Scratch-koodausta 4.-luokkalaisille Halloween-teemalla

1

Idea:

Oppilaat kokeilevat Scratch- koodaamista ensimmäistä kertaa tutustuen koodaamisen ideaan ja koodaavat itse.

Tavoite:

Oppilaat kirjautuvat Scratchiin ja kokeilevat koodaamista sekä toisella tunnilla koodaavat malli apunaan yksinkertaisen Halloween-kortin, jossa liikettä ja puhetta. Tavoite asian nopeasti oppiville: saavat ohjelmoida korttiin omia lisäyksiään.

Pohjatyö/Valmistelut

Kolmen Seminaarin koulun Scratch-koodamisen taidon omaavan oppilaan kanssa kahden tunnin suunnittelu, jossa kävin läpi tulevan koodamisen opetustuokioiden tavoitteet ja toteuttavan työn idean. Tässä yhteydessä myös oppilaiden kanssa teimme esimerkki Halloween-kortin, joka toimisi tavoitteena/mallina nelosluokkalaisilleni sekä harjoitusmallin, jossa ”koodikäskyt” ovat sekaisin.

Toteutus

Koodamisprojektin käytännöntoteutus ajateltiin jakaa kahdelle oppitunnille, jossa paikalla vain kerrallaan puolet oppilaista (11opp.). Apuna Seminaarin koulun oppilasagentit, joilla siis Scratchistä osaamista. Ensimmäisellä kerralla oppilaat kirjautuivat sisään Scratchiin ja kokeilivat ja tutkiskelivat, mitä ohjelma pitää sisällään. Toisella kerralla päästiin tekemään Halloween korttia.  Oppilaille näytettiin valmis malli, jonka olimme yhdessä ideoineet oppilasagenttien kanssa ja sitten esille jätettiin versio, jossa käskyt olivat sekaisin per hahmo. Oppilaan tehtävänä oli järjestää ne, jotta kortti tulee samanlaiseksi kuin mallikortti. Aikaa kortin valmistumiseen menikin neljä oppituntia eli neljä kertaa enemmän kuin arvioin.

Palautteet

Oppilaat olivat innoissaan ajatuksesta päästä koodaamaan. Scratchin hahmo- ja taustagrafiikka miellytti oppilaita. Luokan mielipide jakaantui koodaamisen suhteen. Osa oppilaista ei pitänyt koodauksesta, osa taas oli kovinkin innoissaan ja päättivät alkaa koodaamaan myös vapaa-ajallaan. Suuret tasoerot koodamisessa, jäsentämisessä ja hahmottamisessa sekä rohkeudessa käyttää Scratchiä korostuivat. Tässä tosiaan oli tarpeen Seminaarin taitavat oppilasagentit. Itse oppilasagentit pitivät tästä asiantuntija tehtävästään sekä toimivat taitavasti opetustilanteessa. Opettajana oli mahtava ja ylpeä tunne, kun  pääsimme koodaamaan. On tervetullutta ja tarpeellista tulla pois mukavuusalueelta, vaikka se niin haastavaa olikin.

Jatkokehitysideat

Itselleni ehkä koodaamisen opettamisessa oppilasagenttien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ja heidän koodaamista seuranneena aukesi sen näkeminen, että kaiken tuottamisen ei tarvitse olla loppuun asti ”niin hienosti” mietitty eikä rakenteiden niin täydellisiä toimivuudeltaan kuin Visuaalisen koodauksen kurssilla toteutimme.  Koodamista voi tehdä siis matalammalla kynnyksellä. Tosin opettajana tavoitteena on löytää se pedagoginen idea ja huolehtia, että tekemisessä on kuitenkin tavoiteet.

Koodaamisiin!

Discussion1 kommentti

  1. sstoltzenberg

    Tosi hyvä idea tuo harjoitusversio, jossa käskyt olivat sekaisin! Kortin tekeminen yleensäkin oli hieno idea, koska aiheita riittää. Lapset keksivät varmasti eri tilanteisiin sopivia kortteja.

Leave A Reply