LUO Net GOES International sai isoimman rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta

0

LUO-Luonnonvara-alan verkosto jatkaa toimintaansa ja nyt tähtäimessä on kansainvälistyminen.

LUO Net GOES International sai isoimman rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeita rahoitetaan yhteensä 1 953 675 eurolla. Näistä hankkeista LUO Net GOES International saa rahoitusta 369 787 euroa.

Luonnonvara-alan verkosto kokoaa yhteen Kanta-Hämeen alueen luonnonvara-alan ja biotalouden osaamiskeskittymän, johon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Luonnonvarakeskus Luke sekä Suomen ympäristöopisto Sykli. Verkoston rakentaminen käynnistettiin vuonna 2014 Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen -hankkeessa ja verkoston työtä jatketiin ja syvennettiin vuonna 2016 käynnistyneessä LUO Next Step hankkeessa. LUO Net Goes International on järjestyksessään kolmas LUO-verkostoa kehittävä hanke ja nykyisellä toimintakaudella verkostoa pyritään laajentamaan myös kansainvälisesti.

LUO Net GOES International hankkeen päätavoitteena on nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti, tuoda Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi, lisätä suomalaisen biotalousosaamisen vientimahdollisuuksia, verkottaa asiantuntijat keskenään ja kansainvälisesti, sekä lisätä opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan.

Hanke vahvistaa alueen biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä kontekstissa. Tuloksia tavoitellaan neljään eri työpakettiin jaotellun toimenpiteen kautta. Jokaisella hankkeen osatoteuttajalla on vetovastuullaan yksi työpaketti:

  1. TP: Open Bioeconomy Week (HAMK)
  2. TP : Kiertotaloustiekartta (SYKLI)
  3. TP: Kaupallistamispolku (Luke)
  4. TP: Kansainvälistymisen askeleet (Lammin biologinen asema)

Blogin tulevissa postauksissa tullaan esittelemään hankkeen työpaketit.

Tervetuloa mukaan!

Iida Holck
LUO Net GOES International -hankkeen projektipäällikkö
HAMK Bio

Leave A Reply