Koodaa kaverin kanssa

0

Koodaa kaverin kanssa tehtävissä ekaluokkalaiset harjoittelivat  koodauksessa tarvittavia taitoja, suuntia (vasen, oikea, eteenpäin, käänny) ja tarkkaa ohjeiden antoa. Tehtävät ovat suunniteltu parin kanssa toteutettavaksi. Parien tehtävänä on ohjata puheella ja korttien avulla toisiaan tarkasti.

Mitä koodaus on?

Aloitimme koodaukseen tutustumisen ekaluokkalaisten kanssa keskustelemalla sanasta koodaus. Oletko kuullut sanan koodaus? Mitä koodaus tarkoittaa? 

Koodaus/koodaaminen eivät olleet kovin monelle tuttuja sanoja.  Harva yhdisti koodaamisen tietokoneisiin tai esim. älypeleihin. Koodaus liitettiin enimmäkseen salakirjoitukseen ja tunnuskoodeihin. Tästä keskustelusta päädyimme ajatukseen, että koodin ”takana” voisi olla jotakin. Koodi voi aukaista oven, viivakoodi näyttää hinnan ja pelissä nuoli tai numero voi ”sisältää” toiminnon. Totesimme siis koodin tarkoittavan hyvin tarkkaa ohjetta.

Koodaustunnin aikana oppilaat toimivat koodareina ja robotteina. Opettelimme kolme ohjetta, joita robotille voitiin antaa: liiku yksi ruutu eteenpäin, käänny oikealle ja käänny vasemmalle. Lautapelissä käytössä oli myös tähtikortti.

Luokasta löytyi kolme erilaista koodaustehtävää. Kahdessa tehtävässä oppilaat toimivat pareittain, toisen ollessa robotti ja toisen koodari. Näissä tehtävissä oli myös yhdistetty mukaan matematiikan sisältöjä (lukujen 2-5 hajotelmat ja lukumäärän tunnistaminen). Kolmas tehtävä oli lautapeli, jossa robotti tuli kuljettaa ohjeiden avulla linnaan.

 

Robotti ja sormet

Robotti asettuu seisomaan lähtöruutuun (nuoli). Robotilla on kädessä pussi, jossa on lukumääräpaloja. Koodari näyttää koodikirjasta robotille toimintaohjeen. Robotti liikkuun ohjeen mukaan. Robotin pysähdyttyä koodari sanoo ruudussa olevan numeron ja robotin tulee ottaa silmät suljettuina sormilla tunnustellen lukua vastaavaa lukumääräpala pussista ja asettaa se numeromerkin päälle. Näin jatketaan, kunnes koodikirja on käyty läpi.

Ohjeiden systemaattinen noudattaminen oli haastavaa. Tehtävä vaati tarkkuutta ja keskittymistä. Hyvin helposti koodari käänsi sivuja kirjasta epämääräisesti tai robotti ei muistanut esim. kääntyä. Myös suunnat menivät helposti sekaisin. Tehtävää helpotti, kun koodari meni seisomaan suoraan robotin eteen, näytti ohjeen kirjasta ja sanoin sen ääneen. Tehtävä olisi kaivannut tarkistuksen, esim. valokuva kuljetusta reitistä (reitille jääneet lukumääräpalat) jolloin oppilaat olisivat voineet verrata lopputulosta.

 

 

Ratkaise koodi

Robotti asettuu seisomaan lähtöruutuun (nuoli).

Koodari ottaa pussista ratkaistavan koodin (yhteenlasku esim.  2 + 3). Koodari ohjaa robottia koodauskorttien avulla kulkemaan ruudukossa niin, että robotin on mahdollista nostaa ruudusta yhteenlaskuun tarvittavat lukumääräpalat 2 ja 3. Tämän jälkeen koodari ohjaa robotin siihen maaliin, jossa on yhteenlaskun tulos ja robotti voi varmistaa oikean ratkaisun rakentamalla paloista oikean lukumäärän.

Tämä tehtävä oli helpompi verrattuna edelliseen tehtävään, koska tässä jokainen ohje voitiin antaa yksitellen. Tehtävässä oli selkeämpi loppu ja tehtävälle tuli myös tarkistus.

 

 

Auta robotti linnaan

Kumpikin oppilas tarvitsee oman pelilaudan.  Asetutaan istumaan vastakkain ja pelilautojen väliin asetetaan linnakortti. Pelilautojen lisäksi tarvitaan spinneri (luvuilla 1-3), kummallekin pelaajalle oma robotti esim. legoukko (robotille pitää olla ”kasvot”) ja toiminta kortit. Pelin rakentamiseen tarvittavat kortit yms. liitteenä.

Auta robotti linnaan

Pelaaja 1 pyörittää spinneriä ja nostaa spinnerin osoittaman määrän kortteja. Aloitusruutuun (keltainen) asetetaan robotti, jota ohjataan korttien avulla. Kortti asetetaan robotin alle ja tämän jälkeen annetaan suullinen ohje robotille (esim. siirry eteenpäin) ja siirretään robotti seuraavaan ruutuun. Jos seuraavassa ruudussa on este, ei ”siirry eteenpäin-korttia” voida käyttää ja tämä kortti menee ”roskikseen”. Robotin on aina käytettävä kaikki kortit, jotka sen on mahdollista suorittaa (ohje voi olla robotille huono, mutta mahdollinen). Samaan ruutuun voi tulla useampi kortti päällekkäin, esim. käännöskortin jälkeen tulee aina ”liiku eteenpäin-kortti” ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan ruutuun.  Näin edetään vuorotellen. Kun robotti pääsee turva-alueelle (pelilautojen välinen alue, jonne pääsee mistä yläreunan ruudusta tahansa) se voi siirtyä suoraan linnaan ja peli päättyy.

Peli innosti ja sujui hyvin. Korttien asettaminen robotin alle ja suullisen ohjeen antaminen selkiyttivät pelaamista. Kaikkien tehtävien tekeminen oli oppilaista kivaa, mutta erityisesti Auta robtti linnaan-peli innosti heitä. Peliä on pelattu pitkin viikkoa esim. ruokailun jälkeen.

Tehtäviä tehdessä huomasimme, että vaikka tehtävä oli yksinkertainen, vaati se tarkkaa kuuntelua ja toimintaa. Koodaaminen siis jatkuu!

Tekijä Susanna Aartolahti-Tikkanen

 

 

Leave A Reply