Ohjaa auto maaliin -ohjelmointia 8. luokkalaisille

0

Suoritin ohjelmointikokeilun 8. luokan valinnaisen atk-kurssin oppilaiden kanssa. Kokeilun pituus oli yksi 75 minuutin oppitunti. Tunnilla tutustuttiin ohjelmointiin Turun yliopiston ylläpitämien ViLLE-tehtävien avulla. Olin poiminut tehtävät tunnille 7. lk:n matematiikan opintopolusta.

Ensiksi harjoiteltiin kuljettamaan autoa maaliin visuaalisilla blocks-tehtävillä. Oli hienoa nähdä, miten innokkaasti oppilaat alkoivat tehtäviä tehdä. Toiset hoksasivat heti, mistä on kyse, ja loputkin pääsivät vauhtiin, kun hieman autettiin alkuun. Muutamia tuuletuksiakin nähtiin, kun jokin haastava tehtävä saatiin suoritettua.

Visuaalisten komentojen jälkeen autoa kuljetettiin maaliin Python-ohjelmointikielisten komentojen avulla. Tehtävät olivat muuten samanlaisia, mutta visuaalisten nuolten ja värien sijaan, piti valita valikosta oikea ohjelmointikielinen komento. Pari oppilasta innostui kirjoittamaan komennot alusta alkaen ihan itse. Myös nämä tehtävät onnistuivat oppilailta hyvin.

Lopuksi pyysin oppilaita antamaan palautetta tunnista, ja kuten yleensä, mielipiteet jakaantuivat: Osa tykkäsi kovasti, ja jostakin oli ihan kamalaa. Osa haluaisi tutustua lisää ohjelmointiin, ja joillekin tässä oli ihan tarpeeksi. Opettajan toiminnassa ei juuri nähty puutteita: yksi olisi toivonut alussa enemmän ohjeita. Kaiken kaikkiaan kokeilu onnsitui hyvin ja antoi potkua ohjelmoinnin opettamiseen myös tulevaisuudessa.

 

Leave A Reply