Kristiina ja Mikko saivat hyviä työkaluja esimiestyöhön

0

Kristiina Marttila ja Mikko Salkinoja saivat hyvää tietopohjaa eri esimiestyön osa-alueista ja konkreettiset oppimistehtävät toivat selkeyttä asioihin oman työn kautta. Heille tarjottiin esimiehen taholta mahdollisuutta osallistua Kasva oppilaitoksen esimiehenä koulutukseen ja he tarttuivat siihen mieluusti. Kumpikin on aloittelemassa esimiesuraansa, joten kehittyminen siinä tehtävässä on tavoitteena. He kokivat, että koulutus oli erittäin hyvä juttu tässä vaiheessa uraa.

Voit katsoa Kristiinan ja Mikon haastattelun myös videolta: http://youtu.be/cOaw4VaL7mE

Mikko koki, että oman johtamistoiminnan analyysit ja pohdinnat olivat hyvä oman kehittymisen kannalta. Kristiina toi esille, että koulutuksesta sai paljon apua omaan käytännön arkeen, kun esimiestyö on vasta alkutaipaleella. He kokivat, että oli hyvä kun samasta organisaatiosta osallistui kaksi, ajatuksia pystyi jalostamaan vielä paremmin eteenpäin yhteisten keskustelujen puitteissa. Jatkossa he kaipaisivat vielä ehkä lisää koulutusta henkilöstöjohtamisen eri osa-alueisiin.

Kristiina ja Miko haluavat ehdottomasti suositella koulutusta esimiestyön alkutaipaleella oleville, jotka haluavat pohtia tai kehittää omaa johtamisrooliaan ja osaamistaan.

Kristiina Marttila ja Mikko Salkinoja työskentelevät apulaisrehtoreina Lempäälän kunnalla Moision ja Kuljun kouluilla. Apulaisrehtorin työtä heillä on takanaan noin vuosi. He suorittivat Kasva oppilaitoksen esimiehenä 6 op koulutuksen keväällä 2015.

Haluaisitko sinäkin saada lisää eväitä esimiestyöhön? Viimeinen ryhmämme käynnistyy syksyllä 2015, joten vielä ehdit mukaan! Lisätietoja: Yrittäjyys, liiketoiminta ja esimiestyö
.

Leave A Reply