Turtle tutuksi 4.lk

0

Ohjelmointikokeilu tapahtuu etäopetuksena.

Ohjelmointikokeilun tavoitteena on kehittää erityisvahvuuksia ja lahjakkuutta tukevaa opetusta. Opetus tapahtui pienessä ryhmässä. Opetukseen osallistuivat viisi 4.-luokan opiskelijaa, joille tämä lyhyt ohjelmointikerho oli ylöspäin eriyttämisen keinona  matematiikan tunnilla. Lahjakkaat oppilaat  saivat tälläkin hetkellä karanteenin aikana riittävästi tukea oppimiseensa. Koodaminen on suunniteltu Kymppi-kirjan mukaan sekä syys- että kevätkaudelle. Tälle oppilasryhmälle kirjan koodaustehtävät ovat liian helppoja. Siksi tuli ajatus hyödyntää oppimaani asiaa koodauksesta näille oppilaille.

Käytimme harjoitteluun 5 x 30 min etäopetustuokioina huhtikuussa.

Tutustumme Pythonin with  Turtle – ohjelmointialustaan, peruskäskyihin tehden yksinkertaisia tehtäviä repl.it -sivustolla. 

Ensimmäisellä tunnilla esitin esimerkkejä koodaus-tehtävistä, mitä voi tehdä repl.it -palvelussa. Kokeilimme tehdä muutoksia piirustukseen, samalla Python- koodikieli tuli vähän tutuksi ( forward, speen, color, begin_fill, end_fill, jne).

Toisella tuokiolla opettelimme kirjautumaan repl.it-sivustolle ja edellisen tuokion mallin mukaan oppilaat piirsivät värillisen talon.

                      

Kolmannella tuokiolla oppilaat lisäsivät piirustukseen toisen talon, jossa on eri mitat, muodot ja värit.

Neljännellä  opetustuokiolla opettelimme piirtämään ympyrän ja lisäämään sen kuvaan tiettyyn paikkaan ( talojen yläpuolelle).

Viidennellä tuokiolla he lisäsivät kuvaan nurmikon, puun tai jotain muuta.

Kotitehtäviä ei ollut, mutta oma-aloitteisesti oppilaat ovat lisänneet kuvaan omia juttuja. 

Palautteen oppilaat tekivät jokaisen tuokion lopussa Meet-ohjelman chattiin.

”Oli tosi kiinnostavaa ja hauskaa tehdä ohjelmaa, haluan tehdä myös oman.” ” Oli kiva! ” ” Haluaisin kokeilla lisää” , tuli ensimmäisen tuokion jälkeen. Oli myös sellainen palaute: ” En halua enää.”

Leave A Reply