Turtle-piirtelyä seiskojen kanssa

0

Kokeilimme 7.-luokkalaisten kanssa piirtämistä Python-kielellä Turtle-piirto-ohjelman avulla. Tutustuimme peruskomentoihin, joiden avulla oppilaat piirsivät matematiikan tunnilta tuttuja geometrisia kuvioita.

Tämä opetusryhmä oli aiemmin opiskellut muutaman tunnin ohjelmointia Python-kielellä ja osa oppilaista oli lisäksi kokeillut Scratchia alakoulussa. Valitsin nyt kokeiluun Turtle-ohjelman, koska ajattelin sen olevan vaikeustasoltaan sopiva ja toisaalta motivoivampi kuin esim. pelkät laskutoimitukset Pythonilla. Sain tunnin sisältöön hyviä vinkkejä MAOLin ohjelmointisivustolta. Siellä ohjelmointiharjoitukset oli jo valmiiksi jaoteltu opetussuunnitelman mukaisten matematiikan osa-alueiden mukaan. Kokeiluun oli varattu kaksi peräkkäistä 45 minuutin oppituntia. Käytimme ohjelmointiin Chromebookeja ja nettisivustoa, joka ei vaatinut reksiteröitymistä. Tunnilla oli mukana itseni lisäksi ryhmän oma matikan opettaja sekä koulunkäynnin ohjaaja. Kaikki aikuiset auttoivat oppilaita harjoituksien tekemisessä.

Kävimme ensin läpi, miten Turtlea voi liikuttaa eteen- ja taaksepäin, kääntää ja siirtää. Kokeilimme vielä piirto- ja täyttövärien vaihtamista ja sen jälkeen jätin valkokankaalle komentojen ohjeet, sekä mallikuviot, jotka oppilaiden piti itse piirtää Turtlella. Olin huomannut harjoitusta tehdessäni, että tietynkokoisen kulman piirtäminen ei ole ihan suoraviivaista, joten olin kirjottanut siitä tarkemmat ohjeet samaan diaan.

Oppilaat ehtivät aloittaa kuvioiden piirtämisen ensimmäisellä tunnilla ja välitunnin jälkeen piirtämistä jatkettiin. Lisätehtävä oli piirtää hymiö. Toisen tunnin lopulla näytin vielä yhteisesti, miten toistorakenteiden avulla saa piirrettyä monimutkaisiakin kuvioita helposti.

Tunnin lopuksi kerättiin oppilailta nimetöntä kirjallista palautetta. Useimpien mielestä tunti oli ”ihan kivaa” ja vaihtelua tavalliseen matematiikan opiskeluun. Tunnit sujuivat mielestäni oikein hyvin, mutta toisen tunnin loppua kohden osalla oppilaista rupesi kiinostus herpaantumaan. Toistorakenteiden käyttöön jäi aika vähän aikaa tunnin lopussa, joten tämän tyyppisen kokeilun tekemiseen voisi hyvinkin varata vielä kolmannen tunnin.

Oli ehdottomasti etu, että aikuisia oli luokassa enemmän kuin yksi, sillä monet tarvitsivat henkilökohtaista apua harjoituksissa. Jos jatkosssa teen samanlaista harjoitusta oppilaiden kanssa yksinäni, pilkon harjoituksen pienempiin osiin, ja käyn oikeat koodit läpi yhdessä tehtävien välissä.

Leave A Reply