Koodauskokeilu – Vuokaaviot 5. luokkalaisille

0

Oma koodauskokeiluni kohdistui alakoulun ylemmille luokille. Tavoitteena oli tutustuttaa oppilaita yleisellä tasolla ohjelmointiin sekä perehtyä heidän kanssaan tarkemmin vuokaavioihin. Pyrkimyksenä oli valottaa vuokaavioiden perusideaa, pohtia missä ja miten vuokaavioita voi tehdä ja kuinka vuokaaviot toimivat. Edellisten lisäksi tavoitteena oli tuottaa oppilasryhmissä visuaalinen ja vuorovaikutuksellinen vuokaavio Googlen Slide-palvelua hyödyntäen. Ylevää. Jälkeenpäin todettuna: hieman liian ylevää.

Kokeiluryhmäksi valikoitui viidesluokkalaiset. Prosessin edetessä havainnollistui hyvin, kuinka laaja on oppilaiden osaamisen skaala. Toiset olivat jo eteviä koodareita, joille javat ja php:t olivat scratchistä puhumattakaan jo tuttuja. Toiset puolestaan hahmottelivat koodauksen ja ohjelmoinnin olevan edelleen jotain Star Wars: Rogue one- tyyppistä avaruusfiktiota.

Skaala osaamiselle (ks. yltä)
Skaala osaamiselle (ks. yltä)

Suunnitelman mukaisesti koodauskokeilu starttasi vanhan liiton opettajajohtoisella dia-esityksellä ohjelmoinnin eri muodoista ja mahdollisuuksista päättyen vuokaavioiden tarkempaan tutkiskeluun. Oppilaiden roolina oli keskustellen linkittää tuolla-jossain-liitäviä-juttuja omaan kokemusmaailmaansa. Noin kahden oppitunnin tuokio onnistui odotuksiin nähden ok. Joskin lopulta annettu ryhmätyö omien vuokaavioiden luonnostelemiseen ajautui harhapoluille, kun ryhmät eivät läpikäynnistä huolimatta löytäneet kaikki konsensusta prosessista, jota vuokaaviossaan kuvaisivat. Oppimistehtävänä toki tämäkin toimii oikein mukavasti. Sinällään oppilaat löysivät hienosti ajatuksen, että vuokaavion voi rakentaa liki kaikesta ja kaikista tapahtumista. Oppilaiden kokemusmaailmasta esille nousi esimerkiksi puhelimen pin-koodin kysely, applikaatioiden haku ja asennus sekä hieman autettuna oppimisprosessit.

Vuokaavioihin tutustumisen jälkeen oli parin päivän mittainen paussi tekemisessä. Tuona aikana oppilaille oli läksyksi tullut pohtia oman ryhmänsä visuaalisesta toteutettava vuorovaikutuksellinen vuokaavio-aiheensa valmiiksi. Jälkimmäisen session (2h) alkajaisiksi tutustuttiin Google Slide- ohjelmassa linkkien tekemiseen. Plussaksi Slide-palvelussa toteutettavaan vuokaavion tekoon voi ehdottomasti laskea sen, että oppilaat voivat tehdä työtä sekä vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa että itsenäisesti.  Koodauskokeilulle suuresti hyödyksi oli, että ohjelma itsessään oli oppilaille tuttu. Lisäksi alakoulussa toisinaan harmaita hiuksia aiheuttavat koneille ja palveluihin kirjautumiset unohtuvine salasanoineen ovat kokeiluluokan osalta taaksejäänyttä elämää. Jos hommat ei näiltä osin olisi olleet hanskassa, olisi aikataulutuksen voinut kertoa kahdella (tai kolmella).

Google Slide - linkkien tekoon tutustuminen
Google Slide – linkkien tekoon tutustuminen

Osa ryhmistä oli saanut ajatuksesta kiinni ja toteutti toimivan vuokaavion koristeluineen päivineen. Osalla tuli tekemisen kanssa hieman hoppu. Tarkoituksena on saattaa vuokaaviot toimiviksi kuluvan ja tulevan viikon aikana eli joululomalla (2016, ja siitä eteenpäin) saa halutessaan lopputuloksia alla oheisesta linkistä ihailla. Vuorovaikutteinen vuokaavio toimii aloittamalla esityksen ja seuraamalla ohjeita. Linkki vuokaavioihin: https://drive.google.com/drive/folders/0B2tOxTr-QPa-X0MzcXhRMEJ3bWc?usp=sharing.

vuokaavio-kuva
Hittikamaa – Illuminatista vuokaavio

Palautetta oppilailta vuokaavioista, niiden tekemisestä ja mahdollisuuksista ja ohjelmoinnista ylipäätänsä kyselin Google Classroomin kautta. Oppilaille oli jaettu Docs- pohja, jossa oli avoimia kysymyksiä ja joihin heidän tuli vastata. Palautteet tiivistetynä kuuluivat seuraavasti

  1. Vuokaavioiden teko oli kivaa.
  2. Alkuun en ymmärtänyt mitään, mutta tekemällä oppi jotain.
  3. Ohjelmointi kiinnostaa. Erityisesti scratchiin olisi kiva tutustua tarkemmin.
Vuokaaviota kameleontista työnalla
Vuokaaviota kameleontista työnalla

Alussa viittasin (ja totesin) vuokaavioihin tutustumisen ja niiden toteuttamisen olleen inasen liian ylevä tavoite. Suurimpia vaikeuksia tuotti, kuten kouluhommissa ylipäänsä, aikaresurssien riittäminen. Lisäksi osalla oli vaikeuksia saada kiinni vuokaavio-ajatuksesta ylipäätänsä. Päähuomio keskittyi vuokaavion kohteena olevaan aiheeseen. Toisaalta oppilaat oppivat projektin sivutuotteena uutta Slide-palvelusta, kertasivat Classroomin käyttöä ja harjoittivat ryhmätyötaitojaan. Siinä sivussa, jos jäi jotain käteen vuokaavioista, niin temppu saattoi olla onnistunut.

Yhteisöllistä tekemistä
Yhteisöllistä tekemistä

 

Leave A Reply