Askeleita kohti kiertotaloutta Riihimäellä

0

Toisen yrityksen jäte voi olla toiselle yritykselle arvokas raaka-aine. LUO Next Step -hankkeessa on tarkoitus etsiä tällaiset piilossa olevat potentiaalit.

Toisen yrityksen tuotannossa syntyvät jätteet tai sivuvirrat voidaan mahdollisesti hyödyntää toisen yrityksen raaka-aineena, ja siten vahvistaa seudullista kiertotalousyrittäjyyttä. Oleellista on paikallisten yritysten välinen yhteistyö ja verkosto, jolloin vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia mm. minimoimalla kuljetuksesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Kestävällä kiertotalousekosysteemillä tarkoitetaan mallia, jossa koko ketju aina raaka-aineista tuotannon ja käytön kautta kierrätykseen on ratkaistu kestävällä tavalla.

Kiertotalouden kouluttaja Suomen ympäristöopisto Sykli toimii Riihimäki – Hyvinkää – Mäntsälä alueen FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -koordinaattorina. Sitran ja Motivan yhteistyössä kehittämän FISS -toimintamallin avulla luodaan teollisia symbiooseja eli yritysten välisiä yhteistyöverkostoja. Yrityksiä autetaan löytämään hukkaresurssit, sulkemaan ainekierrot ja toimimaan resurssiviisaasti samalla synnyttäen uutta kiertotalousliiketoimintaa.

FISS -koordinaatiotoiminta on osa Riihimäen seudulla käynnissä olevaa LUO Next Step -hanketta, jonka päätoteuttajana on Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu HAMK. Syklin lisäksi muita osatoteuttajia ovat Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema.

Tammikuussa 2017 Sykli järjesti onnistuneen yritysyhteistyö työpajan Riihimäellä. LUO Next Step -hankkeen puitteissa järjestetty Syklin ensimmäinen FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -toimintamallilla toteutettu Kiertotalous käytäntöön -työpaja onnistui odotusten mukaisesti. Samaan huoneeseen saatiin koolle innostunut joukko Kanta-Hämeen merkittävimpiä kiertotaloustoimijoita ja asiantuntijoita sekä teollisista symbiooseista kiinnostuneita alueen yrityksiä.

LUO Next Step -hankkeen yhtenä päätavoitteena on yritysyhteistyön ja kiertotalouden edistäminen Riihimäen seudulla, mikä saikin onnistuneen lähtölaukauksen työpajassa. Iltapäivän aikana tunnistettiin ja ideoitiin uusia synergia- ja liiketoimintamahdollisuuksia, verkostoiduttiin ja löydettiin uusia yhteistyökumppaneita. Työpajaan osallistuneet tahot kokivat tilaisuuden mielenkiintoiseksi ja ennen kaikkea hyödylliseksi.

Elokuussa 2017 kokoonnuttiin kiertotalous – iltapäivään Lehmustien Juhlatalossa Riihimäellä. Tilaisuudessa Riihimäen elinkeinojohtaja Mika Herpiö esitteli uuden Riihimäki-strategian sekä sen vaikutuksia yrityksiin ja kiertotalouteen. Riihimäen yritykset toivat esiin omia ratkaisujaan ja myös haasteita. Valion uusi välipalatehdas edustaa materiaali- ja energiatehokkuutta huippuunsa vietynä. Green Disposal edistää tietoturvallista tietotekniikan kierrätystä. Fortumin kiertotalouskylässä valmistetaan kierrätysmuoviraaka-ainetta teollisuuden käyttöön.

Monet haasteet tuntuivat liittyvän kansalaisten kulutustottumuksiin ja käyttäytymiseen. Asiakkaat haluavat yksittäispakattua jugurttia kymmenissä eri makuvivahteissa. Käytöstä poistetut tietokoneet ja puhelimet jäävät lojumaan toimiston tai kodin kaappeihin. Muovin kierrätyspiste ei löydy tai purkin puhdistus koetaan liian hankalaksi. Myös perinteisellä kierrätysbisneksellä on haasteensa. Nuoret eivät halua suuntautua alalle tai kierrätyksessä tarvittava kulmahiomakone tai ruuvimeisseli ei pysy kädessä. Koulutusta, innostamista ja yhteistyötä tarvitaan.

LUO Next Step -hankkeessa materiaalivirtakartoitukset yhteensä 10 alueen yrityksessä. Kartoitusten perusteella laaditaan ehdotukset kunkin yrityksen toiminnan kehittämiseksi sekä materiaalihyötykäytön lisäämiseksi. Materiaalivirtakartoitukset on tehty Suomen Kerta Oy:n Havin kynttilätehtaalla, Kirvestyöt Timo Sollo Oy:ssä, Green Disposal Oy:ssä ja Lace&Rose Oy:ssä. Vuoden 2017 aikana on vielä kuudella Riihimäen seudun yrityksellä mahdollisuus teettää kartoitus.

Paivi Kivistö, projektiasiantuntija
Päivi Kivistö, projektiasiantuntija
Eeva Hämeenoja, rehtori, toimitusjohtaja
Eeva Hämeenoja, rehtori, toimitusjohtaja

Päivi Kivistö, projektiasiantuntija
Eeva Hämeenoja, rehtori, toimitusjohtaja
Suomen ympäristöopisto SYKLI

Leave A Reply