Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke kenttää kuulemassa

0

Oppijan oikeus – opettajan taito osallistui työpajalla Jyväskylässä maaliskuun lopussa järjestelyille Länsi- ja Sisä-Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päiville. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kampukselle kokoontunut satapäinen osallistujamäärä haki työpajojen avuilla eväitä ammatilliseen kehittymiseensä.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke avasi omassa pajassaan toimintaansa, keräten samalla pariltakymmeneltä toisen asteen toimijalta ja hallintohenkilöltä arvokasta arjen tietoa kentän tunnoista. Nopeasti muuttuneen ja muuttuvan ammatillisen koulutuksen osaamistarpeita on vaikea yksiselitteisesti kuvailla, mutta pienelläkin otoksella ryhmä alan ammattilaisia löysi yhteisiä näkemyksiä.

Ammatillisen koulutuksen arkeen kaivataan enemmän ohjausalan osaajia, mutta erityisesti nuorisotyöntekijöiden jalkautumista oppilaitoksiin kaivattiin. Toisaalta esiin nousi myös huoli opettajien riittävästä ammattitaidosta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemisessa. Keskusteluun nousi myös näkökulma, ettei kaikilla opettajilla ole ylipäätään halua tarjota erityistä tukea ja pedagogista vastuuta halutaan siirtää muille.

Kaiken kaikkiaan ammatillisen koulutuksen nopea muutosvauhti mietitytti useampia ja visioitaessa vuoteen 2030, moni toivoi ryhmien paluuta ja niiden hyötyjen ymmärtämistä. Esiin tuli myös näkökulma, onko tutkinnoista tullut itseisarvoja sen sijaan, että pohdittaisiin, onko kaikilla opiskelijoilla valmiuksia ylipäätään selviytyä työelämän vaatimuksista.

Ammatillisen koulutuksen reformin alkumetreillä hankkeellamme on mahdollista olla rakentavassa roolissa, kun kehitetään toiminta- ja koulutusmalleja opettajien erityisen tuen- ja ohjaustaitojen kartuttamiseen. Yhteiset käsitykset erityisestä tuesta ja pedagogisen vastuun kantamisesta ovat avainasemassa 2020-luvun koulutuksessa.

Marko Kallionpää
Kirjoittaja toimii lehtorina HAMK Ammatillisella opettajakorkeakoululla

Blogin kansikuva Jukka Salminen

Leave A Reply