Koodausajokokortti

0

     Toteutin koodaushankkeeni Hämeenlinnan yhtenäiskoululla alkuopetuksen avoimessa oppimisympäristössä. Kerroksemme 50 oppilasta osallistui opi leikkien- hetkissä koodaukseen.

Koodausajokortti muodostui viidestä kerrasta, joista yksi oli koodausohjelmaan tutustuminen. Käytimme ScratchJr., joka antoi mahdollisuuden tehdä animoinnin avulla koodaustehtäviä.

Koodaus pääsi hyvin vauhtiin!

Positiivista palautetta tuli paljon! Oppilaat innostuivat koodaamaan kotona ja kertoivat projekteistaan koulussa.

Koodaus vaatii pientä panostusta, mutta vauhtiin pääsee kyllä!

Tätä uutta kansalaistaitoa on kiva opettaa!

 

https://hameenamk.sharepoint.com/sites/tt-koodausta-kouluarkeen-2016/Jaetut%20asiakirjat/Suunnitelmien%20palautus/Koodausajokortti.pptx?d=wb7b341abe3834c39a8cf6205a00bf7af

Leave A Reply