Mystinen ohjaus

0

Ohjaus on kuin Batman. Kun on hätä ja perinteiset konstit eivät auta, kutsutaan ohjaus apuun ja pelastamaan. Ohjaus näyttäytyy ihmeiden tekijänä, oli kyse sitten koronaviruksen vaikutusten minimointi, oppivelvollisuuden laajentaminen tai syrjäytymisen ehkäisy. Tämä on tietysti hienoa huomata ja se tuntuu ohjauksen parissa toimivasta hyvältä. Ohjauksen merkitys on tunnustettu ja ohjauksen ammattilaisia tarvitaan.

Miten ohjaus onnistuu vastaamaan haasteisiin? Taustani on ammatillisessa koulutuksessa ja siksi tarkastelen asioita ammatillisen koulutuksen vinkkelistä.  Ennen kuin kääritään hihat, haluaisin pysähtyä hetkeksi pohtimaan muutamaa kysymystä.

Batman tulee pelastaa, mutta häntä ei tunneta. Sama tilanne on ohjauksen kanssa. Ohjaus ratkaisee, mutta mitä silloin tapahtuu, kun ohjataan? Ohjaus on iso käsite ja se voidaan nähdä eri näkökulmista ja hyvinkin erilaisena. Ennen kuin aloitetaan ohjaustoimet, olisi syytä miettiä, mitä ohjaus on ja mistä erilaisista toimista se koostuu ja mitä sillä tavoitellaan. Opinto-ohjaajilla on varmasti ohjauksesta selkeä näkemys, mutta onko se sama koko oppilaitoksessa? Tässä onkin ratkottavaa. Mitä ohjauksessa tehdään ja kuka tekee ja miksi tekee?

Koko talo ohjaa tai kaikki ohjaavat ovat hyviä ja kannatettavia ajatuksia. Tarkoitushan on, että kaikki osallistuvat ohjaukseen. On kuitenkin muistettava, kun kaikki ohjaavat, he ohjaavat omasta lähtökohdastaan ja näkökulmastaan. Vahvan substanssiosaamisen hallitseva ammatillinen ohjaaja on vahvoilla, kun mietitään ammattiin tai substanssiin liittyviä kysymyksiä, mutta elämän hallintaan liittyvä osaaminen on todennäköisesti heikompaa. Jokainen ohjaa siis positionsa kautta ja ohjauksessa on tarve monenlaiselle osaamiselle, myös itse ohjausosaamiselle. Pahimmassa tilanteessa on riski, että kokonaisvastuu ohjauksesta voi jäädä sellaisen toimijan harteille, jonka osaaminen ohjauksen alueella on rajallinen. Toivottavasti riski on vain hypoteettinen.

Opettajan rooli ohjauksessa on monitasoinen. Opettajan työtä kuvataan usein opettamisen sijasta oppimisen ohjaamisena. Vain tästä näkökulmasta ohjauksella on eri sisältö kuin esimerkiksi opinto- ohjaajan ohjauksella. Opettaja on usein mukana opiskelijan opintojen suunnittelussa ja seuraa miten suunnitelma toteutuu. Ammatillisen koulutuksen kielellä hän osallistuu HOKS:n tekemiseen ja sen seurantaan. Yhä useammin opettajalta edellytetään taitoa kohdata opiskelija kokonaisuutena ja taitoa ohjata häntä mahdollisissa ongelmatilanteissa avun äärelle. Opettajan ohjasuosaaminen sisältää eri muotoja.

Yksi oppijan oikeus – Opettajan taito- hankkeen tavoitteista on selvittää millaista ohjausta ja ohjausosaamista kouluissa tarvitaan. Selvitystyötä tehdään ja osaan esitetyistä kysymyksistä saamme hankkeen aikana vastauksia ja osa saadaan muotoiltua koulujen vastattavaksi. Tavoitteena on riisua mystinen Batmanin viitta pois ja selvittää mitä se ohjaus oikeasti moninaisuudessaan ja eri muotoineen on, ja miten se saadaan toimimaan.

Ari Jussila
Lehtori
Tampereen korkeakouluyhteisö

Leave A Reply