Palvelut ja infrastruktuurit verkostojen käyttöön

0

Luonnonvarakeskus Luken toimipiste Jokioisilla on kattava biotalouden – ja ruokajärjestelmien tutkimusalusta. Tutkimukseen liittyy vahva kenttätyö- ja laboratorio-osaaminen. Tutkimuksen painopisteitä ovat kasvin- ja kotieläintuotannon tutkimus, jota täydentää geneettinen ja ympäristövaikutusten tutkimus ja ketjun loppupään osalta erityisesti elintarviketutkimus. Kaikkiaan Lukelaisia on Jokioisilla reilut 300.

Jokioisten tutkimusympäristöä kehitetään tulevaisuuden tarpeisiin. Maailmanlaajuisten muutostekijöiden ja biotalouden välinen vuorovaikutus tarvitsee eteenpäin ajattelevien taitavien tutkijoiden ja taitavan henkilöstön lisäksi luotettavaa tiedepohjaista tutkimus-kehitystietoa kokeellisen tutkimuksen avoimia alustoja sekä uudella tavalla ja useista eri lähteitä älykkäästi yhdistettyjä datamassoja.  Näemme, että vetovoimainen keskittymä houkuttelee niin kansallisesti kuin kansainvälisesti korkeatasoisia tutkijaverkostoja ja yhteistyökumppaneita. Alueellisilla hankkeilla yritysyhteistyön malleja kehitetään tukemaan ruokajärjestelmän muutosta.  Keinoina tavoitteiden saavuttamiseen ovat uudet tuotantoteknologiat, pilotit ja kevyet koeympäristöt.

Luo –verkostossa Luken painopisteenä oli erityisesti Jokioisten FoodPilot -koehallin palveluiden kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa. FoodPilot tarjoaa monipuoliset ja innovatiivisesti hyödynnettävät prosessilaitteet muun muassa kasvis-, marja- ja meijerisektorille. Konkreettisen koehallin ohella Luke tarjoaa syvällistä raaka-aineiden tuntemusta, monialaista osaamista, pitkän linjan tutkimusta ja pelotonta heittäytymiskykyä uusiin haasteisiin. Koehallin tilat täyttävät elintarvikelain vaatimukset. Yrityksille pilottimittakaavan testaus vähentää varsinaiseen tuotantoon siirtymiseen liittyviä riskejä. Tuotannon ongelmakohtien ennakointi nopeuttaa prosessin siirtämistä teolliseen tuotantoon ja mahdollisen uuden tuotantoteknologian tarve voidaan arvioida jo ennen investointeja. Tutkimusyhteistyötä ajatellen koe-erätuotannossa syntyvä materiaalimäärä mahdollistaa kattavat jatkotutkimukset.

Kokonaisuutena Jokioisten tutkimusympäristön kehittämisessä FoodPilot – koehallin lisäksi toteutetaan peltokasvintuotannon ketjujen Smart Farming – tutkimusalustan kehittäminen, uudistetaan tutkimusnavettaa ja parannetaan eläingenetiikkatutkimuksen ja -jalostuksen fasiliteetteja sekä rakennetaan uusien energiaratkaisujen (erityisesti bioenergia) ja ravinnekiertojen tutkimuksen pilot -ympäristöt. Jo aikaisemmin on toteutettu esimerkiksi hyönteistoimialan pilot-alustan InsectLab:n investointi. InsectLab tarjoaa monipuolisia ratkaisuja hyönteistoimialalle, muun muassa hyönteisten kasvatukseen ja rehuihin, tuotekehitykseen, lisäysmateriaalin hallintaan ja kehittämiseen, sivuvirtojen hyödyntämiseen ja hyönteistalouden kokonaiskestävyyden kehittämiseen ja arviointiin.

Lähdemme siitä, että yhteistyössä tutkimustoiminnan alustat muodostavat tiiviin verkoston ja kansallisesti ja kansainvälisesti olemme houkutteleva edelläkävijä bio- ja luonnonvaratalouden kokeellisessa tutkimuksessa. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, verkottuminen avaa uusia mahdollisuuksia myös toimialojen yli. Uutta syntyy parhaiten näiden rajapinnoissa.

Erkki Vasara, tutkija, asiakaspäällikkö, Luonnonvarakeskus (Luke)

Erkki Vasara
Asiakaspäällikkö
Innovatiivinen ruokajärjestelmä –ohjelma
Innofood tukee kestävää, kannattavaa ja innovatiivista ruokajärjestelmää sen kaikissa vaiheissa.

Leave A Reply