Kasvun kolme kokeilua koulutus – uutta näkemystä liiketoimintaan

0

Kasvun kolmen kokeilun valmennuksen ensimmäisessä ryhmässä olivat yrityksinä mukana Häme-Matkat, Parolan Rottinki sekä Tiina’s Cara Fashion. Koulutuksen aikana yrityksille on rakennettu uusia ratkaisumalleja liiketoiminnan kehittämiselle käytännön kokeilujen kautta. Kokeiluiden lähtökohtana voidaan pitää sitä, että tuntemattomia asioita ei voida suunnitella. Ensimmäisenä pitää kerätä lähtötason tietoa nykytilanteesta, jotta kehittämistä voidaan tehokkaasti suunnitella. Mitä nopeammin, tehokkaammin ja halvemmin kehittäminen saadaan toteutettua, sen parempi.

Kokeiluja voit toteuttaa helposti myös itse. Ajattele jokin asia, jota haluat kehittää. Miten voit mitata nykytilanteen? Entä mitä tuloksia kokeilusta haluat? Miten ja kelle kokeilu toteutetaan? Entä mitä kokeilun jälkeen? Jos osaat vastata kaikkiin noihin kysymyksiin, on kokeilu enää tekemistä vaille valmis.

Koulutus on paljon muutakin kuin pelkkää kokeilun suunnittelua ja toteuttamista omin voimin. Kouluttajat ovat tukena kehittämässä ja toteuttamassa kokeiluja, sparraamassa osallistuvia yrittäjiä sekä antamassa vinkkejä toiminnan kehittymiseen.

Ensimmäisen ryhmän osalta toteutus on edennyt hieman yli puoliväliin ja kysyimme osallistujilta suullista palautetta toteutuksesta tähän mennessä.

 Positiivista palautetta:

 –          Keskustelun kautta löytyy uusia ideoita liiketoimintaan
–          Koulutus toi varmuutta siihen, että on tehnyt oikeinta asioita liiketoiminnassa ja lisätietoa oman liiketoiminnan kehittämiseen
–          Kokemus siitä, että yrittäjän ei itse tarvitse tietää kaikkea, vaan koulutukseen osallistumisen kynnys on erittäin matala
–          Verkostoituminen tuo uutta näkökulmaa asioihin tahoilta, jotka toimivat eri toimialoilla
–          Apua rönsyilyn valjastamiseen

Kehittämisen kohteita

 –          Mukaan yrittäjiä, jotka ovat jo toteuttaneet kokeiluja. Näin heiltä saadaan tietoa miten kokeiluja ja kehittämistä kannattaa tehdä ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Toinen kokeiluryhmä aloittaa joulukuun 8. päivänä ja kolmannen ryhmän aloitusajankohta on helmikuun lopulla. Kaikissa ryhmissä lähtökohtana on kehittää osallistuvien yritysten liiketoimintaa räätälöityjen kokeilujen kautta sekä hyödyntää kokeilujen tuloksia yritysten kehittymisessä tulevaisuudessa. Kasvun kolme kokeilua koulutus on osa Virtaa, Voimaa ja Verkostoja naisyrittäjyyteen -hanketta.

cv

Jukka

Suunnittelija, jonka sydäntä lähellä ovat yrittäjyys, myynti, markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen

Leave A Reply