Hyödynnä webinaari ja kehitä osaamistasi!

0

Osuiko kiinnostava koulutus juuri huonoon kohtaan kalenterissa? Eikö ikinä tunnu löytyvän aikaa oman työn kehittämiselle? Ei hätää! Webinaaritallenne on oiva tapa oppia uutta ajasta ja paikasta riippumatta. Ajankohtaisia, korkeakouluopettajille suunnattuja webinaareja on tarjolla runsaasti mm. meneillään olevien hankkeiden kautta, ja kokosimme tähän postaukseen parhaat palat.

1. eAMK-hankkeen webinaarit

eAMK on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa uudistetaan toimintatapoja ja oppimista. Hankkeessa avataan kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä sekä toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria.

2. KOPE-hankkeen webinaarit

KOPE-hankkeen tavoitteena on lisätä korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille, parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua sekä opetuksen opiskelijalähtöisyyttä ja uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

  • KOPEn tapahtumien tallenteista löytyy sisältöä mm. pedagogisiin toimintamalleihin, etiikkaan ja osaamisperusteisuuteen liittyen.
  • Hankkeen sivuille on myös koottu lyhyempiä videoita, joiden aiheina on mm. blended learning sekä arviointi ja palaute

3. Työpeda-hankkeen videot

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa –hanke luo toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä TKI-toiminnan ja koulutuksen linkittämiseen. Hankkeen kivijalkana on tutkimustieto koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työpaikalla oppimisesta. Hankkeen videoilla teemoina ovat mm. integratiivinen pedagogiikka sekä yleisiä työelämätaitoja kehittävät pedagogiset käytänteet.

4. DIGIJOUJOU-hankkeen webinaarit

DIGIJOUJOU-hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Hankkeen webinaarit käsittelevät mm. opiskelijan ohjaamista verkkotutkinnossa, flipped learningia ja pedagogisen käsikirjoituksen tekemistä.

5. Exam-webinaarit

Sähköisen tenttipalvelun vinkkejä ja käyttökokemuksia.

6. ITK-webinaarit

Vuoden 2019 ITK-konferenssin webinaarit, aiheina mm. oppimisanalytiikka, laajennettu todellisuus opetuksessa ja opetusteknologian yhteys oppimistuloksiin.

7. HAMK100-valmennusten digiwebinaarit

HAMKin sisäistä henkilöstövalmennusta. Webinaarien aiheena mm. opiskelijoiden osaamismerkit, inforgraafit ja Sway (monimediaisen materiaalin tuottaminen).

Mukavia hetkiä webinaarien parissa!

Photo by Austin Distel on Unsplash

 

Leave A Reply