Turvallisuuskuulumisia, lokakuu 2017

0

HAMKissa vietetään kuluvalla viikolla (2.-6.10.) ensimmäistä turvallisuuden teemaviikkoa teemalla ”Ota koppi turvallisuudesta!”. Viikon tavoitteena on edistää ja kehittää turvallisuuskulttuuria HAMKissa ja muistuttaa kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten roolia viihtyisän ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön luomisessa. Tämän blogin lanseeraus on myös osa turvallisuusviikon toimintaa.

Aiemmin HAMKin yhteisenä turvallisuuspäivänä toteututtu tapahtuma laajeni tänä vuonna viikoksi, mikä mahdollistaa joustavammat kampuskohtaiset toteutukset. Viikon aikana kampuksilla on järjestetty mm. turvallisuuskävelyjä, työpajoja, luentoja ja harjoituksia. Tapahtumien järjestelyistä ja tiedotuksesta vastaavat kampusten turvallisuustyöryhmät.

Tärkeä osa turvallisuusviikkoa on myös vuotuinen turvallisuuskilpailu, jolla haetaan hamkilaisia turvallisuustekoja ja -ideoita. Kilpailu jatkuu 12.10. klo 16.00 saakka, osallistumisohje löytyy mm. opiskelijoiden, henkilökunnan ja turvallisuustyön Yammer-ryhmistä. Esittelemme parhaat ehdotukset tässä blogissa syksyn aikana.

****

HAMKin kampusten turvallisuustyöryhmien puheenjohtajat kokoontuivat Visamäessä 22.9. Tapaamisen agendalla oli mm. jatkuvuussuunnitelman valmistelu, turvallisuuden osaamismerkin suunnittelu ja kampuskohtaisten kuulumisten vaihtaminen.

Työryhmä laittoi myös liikkeelle aloitteen turvallisuusvideon tuottamisesta. Tavoitteena on saada käyttöön erityisesti kampusten vieraille ja uusille opiskelijoille suunnattu video, joss käydään läpi yleiset turvallisuuteen liittyvät asiat kuten poistuminen, kokoontuminen, ja hätäilmoitusten tekeminen. Video tuotetaan sekä suomeksi että englanniksi.

****

HAMK osallistui Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkoston tapaamiseen Porissa 20.-21.9. Tapaamisen ensimmäinen päivä oli osittain yhteinen toisen asteen kouluttajaverkoston Turvis-työryhmän kanssa, jonka seminaariin AMK-toimijat oli kutsuttu.

Yhteisessä osiossa kuultiin useita kiinnostavia alustuksia. Päivän aloitti viranomaiskatsaus yleisestä turvallisuustilanteesta ja oppilaitosyhteistyön tulevista vaatimuksista. Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtaja Tiina Ranta käsitteli puheenvuorossaan SORA-lainsäädännön problematiikkaa, jonka jälkeen Metropolia-ammattikorkeakoulun turvallisuuspäällikkö Ari Hyvönen esitteli oppilaitoksessa luotua henkilöstön turvallisuuskoulutuksen mallia. Yhteisen osion päätti katsaus toisen asteen koulutusta koskevan lainsäädännön uudistuksiin turvallisuustyön näkökulmasta.

AMK-verkoston omassa ohjelmassa käsiteltiin ensimmäisen päivän lopuksi henkilökunnan ja opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvien riskien hallintaa EMA Group oy:n lääkäri- ja riskienhallintapalvelun alustuksen sekä DIAKin toimitila- ja turvallisuusasiantuntija Pertti Hukkasen esittelemän riskinarviointimallin pohjalta. Tapaamisen toisena päivänä verkosto suunnitteli toimintavuotta 2018.

(teksti: Reima Kallinen, viestinnän suunnittelija, HAMK oy:n turvallisuus- ja kriistyöryhmän jäsen)

Leave A Reply