RUN-EU:n kansainväliset SAP-opintojaksot muuttavat tapaa oppia ja opiskella

0

SAPit, eli Short Advanced Programmet ovat lyhyitä, 1-6 opintopisteen projektimuotoisia opintojaksoja, jotka ovat avoimia kaikkien RUN-korkeakoulujen opiskelijoille.

SAPit ovat monialaisia kansainvälisiä opintoja, jotka tarjoavat opiskelijoille tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista. Ne järjestetään RUN-korkeakoulujen yhteistoteutuksina siten, että toteuttamisessa on mukana vähintään kaksi, ja useimmiten useampikin RUN-korkeakoulu. Aina tilanteen salliessa SAPeihin kuuluu myös lyhyt lähiopetusjakso yhdessä organisoivista RUN-korkeakouluista. SAPien aikana opiskelijat työskentelevät yhdessä eri RUN-korkeakouluista tulevien opettajien ja opiskelijoiden ympäröimänä ja luovat kansainvälisiä yhteyksiä myös opintojen työelämäkumppaneihin.

Ensimmäinen pilotti-SAP toteutettiin kevättalvella 2021 HAMKin ja portugalilaisen Polytechnic of Cávado and Aven yhteistoteutuksena. Pilotissa SAPien tavoitteet tiiviistä työelämäyhteyksistä ja eri korkeakouluista tulevien opiskelijoiden aktiivisesta tiimityöstä yli rajojen ja aikavyöhykkeiden toteutuivat opiskelijapalautteidenkin mukaan hienosti.

SAPit tarjoavat opiskelijoillemme uuden tavan oppia ja samaan aikaan verkostoitua kansainvälisesti ja syventää kansainvälistä osaamista.

Työskentelen HAMKissa RUN-EU-projektikoordinaattorina ja olen mukana RUNin SAPeja koordinoivassa työpaketissa. RUNin SAP-työpaketissa meitä on koolla ryhmä kollegoita kaikista RUN-korkeakoulusta, ja tehtävänämme on kehittää ja koordinoida lyhyitä opintokokonaisuuksia osana RUN-Eurooppa-yliopiston opintoja. Työn aloitusta ei helpottanut se, että me työpaketin edustajat olemme tutustuneet toisiimme ainoastaan Teams-kokousten välityksellä, mutta sen jälkeen kun SAPien yhteiset kriteerit ja määritelmät saatiin tehtyä, työpaketin agendalla on edetty huiman nopeasti.

Kevään 2021 aikana työpaketissa kävi kova kuhina, kun kokosimme eri korkeakouluista tulleita kymmeniä ja kymmeniä uusia SAP-aloitteita ja ehdotuksia yhteen, ja autoimme korkeakoulujamme ja niiden SAP-koordinaattoreita verkostoitumaan keskenään, jotta SAPien käytännön suunnittelut ja järjestelyt päästiin käynnistämään. Tällä hetkellä työn alla on lähes 30 toteutukseen tulevaa SAPia, ja lisää on suunnitteilla.

Uusi SAP kehittää opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitoja

Yksi tänä syksynä toteutettavista SAPeista on How to Navigate through Unfamiliar Contexts: Develop your Study Skills for the Future, jota HAMK on aktiivisesti mukana toteuttamassa. SAP on suunnattu kaikkien alojen opiskelijoille RUN-korkeakouluissa ja siihen kuuluu viisipäiväinen lähiopetusjakso HAMKissa. SAPin suunnitteluvaiheessa on ollut mukana myös HAMKin opiskelijaedustajia eli RUN European University Student Boardin jäseniä. SAPissa opiskelijat pääsevät kehittämään omaa osaamistaan vastaamaan tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja.

Työn muuttaessa ympärillämme jatkuvasti muotoaan, muuttuu myös siinä tarvittava osaaminen. SAPin aikana sukelletaan tulevaisuuden osaamisen syövereihin ja valmennetaan tulevaisuuden osaajia, joilla on valmiudet työskennellä muuttuvissa monialaisessa ja monikulttuurisissa ympäristöissä.

Haussa olevaa muuta SAP-opintotarjontaa voi seurata RUN-Eurooppa-yliopiston verkkosivuilla run-eu.eu.

Saara Lindén
Kansainvälisten asioiden suunnittelija
RUN-EU projektikoordinaattori

Leave A Reply