Turvallisuus: Kriisi – Ovi uuteen

0

Tammikuun puolivälissä vuonna 2000 Hoitotyön koulutusohjelman lehtori Maritta Lohi sai toimeksiannon silloiselta kehitysjohtaja Pertti Puusaarelta laatia Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle kriisisuunnitelma ja toimintaohje. Maritta Lohi otti kopin.

HAMKissa on ollut jo pitkään käytössä ns. hajautettu riskienhallintamalli, jossa eri osa-alueiden turvallisuus kuten tietoturva, kiinteistöjen turvallisuus ja rahoitusriskien hallinta on vastuutettu asianomaiselle osa-alueelle osana niiden perustoimintaa. Maritta Lohen saamaa toimeksiantoa edelsi HAMK:n henkilöstössä sattuneet yhtäkkiset kuolemat. Kollegan kuolema on traaginen tapahtuma ja käynnistää väistämättä kriisin työyhteisössä. Tällaisesta tilanteesta poiki tarve saada ohjeistusta ja tukea vastaaviin tilanteisiin ja laajemminkin erilaisiin työyhteisöä koskettaviin kriisitilanteisiin, sekä  yleisen turvallisuuskulttuurin edistämiseen.

Kuntayhtymän turvallisuus- ja kriisityöryhmä, johon kuului mm. opiskelijapastori sekä eri koulutusyksiköistä kootut vapaaehtoiset työstivät HAMK:n laatukäsikirjaan kriisitoimintaohjeen, joka hyväksyttiin joulukuun alussa 2000. Sen pohjalta organisoitiin yksikkökohtaiset kriisiryhmät, jotka kutsuttiin koolle ja näin virallinen käytännön turvallisuustyö sai alkunsa Hamkissa. Kriisiryhmät olivat alusta pitäen monialaisia – työryhmään kuului eri koulutusalojen opettajaedustus, opiskelijaedustus, terveydenhoitaja sekä mahdollisesti ko. paikkakunnalta sekä poliisin, että seurakunnan edustaja.

Työryhmien nimi vaihtui vuonna 2003 kriisityöryhmiksi erotuksena julkisen terveydenhuollon hoitoa tarjoavista kriisiryhmistä. Kriisityöryhmä ei ollut hoitoa tarjoava ryhmä, vaan kriisitoimintaa suunnitteleva, organisoiva ja toimeenpaneva ryhmä. Kriisityöryhmän jäsenillä on alusta lähtien ollut eritasoisesti valmiuksia myös kriisitilanteiden hoitoon. Vuonna 2003 kriisityöryhmiä oli Hamkissa ja Hamissa yhteensä 13. Seuraava nimenmuutos tapahtui syksyllä 2014. Tuolloin kriisityöryhmät muuttuivat turvallisuustyöryhmiksi. Tällä hetkellä näitä työryhmiä on Evolla, Forssassa, Lahdensivulla, Lepaalla, Mustialassa, Riihimäellä, Sairiolla, Valkeakoskella ja Visamäessä. Jatkossa Lahdensivun työryhmä yhdistyy Visamäen työryhmään ja vuoden 2017 lopussa Hamkissa on kahdeksan turvallisuustyöryhmää.

Turvallisuustyöryhmät eivät yksistään takaa turvallisuutta, vaan turvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Asenne on tärkein. Jokaisen yhteisön jäsenen on sitouduttava omalta osaltaan edistämään yhteistä turvallisuutta. Turvallisuusasenne poikii monitasoista turvallisuusosaamista, jota kartutetaan erilaisella käytännön harjoituksilla ja koulutuksilla. Pian Hamkissa on mahdollista suorittaa Turvallisuuden osaamismerkki. Merkki kertoo halusta ottaa koppi turvallisuudesta.

(teksti: Marjut Hovi, turvallisuustyön koordinaattori)

Leave A Reply