Tarvekartoitusten kautta asiakaslähtöisemmäksi

0

OpiskelijaMeillä on tehtävänä kartoittaa mikro- ja pk-yritysten tarpeita Hyvän työelämän ääni (ESR) -hankkeessa. Tavoitteena on kuunnella asiakasta ja auttaa oivaltamaan, millä pienillä toimenpiteillä häntä voisi auttaa yrityksen tuottavuuden, kannattavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Ideaalitilanteessa nämä kolme kulkevat käsikädessä, mutta käytännössä pienillä konkreettisilla teoilla voi vaikuttaa vain ensiapuluonteisesti. Kehittämisprojektit toteutetaan pääasiassa ohjattuina opiskelijatöinä.

Tarvekartoitusta on toteutettu erilaisilla tyyleillä. Joskus kartoitus on tapahtunut spontaanissa tilanteessa esimerkiksi yritystapahtumassa. Parissa tapahtumassa yrittäjille on jaettu kartoituslomake, jossa on päässyt pohtimaan oman liiketoiminnan ja työhyvinvoinnin nykytilaa. Syvällisimmät tarvekartoitukset on tehty kasvokkain keskustellen.

Tarvekartoituksiin etsitään lisää osallistujia. Joskus avainhenkilön oma oivallus riittää ja yrityksen tilaa lähdetään parantamaan omin neuvoin. Tarvekartoitukseen osallistuminen on maksutonta. Tietoa hyödynnetään HAMKin työelämäpalveluiden kehittämiseen. Pyrimme myös ohjaamaan yrityksiä alueen muiden tukitahojen puoleen, jos arvioimme parhaan avun löytyvän toisaalta.

Esimerkkejä tarvekartoitusten pohjalta toteutetuista opiskelijaprojekteista:
•Verkkoviestintäsuunnitelma Matkatoimisto Häme-Matkat Oy:lle
•FaceBook-sivut ja käyttöopas Kodin Sähkömestarit Oy:lle
•Uuden tuotteen liiketoimintamalli Mad Professor Amplification Oy:lle

Lisätietoa ja tarvekartoituspyynnöt: projektikoordinaattori Marjo Vaalgamaa, marjo.vaalgamaa(at)hamk.fi, p. 050 574 5156

Leave A Reply