Miksi juuri sinun kannattaisi hakeutua kestävän kehityksen ympäristösuunnittelijaksi (AMK)

0

Riittää, että olet kiinnostunut ympäristöstä ja luonnosta. Mikäli koet nämä sydämesi asiaksi, olet suuntaamassa oikealle polulle! Innokkuus uuden oppimiseen, kunnianhimo, määrätietoisuus ja halu olla mukana tekemässä asioita ympäristön hyväksi kestävällä tavalla ovat vain plussaa.

Kestävän kehityksen opiskelu tapahtuu Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun Forssan kampuksen kauniilla kehräämöllä. Opinto-ohjelma on monipuolinen, sisältäen muun muassa vesiensuojelua, monimuotoisuutta ja jätehuoltoa. Lisäksi opinnot sisältävät viestintää, kieliä ja qgis-paikkatieto-ohjelmiston käyttöä.

Kestävän kehityksen ympäristösuunnittelijana työllistymismahdollisuudet ovat miltei rajattomat. Tänä päivänä vastuullisuus ja kestävä kehitys on yhteiskunnan kuuma peruna ja ”se juttu”, joten ympäristösuunnittelijoita tarvitaan mitä erilaisimpiin tehtäviin. Niin kaupunkitasolla kuin yritystasollakin on viimeinkin herätty siihen, kuinka tärkeää on tehdä asioita vastuullisesti ja YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Voit toimia muun muassa kaupungin tai suuren organisaation vastuullisuudesta vastaavana, kunnan jäteneuvojana tai ympäristöasiantuntijana erilaisissa virastoissa, kuten ELY tai MTK. Uusien ilmastonmuutosta hillitsevien innovaatioiden tarve tulee kasvamaan päivä päivältä ja niiden kehitys ja markkinointi tarjoavat uudenlaisen urapolun ympäristösuunnittelijoille.

Sinulla on mahdollisuus työllistyä juuri itseäsi kiinnostavaan tehtävään perustamalla oma yritys. Tällöin voit erikoistua esimerkiksi vesiensuojelun asiantuntijaksi ja tehdä suojelusuunnitelmia vesienhoitokunnille. Yhteiskunnallisena vaikuttajana toimiminen niin kunnallisella kuin kansallisellakin tasolla on myös yksi varteenotettava vaihtoehto, johon suunnata työuransa.

Ympäristösuunnittelijana juuri sinulla on mahdollisuus olla eturintamassa muuttamassa ihmisten asenteita vastuullisemmiksi ja saada yhä useamman henkilön tarkastelemaan tarkemmin toimintatapojaan suhteessa ympäristöön. Koulutuksen myötä osaat keskustella ympäristöasioista ratkaisukeskeisesti, näin voit ohjata uusien toimintatapojen syntyä ja muuttaa vanhoja asenteita. Keskustelun myötä pääset myös herättelemään ihmisten ajatuksia sekä rakentamaan uusia näkökulmia ilman pelottelua, syyllistämistä tai paheksuntaa.

Henkilökohtaisessa elämässäsikin voit olla suunnannäyttäjä ja toimia omilla valinnoillasi esimerkkinä.  Pyöräilemällä autoilun sijaan, valitsemalla mahdollisimman ympäristöystävällisen energiamuodon ja käyttämällä luonnonvaroja säästeliäästi käymällä pikasuihkussa tai pidentämällä tavaroiden käyttöikää korjaten. Näin viet ympäristöystävällisyyttä sekä kierrätyksen ja kiertotalouden ilosanomaa niin lähipiirille kuin naapureille.

Toivottavasti näemme Forssassa ja pääsemme yhdessä muuttamaan asenteita kestävämmiksi ja vastuullisemmiksi! Lämpimästi tervetuloa kestävän kehityksen opiskelijaksi HAMKiin!

Teksti: Sonja Särkinen, YSKEP19A2, tuleva ympäristösuunnittelija (AMK)

>> Koulutuksen kotisivu: www.hamk.fi/kestava-kehitys

Leave A Reply