HAMK on mukana maamerkkiperustaisen sisätilapaikannusjärjestelmän kehittämisessä

0

Sisätilapaikannuksen ratkaisemiseksi on meneillään kiivas kilpa ympäri maailmaa. HAMK:n ILSI-hankkeessa on kehitetty iBeacon-välitteistä maamerkkiperustaista sisätilapaikannuksen ratkaisua yhdessä M-WAY ekosysteemin kanssa. MIPSoft julkistaa tänään sokeiden ja heikkonäköisten navigointisovelluksesta uuden BlindSquare 3.0 –version, joka hyödyntää nyt kehitettyä sisätilapaikannusjärjestelmää. HAMK:n MATEC-tutkimusryhmä vastaa sisätilapaikannuksen tutkimuksellisesta osiosta.

Maamerkkien käyttäminen suunnistamisessa ja reitittämisessä on meille helppo ja luonteva tapa pitää itsemme kartalla. Maamerkki on sellainen, joka on ominaisuuksiensa ja paikassa koettujen asioiden vuoksi ympäristöstään esiin nouseva. Myös sokeat ja heikkonäköiset henkilöt hyödyntävät maamerkkejä. Maamerkkiperustaisen sisätilapaikannuksen ideana on vahvistaa iBeaconien avulla maamerkkien havaittavuusominaisuuksia. Maamerkkiperustaista suunnistamisratkaisua on kehitetty yhdessä sokeiden kanssa Itis kauppakeskuksessa Helsingissä.

Maamerkkiperustaisen sisätilapaikannusjärjestelmästä ja sitä hyödyntävän BlindSquare 3.0 –version julkistamisesta lisätietoa:

Leave A Reply