti linkittyen oppilaitosmaailmasta uusilla tavoilla myös yritysten osaamisen kehittämiseen.

Yhteistyörobotit ja robottien Y-sukupolvi -hankkeen kokeilujen tulokset julkaistaan avoimissa julkaisufoorumeissa sekä sosiaalisessa mediassa Hämeen alueen yritysten – ja kaikkien kiinnostuneiden – hyödynnettäväksi.

Essi Ryymin, Tutkimuspäällikkö & yliopettaja (AMOS)

 

 

Leave A Reply