Koodataan raamattua -projekti

0

 3 a.  Luokka Herajoen koulu​, 19 oppilasta​. Aiemmin syksyllä 2016 aloitettu harjoittelemaan koodaamista. Toteutettu mm. animoitu joulukalenteri Scratch-juniorilla.

Tämän projektin ​tavoitteina oli opetussuunnitelmassa määritellyt uskonnon oppisisällöt, niistä erityisesti raamatun tuntemus​. Animoidut tarinat tehtiin Mooseksen elämästä ja siihen liittyvistä tapahtumista.

Koodaukselliset opetustavoitteet liittyivät projektissa vuokaavio​on, perättäisrakenteeseen ja koordinaattien hahmottaminen näyttöalustalla. Lisäksi animaaatioihin koodattujen hahmojen toiminta ja erilaiset toiminnot ja niiden ymmärtäminen liittyvät opetuksellisiin tavoitteisiin.

Projekti on aloitettu huhtikuussa 2017 ja on tällä hetkellä käynnissä. Osa oppilaista on saanut projektinsa valmiiksi.

Apuna toteutuksessa on ollut oppilaiden uskonnon ​oppikirja  Aarre  3.  Aloitimme projektin tutustumalla Mooseksen elämäntapahtumiin  katsomalla  Egyptin prinssi piirroselokuvan​.

Tämän jälkeen kertasimme tapahtumat lukemalla kirjan kappaleet Mooseksesta. Kun tarina oli tullut tutuiksi ja visuaalista luovuutta herätelty katsomalla jo valmista elokuvaa, aloitimme koodaanmaan pienryhmissä omat animaatiotarinat Mooseksen elämästä.

Alunperin olin ajatellut, että edistyneimmät olisi voinut koodata täsyversio Scratchilla animaatioita ja vähemmän koodanneet Scratch-juniorilla. Oppilaiden kanssa oli siis aiemmin jo aloitettu koodausharjoittelu junior-versiolla tekemällä joulukalenteri.

Luokassa on käytössä jatkuvasti 4 pöytäkonetta, joilla voi koodata scratchilla ja tabletteja saa varattua junioria varten opehuoneesta.

Huomasin pian, että 10- vuotiaat oppilaani ovat viehättyneitä helpompaan Junior versioon sen yksinkertaisen käytettävyyden ja nopeasti nähtävissä olevan tuotoksen vuoksi. Taustojen hahmojen äänten, puhekuplien yms. vaihtaminen juniorilla ja juonellinen eteneminen on selkeästi helpompaa ja mielekkäämpää toteuttaa junior- versiolla. Jatkossa, jos toteutan  ko. tavalla oppisisältöjä animaatioksi valitsen automaattisesti ”helposti käytettävän” ohjelman. Oppilaille on tärkeää saada oma idea näkyville ja käytettävyys ratkaisee myös oppilaiden toiminnassa paljon.

Projekti onnistui mielestäni erittäin hyvin ja tuotokset olivat moninaisia ja toteutuksissa oppilaat käyttäneet omaa luovuttaan. Raamatun tapahtumat tulivat tutuiksi ja koodaaminen. Lisäksi katsoimme toistemme tekemät elokuvat, mikä omalta osaltaan tietysti lisää oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja viihtyvyyttä, koska saavat esittää omia töitään toisillensa.

Mooses kuljettaa kansansa pois Egyptistä

 

Leave A Reply