Rätt att lära – förmåga att undervisa

0

I den utveckling, som under de senaste 10 åren skett inom finländsk yrkesutbildning har handledning blivit ett allt mera centralt begrepp. Men vad menas då med handledning inom yrkesutbildningen? När handleder en lärare? Vem ska handleda? Vilken handledning behövs?

Handledning verkar vara det centrala redskapet för att stödja yrkesutbildningens studerande i att manövrera och även delta i skapandet av det nya landskapet med individuella studiestigar. Begreppet som sådant förefaller dock att användas utan att innebörden desto närmare definieras eller problematiseras. I mitt tidigare jobb som speciallärare inom yrkesutbildningen har jag haft anledning att fundera över vad handledningen innebär i relation till de studerande som behöver särskilt stöd eller krävande särskilt stöd? Jag uppfattade att många av mina studerande behövde en hel del handledning för att kunna hantera det tidigare systemet där alla förväntades följa samma studietakt och schema. Vilken typ av handledning behöver de då nu i den förnyade yrkesutbildningen med större möjligheter till individuella val och lösningar?

Vi hade en undran – nu har vi möjlighet att ta reda på! I och med projektet Oppijan oikeus – Opettajan taito (Rätt att lära – förmåga att undervisa) kommer vi från Åbo Akademis sida att tillsammans med yrkesutbildaren Optima göra en djupdykning i handledning för studerande som behöver särskilt stöd och krävande särskilt stöd inom yrkesutbildningen samt även ut mot arbetslivet. Vi kommer även att fundera på frågan ”Vad hände sen?” Var jobbar studerande som fått sin utbildning inom Optimas krävande särskilt stöd efter avslutade studier? Vilken betydelse hade den handledning och det stöd som de fick på väg ut i arbetslivet och vilken typ av handledning och stöd har de varit i behov av och fått efter avslutade studier? I samarbete med övriga aktörer inom projektet hoppas vi få en insikt i frågan: Vad behöver yrkeslärare och specialyrkeslärare för kompetens för att klara av denna handledning? En kunskap som också ger oss möjligheten att utveckla våra kurser för nämnda lärare.

I och med att vi på Åbo Akademi verkar på svenska kommer vi även att ta ett särskilt ansvar för att marknadsföra och å projektets vägnar knyta kontakter till de övriga nordiska länderna. Vi har nyligen nåtts av det glädjande beskedet att vår poster om projektet Oppijan oikeus – opettajan taito / Rätt att lära – förmåga att undervisa / Right to learn – skills to teach har accepterats för presentation på Nordyrks (Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk) konferens i Helsingfors 12-14.6. Mera information om konferensen hittar ni här: http://nordyrk.net/?page_id=612

Varma hälsningar från Vasa

Camilla Björk-Åman

Från Åbo Akademis sida är följande personer knutna till projektet
Kristina Ström, professor (projektansvarig)
Camilla Björk-Åman, universitetslärare
Katariina Lillman (studerande, skriver pro gradu inom projektet)
Ronja Laaksonen (studerande, skriver pro gradu inom projektet)
Elin Sved (studerande, skriver pro gradu inom projektet)

Camilla Björk-Åman tillsammans med Kristina Kullas-Norrgård (teamledare, Optima krävande särskilt stöd).

Blogin kansikuva Terho Aalto

Leave A Reply