Erityisen tuen alueellinen työryhmä kokoontui Varsinais-Suomessa!

0

Varsinais-Suomessa toimii alueellinen oppilaitosfoorumi, joka muodostuu ammatillisten toisen asteen oppilaitosten edustajista. Foorumin tehtävänä on koota osaamisen kehittämisen tarpeita ja toteuttaa erilaisia koulutuksia alakohtaisten työryhmien kautta.

Ammatillisia työryhmiä toimii yhdeksän, joiden lisäksi kokoontuvat opinto-ohjauksen, erityisen tuen ja yhteisten tutkinnon osien työryhmät. Erityisen tuen työryhmä kokoontui 11.11.19 ammattiopisto Spesiassa Turussa. Ryhmään on nimetty 13 erityisopettajaa, jotka ovat Turun ammattiopistosäätiöstä, Raision seudun ammattiopistosta, Salon seudun ammattiopistosta, Winnovasta, Liviasta, Turun ammatti-instituutista ja Spesiasta. Viimeksi mainittu koulutuksen järjestäjä toimii ryhmän kokoonkutsujana.

Erityisen tuen työryhmän tehtävänä on keskustella ajankohtaisista asioista erityisen tuen ja ohjauksen parissa sekä kartoittaa opetushenkilöstön osaamistarpeita ja järjestää koulutuksia alueella. Marraskuun kokoukseen osallistui myös Haaga-Helian edustaja Susanna Löf Oppijan oikeus- opettajan taito- hankkeen tiimoilta. Kyseisessä hankkeessa on tavoitteena niin ikään kartoittaa opetushenkilöstön osaamistarpeita kyselyjen ja haastattelujen perusteella sekä kehittää opettajankoulutusta ja järjestää täydennyskoulutuskokeiluja toisen asteen opetushenkilöstölle.

Työryhmän palaverissa koottiin aineistoa tulevista osaamistarpeista pohtimalla ensin pienryhmissä teemahaastattelukysymyksiä sekä sen jälkeen koko ryhmässä tarkentamalla vastauksia yhteisellä keskustelulla. Työskentelyn tuloksena saatiin esille osaamistarpeita. Ensimmäisenä toimenpiteenä järjestetään koulutus- ja verkostoitumispäivä Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten erityisopettajille 12.3.2020. Aiheeksi muotoutuivat kaksi teemaa, joista aamupäivän aiheena ovat aikuiset ja neuropsykiatriset haasteet oppimisessa, iltapäivällä mielenterveyssairaudet ja opiskelijan ohjaus. Oppijan oikeus- opettajan taito- hanke on mukana päivän järjestelyissä sekä toteutuksessa. Lisäksi hanketyö jatkuu Varsinais-Suomessa teemahaastattelujen merkeissä keväällä 2020. Haastattelujen kohderyhmänä ovat opetushenkilöstö ja oppilaitoksen johto.

 

Susanna Löf, lehtori, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply