Y-robo – Yhteistyörobotit ja robottien Y-sukupolvi

0

Robotisaatio lisääntyy kaikkialla. Robotit ovat vaikuttaneet jo kauan teollisuuden sovelluksissa, mutta viimein niiden esiinmarssi on alkamassa myös palvelu- ja hyvinvointialalla. Kun kysyt tuttavaltasi heidän ajatuksiaan roboteista vastaukset vaihtelevat. 3-vuotias lapsi esittää robottia puhumalla tavuilla ja kävelemällä kädet ja jalat jäykkinä. Mikäli asiaa kysytään aikuisväestöltä, voidaan asia nähdä usein negatiivisena asiana. Epämääräisenä robottijoukkona, joka tekee ihmisen turhaksi työyhteisössä ja johtaa kohonneeseen tuottavuuteen, mutta samalla vähentyneisiin työpaikkoihin. Kuitenkin kuten useimmissa asioissa pelkomme kohdistuvat meille ei pelottaviin – vaan tuntemattomiin asioihin. Robotit ovat marssimassa osaksi yhteiskuntaamme ja se tulee avaamaan meillä suuren määrän mahdollisuuksia useilla eri tavoilla joista meillä ei vielä luultavasti ole käsitystäkään.

Siinä missä perinteiset teollisuusrobotit muodostavat osan automatisoitua tuotantoketjua asettuvat yhteistyörobototit, eli cobotit, työntekijän rinnalle eikä suinkaan tilalle. Cobotit on suunniteltu toimimaan ihmisen työkaverina: oikeana kätenä vaativissa suoritteissa kun esimerkiksi työn laatu, olosuhteet, työturvallisuus tai tuottavuus sitä vaativat. Erona perinteisiin teollisuusrobotteihin on se, että cobot on työntekijän helposti ja nopeasti ohjelmoitavissa tavalla joka ei vaadi automaatioinsinöörin koulutusta. Cobotit eivät myöskään ole sidottu yhteen työtehtävään vaan ne voivat sukkuloida sujuvasti työpaikalla tehtävästi toiseen, aivan kuten ihminenkin. Huhtikuussa somehitiksi nousi video coboteista, jotka kokosivat IKEAn tuolin 8 minuutissa 55 sekunnissa. Joko alkaa kuulostaa houkuttelevalta?

Hämeen ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt Hämeen maakuntahallituksen myönteisellä rahoituspäätöksellä vuoden 2019 kevääseen kestävä Yhteistyörobotit ja robottien Y-sukupolvi-hanke. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää robottien tunnettavuutta maakunnan yrityksissä ja teollisia kokeiluja tekemällä löytää uusia sovelluksia yhteistyörobottien käyttöön.  Kun tietoisuus robottien uusista sovelluksista lisääntyy, samalla voivat hälvetä niihin liittyvät negatiiviset ennakkoluulot. Yrityksille hanke madaltaa kynnystä uusien teknologiakokeilujen osalta ja mahdollistaa nopean avauksen robotiikan kokeiluun omassa tuotannossaan. Hankkeessa tutkimusta tekevät yhteistyössä Ohutlevykeskus ja Ammatillisen osaamisen tutkimusyksiköt.

Tässä blogissa esittelemme hankkeen toimenpiteitä raportoimalla yrityskokeiluista ja HAMKin omista tutkimuskokeiluista. Välillä katselemme asiaa myös kasvatustieteiden näkökulmasta ja pohdimme miten meidän ihmisten on mahdollista pysyä mukana tässä yhteiskunnan murroksessa.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Ari Saastamoinen, projektipäällikkö.

 

Leave A Reply