Evon alueella ainutlaatuinen opetus- ja tutkimusympäristö

0

Hämeen ammattikorkeakoulun Evon kampuksella järjestettiin tiistaina 6. helmikuuta Evon alueen tutkimusyhteistyökokous. Sysäys kokouksen järjestämiseen saatiin alueella lisääntyneestä tutkimustoiminnasta ja kiinnostuksesta kehittyvään yhteistyöhön. Kokouksessa käsiteltiin tutkimustoiminnan ja tutkimusyhteistyön merkitystä korkeakouluille ja tutkimusorganisaatioille noin neljänkymmenen osallistujan voimin. Päivän tavoitteena oli luoda yleiskuva Evon alueen tutkimustoiminnasta, rohkaista hyödyntämään olemassa olevaa tutkimustietoa ja kannustaa tutkijoita ja hankkeita yhteistyöhön.

Evon yli 7 000 hehtaarin valtionmaa ja sen ytimenä oleva noin1800 hehtaarin opetusmetsä on opetus- ja tutkimusympäristönä ainutlaatuinen. Se tarjoaa tutkimukselle mm. pitkän metsätaloushistorian, monipuolisen tutkimushistorian mittavine tausta-aineistoineen, runsaasti olemassa olevia koejärjestelyjä, vaihtelevan ja monipuolisen metsärakenteen (ml. laajat suojelualueet) sekä edullisen sijainnin. Tutkimustoiminnan järjestämisen mahdollisuus ja alueen tutkimustoiminnan kehittäminen ovat erittäin tärkeitä alueen toimijoille. HAMKin lisäksi aluetta tutkimustoiminnassaan hyödyntävät etenkin Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Tutkimusyhteistyökokouksessa kuultiin useiden tutkimusryhmien ja tutkijoiden katsauksia tutkimustoimintaan Evolla. Esityksistä tuli kattavasti ilmi, miten moninaiseen tutkimuskäyttöön Evon alue soveltuu. Päivän aikana kuultiin mm. Luonnonvarakeskuksen hiilitase- ja, metsänkasvatustutkimuksista, kala- ja riistatutkimuksista, Helsingin yliopiston ja Maanmittauslaitoksen kaukokartoitustutkimuksista sekä Suomen ympäristökeskuksen ekosysteemitutkimuksista Kokouksen eri esityksissä tuotiin selvästi esiin Evon merkitys ja jatkokehitysmahdollisuudet. Konkreettisena ajatuksena esimerkiksi esitettiin ajatus tehdä Evon alueesta metsän- ja luonnontutkimuksen esittelyalue, jota vaikka ”tutkimuspuistoksi” voisi kutsua. Tällainen alue voisi myös toimia Kanta-Hämeen vetovoimatekijänä ja lisäisi maakunnan tunnettavuutta.

Vireä ja lisääntyvä tutkimustoiminta hyödyttää myös HAMKia. Useat tutkimusaiheeltaan hyvinkin erilaiset hankkeet tarjoavat monipuolisia opinnäytetyöaiheita etenkin metsätalouden, kestävän kehityksen ja YAMK-opiskelijoille. Opettajille tutkimushankkeet antavat mahdollisuuden syventyä oman opetusalansa kehitykseen, hyödyntää uusinta tutkimustietoa opetuksessaan sekä vaikka halutessaan integroitua mahdollisuuksien mukaan tiiviimmin tutkimushankkeisiin ja esimerkiksi harkita aiheista jatko-opintoja.

Henrik Lindberg, tutkijayliopettaja, Biotalouden tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Milla Anttila, projektiasiantuntija, Biotalouden tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Leave A Reply