Maitotuotteiden maailma

0

Bio-ja elintarviketekniikan opiskelijat pääsevät maitotuotteiden maailmaan profiloivissa opinnoissaan. Maito raaka-aineena on mielenkiintoinen ja monipuolinen, sillä siitä voidaan eri variaatioiden kautta saada monipuolisia tuotteita ihmisen jokapäiväiseen käyttöön.

Profiloivissa opinnoissa meijeriopinnot jaetaan kahteen kokonaisuuteen, joissa kummassakin käydään perusteellisesti läpi eri tuoteryhmien spesifikaatioita, kemiallisia ja mikrobiologisia ominaisuuksia, aistinvaraisia arviointeja sekä reologisia ominaisuuksia. Tässä kyseisessä tekstissä käydään läpi ensimmäisen kokonaisuuden sisältöä ja opiskelijoiden arkea Sairion opetusmeijerissä.

Opintokokonaisuus on edelleen jaettu mielenkiintoisesti seuraaviin aiheisiin; maito raaka-aineena, hapanmaitotuotteet, juustot, tuotekehitys sekä rasvat. Näin opiskelijat ovat päässeet sisään joka päiväisten elintarviketuotteiden valmistusprosesseihin ja saaneet tietoa tuotteiden erilaisista ominaisuuksista ja valmistustapojen eroista.

Ensimmäisillä viikoilla opiskelijat lähtivät aivan alkutekijöistä rakentamaan käsitystä maidon muodostumisesta eläimessä, sen keräystekniikoista, kuljetusperusteista sekä kaikista niistä testauksista, joita raaka-aineelle tehdään sen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Seuraavina viikkoina paneuduttiin muun muassa hapanmaitotuotteiden ihmeelliseen maailmaan eri hapatteiden avulla, juustojen maukkaisiin makuihin, ja voin rakenteellisiin ominaisuuksiin. Oppimista tehostettiin teorioiden lisäksi myös käytännön töillä, jolloin opiskelijat pääsivät oikein läheltä seuraamaan valmistusprosessien eri vaiheita ja valmistamaan tuotteita itse.

Opetusmeijerissä valmistettua voita, olkaa hyvä.

Jokaisella läpikäytävällä osa-alueella koettiin ahaa -elämyksiä, kun aiemmin opittuja teorioita nähtiin toimivan käytännössä. Yllättävää oli, miten hienovaraista ja tarkkaa käytännön työtä vaati esimerkiksi juustojen valmistus. Hapanmaitotuotteissa hapatteiden toimivuus ja oikeaoppinen fermentointi takasi ensiluokkaisen tuotteen. Mielenkiintoista oli myös seurata, miten voita saatiin luotua mekaanisesti pelkästä kermasta sekä miten muun muassa ajankäyttö voin valmistuksessa oli erittäin tärkeää.

Opiskelijoiden tuotekehityksen tuloksia. Maisteltavana vispipuurojuoma ja kanelimaitokahvijuoma

Opintokokonaisuus saatettiin loppuun päätösmessuilla, johon opiskelijat olivat tuoneet maistatukseen tuotekehitys osiossa valmistamiaan tuotteitaan. Tuotekehitys oli aiheena varsin uusi asia, josta opiskelijat saivat suhteellisen hyvän käsityksen. Ryhmille jaettiin osa-alue, josta tuotteita lähdettiin kehittämään. Lopputuotteina syntyivät muun muassa kanelimaitokahvijuoma sekä mehumaitojuoma.

 

Teksti ja kuvat: opiskelija Teuta Shala, bio- ja elintarviketekniikka

Leave A Reply